พระกริ่งทำน้ำมนต์ หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร รุ่นไภษัชยคุรุฯ เนื้อนวะก้นทองแดง No.124

฿2,200.00

พระกริ่ง (ทำน้ำมนต์) หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร รุ่นไภษัชยคุรุฯ เนื้อนวะก้นทองแดง No.124


พระกริ่ง (ทำน้ำมนต์) หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร รุ่นไภษัชยคุรุฯ

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสร้างพระกริ่งไภษัชยคุรุฯ ๕๕ ขึ้น โนโอกาสที่คณะฯครบรอบ ๕๕ ปี ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้รับความเมตตาจากหลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร วัดป่าปางกึ๊ดกิตติธรรม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อธิษฐานจิตให้
รายได้จากการทําบุญ จะนำไปสมทบทุนเพื่อปรับปรุงห้องปฎิบัติการเคมี ชั้น ๒ อาคาร ๓ และใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร (พระครูวิบูลย์ธรรมกิจ) วัดป่าปางกึ๊ด ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

พระครูวิบูลธรรมกิจ หรือ หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร “พระมหาเถระผู้มีจริยวัตรงามดั่งดอกบัว”

เดิมท่านชื่อ บัวเกตุ นามสกุล กิจสุภาพศิริกุล เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ณ บ้านสวน ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หลวงปู่บัวเกตุ บรรพชาอุปสมบท ณ วัดช่องลม ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยมี พระเทพกวี (จั่น วิจญฺจโล) เป็นพระอุปัชฌาย์

หลวงปู่บัวเกตุ ท่านเป็นพระบริสุทธิสงฆ์ผู้ตั้งมั่นในความประพฤติปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ตามหลักพระธรรมวินัยทุกประการ ไม่ยอมก้าวล่วงแม้แต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ตาม นับเป็นพระเถราจารย์ที่กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ

ท่านหลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร หรือ พระครูวิบูลธรรมกิจ ท่านเป็นพระสายวัดเทพศิรินทราวาส และเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฎิบัติชอบ ตามรอยท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ) ซึ่งเป็นพระบูรพาจารย์ของท่าน ซึ่งประชาชนในภาคตะวันออก และทางภาคเหนือ เคารพนับถือท่านเป็นอย่างมาก

ท่านเป็นพระในสายของสมเด็จฯ วัดเขาบางทราย ซึ่งเป็นศิษย์ร่วมอาจารย์เดียวกันกับ ท่านเจ้าคุณนรรัตน์

ในปี พ.ศ.๒๕๐๕ ท่านพระครูใบฎีกาบัวเกตุ ปทุมสิโร ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดช่องลม เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ท่านได้ปกครองพระภิกษุสามเณรตามแนวทางของพระธรรมวินัยและบูรพาจารย์มาด้วยดี มาปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ท่านพระครูใบฎีกาบัวเกตุได้รับการแต่งตั้งเป็น พระครูวิบูลธรรมกิจ (บัวเกตุ ปทุมสิโร) และได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูอุปัชฌาย์ในเวลาต่อมา ตลอดระยะเวลาที่ท่านพระครูวิบูลธรรมกิจได้ปกครองดูแลวัดช่องลมนี้มา ท่านสั่งสอนอบรมพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาภายในวัดให้มีความรู้ในพระธรรมวินัยด้วยดี ถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ท่านพระครูวิบูลธรรมกิจก็เริ่มออกเดินธุดงค์เพื่อความสงบและสันโดษตามที่ต่างๆ ตลอดแนวทางที่ท่านเดินธุดงค์ไปท่านได้เผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนแก่ชาวบ้านที่ได้มาฟังธรรมของท่านเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาเป็นอันมาก ถึงกระนั้นท่านมิได้ละทิ้งหน้าที่เจ้าอาวาส หน้าที่พระอุปัชฌาย์ ท่านได้ปกครองดูแลและทำการอุปสมบทแก่กุลบุตรเป็นอันมาก

มาปี พ.ศ.๒๕๒๖ ท่านออกธุดงค์ในเขตภาคเหนือ แถบจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงได้ธุดงค์ไปถึงเขต อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวเขาจำนวนมาก ท่านหวังจะฟื้นฟูพระศาสนาที่นี่จึงได้สร้างวัดป่าริมธาราวาสขึ้น เพื่อสั่งสอนอบรมและส่งเสริมความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้มีธรรมและพัฒนาให้เจริญขึ้น เมื่อพัฒนาวัดจนเจริญพร้อมทุกด้านแล้ว ท่านได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดแม่ปาง ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน หลังจากพัฒนาวัดแม่ลาน้อยจนเจริญเป็นวัดที่มีชาวบ้านและชาวเขาศรัทธา จนกลายเป็นศูนย์รวมแหล่งเผยแพร่ศาสนาพุทธที่สมบูรณ์แล้ว ท่านได้ย้ายไปจำพรรษาเพื่อพัฒนา วัดเขานกยูง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย จนเมื่อพัฒนาวัดเขานกยูง สำเร็จแล้ว ท่านจึงได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดปางกึ๊ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จนถึงทุกวันนี้

ที่ผ่านมาไม่ว่าพระอาจารย์บัวเกตุ จะย้ายไปจำพรรษาที่วัดไหน ไกลแสนไกล เดินทางลำบากแค่ไหน ลูกศิษย์ลูกหาก็จะตามไปกราบสักการะมิได้ขาด โดยเฉพาะชาวชลบุรี ศรีราชา พัทยา และใกล้เคียง ต่างพากันไปกราบท่าน และช่วยพัฒนาวัดที่ท่านไปจำพรรษาจนเจริญรุ่งเรืองทุกหนทุกแห่ง ปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าปางกื๊ดกิตติธรรม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นวัดป่ากลางหุบเขาที่สงบสงัด เป็นสัปปายะสถานของพระกัมมัฏฐานผู้รักความสันโดษอย่างหลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร พระมหาเถระผู้มีจริยวัตรงดงามดั่งดอกบัว

 

เมื่อเราคิดถึงท่าน ท่านก็จะมาอยู่ในใจเรา เมื่อใดที่เรามีทุกข์ร้อนใจ เพียงระลึกถึงคำสอนของท่าน ท่านก็จะมาอยู่ข้างเรา…..”

พลศรีทอง พระเครื่อง โดย บู เชียงราย

ราคา คือ สิ่งที่คุณจ่ายไป ….คุณค่า  คือสิ่งที่คุณได้รับ

web (main) พระเครื่อง  : บู เชียงราย ร้านพลศรีทอง พระเครื่อง

Web ( มุมพระ) : มุมพระ https://www.mumpra.com/shop.php?shopid=507

Facebook : https://www.facebook.com/ponsrithong/

IG : https://www.instagram.com/bu_chiangrai.amulet/

This amulet get a lifelong warranty.
If you are audited there was spurious.
My shop (Ponsrithong Amulet) Refund the full amount lifelong.
And in the future if you want to sell amulet with the warranty card.
The Center amulet welcomes to buy in the market price of 20%.
by bule chiangrai +66877124640

Loading

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “พระกริ่งทำน้ำมนต์ หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร รุ่นไภษัชยคุรุฯ เนื้อนวะก้นทองแดง No.124”

Your email address will not be published. Required fields are marked *