พระกริ่งประทานยศบารมี อ.เฉลิมชัย เนื้อนวะโลหะ พร้อมกล่อง (องค์นี้ปลายพระเกศหัก) หมายเลข ๑๑๔๔๘

฿10,000.00

โทร : 087 – 712 -4640 

ID.LINE busoftware52
#พระทุกองค์มีรูปบัตรรับประกันจากร้านพลศรีทอง(ไม่ใช่บัตรแข็ง) ตัวอย่าง..

พระกริ่งประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เนื้อนวะโลหะ พร้อมกล่อง (องค์นี้ปลายพระเกศหัก)

หมายเลข ๑๑๔๔๘

พระดีพิธีใหญ่ ออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ดำเนินการโดยตำรวจภูธรภาค5 จำนวนสร้าง20,000องค์ สำหรับแจกตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค5 พระสวยมาก พร้อมกล่องครบ
พระชุดนี้แบ่งเป็น2พิมพ์ คือพิมพ์หน้าพระ และพิมพ์หน้านาง พิมพ์หน้าพระ พระพักตร์กลมใหญ่ หน้าอกใหญ่ล่ำ ส่วนพิมพ์หน้านาง พระพักตร์เรียวเล็ก หน้าอกเล็ก พิมพ์หน้านาง5-6องค์จะพบพิมพ์หน้าพระ1องค์
พระองค์นี้ เป็นพระกริ่ง พิมพ์หน้านาง เนื้อนวะโลหะ 

 

พระกริ่งพุทธประทานยศบารมี  พุทธศิลป์ที่งดงามที่สุดในแผ่นดิน

1. สรัางและออกเเบบโดย อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ และผู้สร้าง วัดร่องขุ่น
2. เป็นพระกริ่งที่มีความงดงาม อ่อนช้อย พุทธศิลป์ที่ไม่ลอกเลียนยุคสมัยใด
3. เป็นพระกริ่งที่เป็น 1 ใน 3 พุทธศิลป์ ที่ อ.เฉลิมชัย ตั้งใจ จะมอบให้เป็น มรดกของผู้ถือครอง
4. มีจำนวนการสร้างไม่มาก ไม่น้อย พอดีๆ
5. เป็นพระกริ่งที่ทำปลอม ทำเลียนแบบได้ยาก เพราะ ความอ่อนช้อยของริ้วจีวร เเละ กลีบบัว ยากที่จะปลอม
6. เป็นพระต้นแบบของ ศิลปะร่วมสมัย ที่ปฏิวัติรูปแบบการ สร้างพุทธศิลป์ในประเทศไทย
7. พระกริ่งพุทธประทานยศบารมีเนื้อนวะโลหะ พุทธศิลปะ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จำนวนสร้าง 20,000 องค์
แต่ละองค์มีเอกลักษณ์ พุทธลักษณะที่โดดเด่น แตกต่าง มีเหมือนกันเลย ไม่ว่าจะเป็นวรรณะสีผิวองค์พระ หรือ พระพักตร์
8. ผลงานอาจารย์ เฉลิมชัย  พุทธศิลป์ มีค่า หายาก เป็นที่ปรารถนาของ ชาวไทย และชาวต่างประเทศ มากที่สุด

 


พิธีพุทธาภิเษก
เพื่อให้ “พระพุทธประทานยศบารมี” พรั่งพร้อมด้วยพุทธคุณ
จึงกำหนดพิธีพุทธาภิเษกโดยประกอบพิธี ๘ จังหวัดด้วยกัน คือ

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ พิธีพุทธาภิเษกที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ พิธีพุทธาภิเษกที่วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ พิธีพุทธาภิเษกที่วัดพระแก้วดอนเต้า จังหวัดลำปาง
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ พิธีพุทธาภิเษกที่วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ พิธีพุทธาภิเษกที่วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ พิธีพุทธาภิเษกที่วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ พิธีพุทธาภิเษกที่วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ พิธีพุทธาภิเษกที่วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นอกจากนี้..ยังมีพิธีมหาพุทธาภิเษก ในวันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๒
ณ ที่ทำการตำรวจภูธรภาค ๕ โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มาเป็นประธานพิธีเบิกเนตรและพิธีมหาพุทธาภิเษก

ออกแบบและควบคุมโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

จำนวนจัดสร้างเพียง 20,000 องค์

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
แนวความคิดของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ในการสร้าง “พระพุทธประทานยศบารมี”

อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้กล่าวถึงการออกแบบและสร้างพระพุทธประทานยศบารมีมีในครั้งนี้ว่า

“ผมอยากให้เป็นพระที่วิเศษที่สุด คืองานศิลปะต้องเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เราจะเห็นว่าพระทั่วไปส่วนใหญ่แล้วลอกกันไปลอกกันมา ลอกสมัยโน้นสมัยนี้ที่ตัวเองชอบ ช่างปั้นพระทุกคนไม่กล้าหาญในการที่จะทำอะไรที่แปลกออกไป หรือแสดงลักษณะที่เป็นรูปแบบส่วนตัว เพราะการยึดมั่นถือมั่นกับการปั้นพระในลักษณะที่เป็น เชียงแสนสุโขทัยก็ดี เป็นอู่ทองอยุธยาก็ดี จะยึดกันอยู่ตรงนี้ พุทธลักษณะของพระก็จะวนไปวนมา มีศิลปินคนเดียวที่ปั้นพระแปลกออกไปก็คืออาจารย์ของผม อาจารย์ศิลป์พีระศรี ปั้นพระใหญ่ปางลีลาที่พุทธมณฑล เพื่อเฉลิมฉลองพุทธศตวรรษที่ ๒๕ อันนั้นถือว่าเป็นพระที่สมัยใหม่ที่สุด หลังจากนั้นเราก็ไม่เห็นพระอะไรที่แปลกไปจากพระที่เราเคยเห็น เออ!…ลืมไป ยังมีอีกท่านหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ก็คือ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริษรานุวัดติวงศ์ ท่านทรงออกแบบและปั้นพระที่ออกมาในลักษณะที่เป็นพระองค์ท่าน ผมนั้นตั้งความปรารถนาว่า วันหนึ่งผมจะปั้นพระที่มีลักษณะพิเศษ ที่มีรูปแบบพุทธลักษณะของตนเอง จะไม่ยึดมั่นถือมั่นลอกยุคสมัยใด”
ดังนั้นพระที่เราเห็นนี้ จึงเป็นเฉลิมชัยสไตล์ คือหวังให้เป็นต้นแบบของพระในยุคสมัยใหม่ (รัชกาลที่ ๙) นี่คือความปรารถนาเลย บางคนอาจจะบอกว่าไอ้นี่เวอร์ ไอ้นี่โอ้อวด ผมไม่สน เพราะศิลปะที่แท้จริงต้องไม่สนอะไรทั้งสิ้น มีอิสรภาพในความคิดปรารถนาอย่างไรทำอย่างนั้น สำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่สนใจแต่ว่ากูได้ทำแล้ว เมื่อได้ทำแล้วนั้นหละ คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ให้แก่แผ่นดิน อยากจะฝากของที่มีค่าชิ้นนี้ให้แก่แผ่นดิน
ดังนั้นผมจะต้องทำจำนวนที่พอเหมาะพอควร ไม่ใช่ทำบ้าบอคอแตก ทำ ๆ ๆ ๆ ๆ ออกมาเป็นจั้ง (junk) ของโหลไม่ได้ ของที่มีค่านั้นต้องมีจำนวนจำกัด และต้องอยู่ในสถานที่อันเหมาะสม อันสมควร นั้นคือสถานีตำรวจ ๑๙๕ สถานี เป็นเป้าหมายสำคัญอันหนึ่ง “สิ่งที่ผมยอมรับทำพระครั้งนี้ ไม่ใช่ทำเพื่อขาย ไม่ใช่ทำเพื่อไปอยู่บ้านเศรษฐี หรือไปอยู่บ้านคนเล่นพระ ผมทำเพื่อบ้านเพื่อเมือง เพราะพระที่ไปประจำสถานีตำรวจนั้น เป็นสมบัติของชาติ เป็นของแผ่นดิน”
ดังนั้นอันนี้แหละครับที่ผมอยากให้พระองค์นี้ งดงามในรูปแบบของผมในสไตล์ของผมเอง เป็นงานศิลปะที่ถือว่าเป็นพระพุทธรูปองค์เดียว ที่มีลักษณะเฉพาะตัว ไม่ลอกใครมีความงดงามในแบบแผนของเฉลิมชัย อาจจะเป็นต้นแบบทางความคิด ที่จะส่งอิทธิพลทางศิลปะร่วมสมัย เพื่อนำไปสู่การสร้างพระที่วิเศษมากกว่าของผมก็ได้ในอนาคต
ทำให้ศิลปินกล้าหาญในการที่จะแหกคอก กล้าหาญในการที่จะสร้างพระที่สวยขึ้น สวยขึ้น ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นรูปแบบเก่า ๆ ของเก่านั้นสวยดีอยู่แล้ว แต่เราสร้างของสวยขึ้นมาใหม่จะไม่ได้หรือ อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทำเพื่อพัฒนาศิลปะของชาติ ดังนั้นพระนี้จะงดงามในลักษณะที่เป็นความงดงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แล้วก็ปรารถนาให้ เป็นศิลปะแห่งยุคสมัย ของรัชกาลที่ ๙ ที่ไม่ลอกรัชกาลใด นี่คือความปรารถนาของผม และสิ่งสำคัญมากอีกอย่างนั้น คือความศักดิ์สิทธิ์ เราทำพระที่สวยงามแล้ว เราจะทำพิธีการปลุกเสกที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ ศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่งามมันอาจไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ เราต้องงามด้วยศักดิ์สิทธ์ด้วย ดังนั้นพระในสมัยโบราณองค์เด่น ๆ ยอด ๆ ที่สร้างกันมา จะสร้างด้วยจิตศรัทธา ศิลปินเขาสร้างด้วยหัวใจที่สียสละอันบริสุทธ์ แล้วในขณะเดียวกันกาจากพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่เข้มขลังเพื่อนำไปสู่การทำให้พระบูชานั้นศักดิ์สิทธิ์และสวยงามด้วย พระของเรานี้จึงพร้อมทุกด้าน.

พิธีพุทธาภิเษก ๘ ..จังหวัด ๙ วาระ..พุมธคุณเต็มเปี่ยม..พระแห่งอนาคตครับ..โปรดติดตาม..


พลศรีทอง พระเครื่อง โดย บู เชียงราย

. https://ponsrithong.com/

web (main) พระเครื่อง  : บู เชียงราย ร้านพลศรีทอง พระเครื่อง

Web ( มุมพระ) : มุมพระ
https://www.mumpra.com/shop.php?shopid=507
web (99wat) : 99วัด
http://www.ponsrithong.99wat.com/
Facebook เพจพลศรีทอง พระเครื่อง บู เชียงราย
https://www.facebook.com/ponsrithong/
IG :https://www.instagram.com/bu_chiangrai.amulet/

Loading

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “พระกริ่งประทานยศบารมี อ.เฉลิมชัย เนื้อนวะโลหะ พร้อมกล่อง (องค์นี้ปลายพระเกศหัก) หมายเลข ๑๑๔๔๘”

Your email address will not be published. Required fields are marked *