พระกริ่งสิทธัตโถ ปี2508 รุ่นแรก วัดบรมนิวาสราชวรวิหา เนื้อนวะ พิมพ์แต่งพระเกตุทองคำ พระนลาฎทองคำ

โทร : 063-969-5995

ID.LINE busoftware52
#พระทุกองค์รับประกันพระแท้ตลอดชีพ
📍มีรูปบัตรรับประกันจากร้านพลศรีทอง(ไม่ใช่บัตรแข็ง) ตัวอย่าง..

พระกริ่งสิทธัตโถ ปี2508 รุ่นแรก วัดบรมนิวาสราชวรวิหา เนื้อนวะ พิมพ์แต่งพระเกตุทองคำ พระนลาฎทองคำ

พระกริ่งสิทธัตโถ ” จึงนับเป็นพระกริ่งที่สร้างสมบูรณ์แบบด้วยพิธีกรรมและการปลุกเสก นับเป็นพระกริ่งในช่วงปีสองพันห้าร้อยที่น่าสักการบูชาอีกรุ่น เพราะมีความศักดิ์สิทธิ์และมีประสบการณ์ให้ประจักษ์มาแล้วหลายครั้ง ซึ่งสามารถปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายนานาประการได้ อย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง
พระกริ่งสิทธัตโถที่สร้างในครั้งนั้นมีจำนวนพระกริ่งรวม ๓ เนื้อ
ดังนี้
๑. เนื้อนวะโลหะ ๙๙๙ องค์ให้ทำบุญองค์ละ ๓๐๐ บาท
๒. เนื้อปัญจโลหะ ให้ทำบุญองค์ละ ๑๐๐ บาท
๓. เนื้อสัมฤทธิ์ ให้ทำบุญองค์ละ ๕๐ บาท
พระกริ่งสิทธัตโถ รุ่นแรกนี้ มีพบทั้งแบบก้นเรียบ และก้นถ้วย ตอกโค้ดคำว่า “สิทธัตโถ”
ลายมือสมเด็จพระสังฆราชอยู่ วัดสระเกศ ที่ฐานด้านหลังรวมทั้งโค้ดสามจุด โค้ดหกจุด โค้ดใบพัด และเลข ๙ ไทย

วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ เป็นวัดที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ แล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ ๔ สมัยที่พระองค์ทรงพระผนวชเป็นพระภิกษุ  โดยวัดนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อให้เป็น วัดฝ่ายอรัญวาสี หรือ วัดฝ่ายปฏิบัติ คู่กับ วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งเป็นวัดฝ่ายคามวาสี หรือ วัดฝ่ายปริยัติ

ด้วยเหตุนี้ เมื่อมี พระป่าสายกรรมฐาน เดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ จึงมักมาพำนัก ณ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

พระกริ่ง “สิทธัตโถ” ปี ๒๕๐๘ นับเป็นพระกริ่งรุ่นแรกของวัดบรมนิวาส จัดสร้างขึ้นโดย พระครูสังฆบริรักษ์ (มโนรมย์) และ พระมหาชลอ กิตติสาโร เพื่อหาปัจจัยสร้างอุโบสถ ที่วัดหนองหลวง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี และเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไป จึงได้นำเรื่องในการสร้างพระกริ่งนี้ไปกราบทูล สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทัย) วัดสระเกศ เพื่อขอให้ประทานนามพระกริ่ง ซึ่งได้ถวายพระนามพระกริ่งรุ่นนี้ว่า

“สิทธัตโถ” มีความหมายว่า ผู้ประทานความสำเร็จ

พระกริ่งสิทธัตโถ ที่จัดสร้างโดยพระครูสังฆบริรักษ์ มโนรมย์  และพระมหาชลอ กิตติสาโร มีทั้งหมดเพียง ๕ รุ่น ด้วยกัน โดยจัดสร้างขึ้น ๕ ครั้ง ใน พ.ศ.๒๕๐๘, ๒๕๑๐, ๒๕๑๒, ๒๕๑๖ และ พ.ศ.๒๕๑๗

การประกอบพิธีครั้งนั้น นับว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มโหฬารมาก เพราะมีการประกอบพิธีทั้งทาง “พุทธศาสตร์, พราหมณ์ศาสตร์, โหราศาสตร์ และไสยศาสตร์ ครบถ้วนถูกต้องตามตำราการสร้างพระกริ่งทุกประการ

นอกจากนี้ ยังได้อาราธนาพระคณาจารย์ผู้ทรงคุณวิเศษทางวิทยาคม และทางวิปัสสนาที่มีชื่อเสียง นั่งปรกปลุกเสก บริกรรมภาวนาถึง ๔๒ รูป และยังมีพระคณาจารย์ผู้ทรงคุณวิเศษลงอักขระพระยันต์ ๑๐๘ และ นะปถมัง ๑๔ นะ บนแผ่นนวโลหะ ตามพิธีการสร้างพระกริ่ง เพื่อให้องค์ พระกริ่งสิทธัตโถ มีคุณานุภาพยิ่งขึ้น จึงได้นำแผ่นโลหะอีกส่วนหนึ่งถวายเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช, สมเด็จพระราชาคณะ และพระมหาเถรานุเถระ ที่ล้วนแต่เป็นพระราชาคณะทั้งสิ้นรวม ๑๐๘ รูป ทรงลงอักขระเลขยันต์ รวมทั้งพระอาจารย์ผู้ทรงคุณวิเศษ ในทางวิทยาคมอีกหลายรูป อาทิ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม, หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม จ.นครปฐม ฯลฯ

พร้อมทั้งได้เมตตาลงอักขระเลขยันต์ ในแผ่นโลหะให้เป็นพิเศษอีกส่วนหนึ่งด้วย

อีกประการหนึ่ง เพื่อให้องค์ พระกริ่งสิทธัตโถ มีคุณานุภาพเป็นพิเศษยิ่งขึ้นจึงได้เลือกประกอบพิธี โดยนำชนวนเดิมจากพิธีดีๆ ต่างๆ ทั่วประเทศ มาหลอมเททองหล่อขึ้นเป็นองค์ พระกริ่งสิทธัตโถ และได้นิมนต์เชิญครูบาอาจารย์ต่างๆ รวมทั้งพระพระป่าสายกรรมฐาน ที่เป็นที่นับถือทั่วประเทศ มาร่วมพิธี พระกริ่งสิทธัตโถ อีกหลายท่าน ร่วมประกอบพิธีเททองหล่อองค์พระกริ่ง เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๐๘

หลังจากตกแต่งพระกริ่งเรียบร้อยแล้ว ได้จัดงานสมโภชขึ้นเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๐๘ โดยนิมนต์พระคณาจารย์ผู้ทรงคุณวิเศษ ร่วมนั่งปรกปลุกเสก ณ พระอุโบสถวัดบรมนิวาส ๔๒ รูป อาทิ

หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆสิตาราม, หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม, หลวงปู่เฮี้ยง วัดอรัญญิกาวาส, หลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ, หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน, หลวงพ่อบี้ วัดลานหอย, หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง

หลวงพ่อสำเนียง วัดเวฬุวัน, หลวงพ่อเต๋ คงทอง วัดสามง่าม, หลวงพ่อคำมี วัดถ้ำคูหาสวรรค์, หลวงพ่อทอง วัดถ้ำจักกระจั่น, หลวงพ่อทรงชัย วัดพุทธมงคลนิมิต, หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์, หลวงพ่อบัว วัดป่าพรสถิต, หลวงพ่อถวัล วัดหนองบัวทอง

หลวงปู่เทสก์ วัดหินหมากเป้ง, หลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล, หลวงพ่อบุญมา วัดป่าสาละวัน, หลวงพ่อจันทร์ วัดศรีภูเวียง, หลวงปู่สิม วัดวัดถ้ำผาปล่อง, หลวงพ่อบัว วัดหนองแซง, หลวงพ่อคำพอง วัดราษฎร์โยธี, หลวงพ่อคำไหม วัดอรุณรังสี, หลวงพ่อคำผิว วัดป่าหนองแซง

หลวงพ่อวิริยังค์ วัดธรรมมงคล, หลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาส, หลวงพ่อชื่น วัดตำหนักเหนือ, หลวงปู่ตื้อ วัดอโศการาม, หลวงพ่อเส่ง วัดกัลยาณมิตร, หลวงพ่ออินทร์ วัดโบสถ์, พระอาจารย์ฝั้น วัดถ้ำขาม, พระอาจารย์จวน วัดภูทอก, พระอาจารย์วัน วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม, หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว, หลวงพ่อทบ วัดชนแดน ฯลฯ

หลังเสร็จพิธีแล้ว ได้นำ พระกริ่งสิทธัตโถ ไปขอให้พระคณาจารย์ที่เป็น “พระอริยสงฆ์” นั่งปรกปลุกเสกเดี่ยวอีก ๒ รูป คือ หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง  และ ท่านเจ้าคุณนรรัตนฯ วัดเทพศิรินทร์ พระอรหันต์กลางกรุง

พระกริ่งสิทธัตโถ ที่สร้างในครั้งนั้น มี ๓ เนื้อ คือ ๑.เนื้อนวโลหะ สร้าง ๙๙๙ องค์ ทำบุญองค์ละ ๓๐๐ บาท ๒.เนื้อปัญจโลหะ ทำบุญองค์ละ ๑๐๐ บาท และ ๓.เนื้อสัมฤทธิ์ ทำบุญองค์ละ ๕๐ บาท

พระกริ่งรุ่นแรกนี้ มีทั้งแบบใต้ฐานเรียบ และ ใต้ฐานก้นถ้วย ตอกโค้ดคำว่า “สิทธัตโถ” ซึ่งเป็นลายมือ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่) วัดสระเกศ ที่ฐานด้านหลัง

ด้านกระแสของโลหะ เนื้อนวโลหะ จะออกวรรณะเหลืองแล้วกลับเป็นสีดำเอง และแบบนวโลหะเต็มสูตร

พระกริ่งสิทธัตโถ นับเป็นพระกริ่งที่สร้างสมบูรณ์แบบด้วยพิธีกรรมและการปลุกเสก เป็นพระกริ่งในช่วงหลังกึ่งพุทธกาล ที่น่าเสาะหามาบูชาอีกรุ่น เพราะมีความศักดิ์สิทธิ์และมีประสบการณ์ให้ประจักษ์มาแล้วหลายครั้ง ที่ปรากฏเด่นชัด คือ สามารถปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายนานาประการได้อย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก

 

เมื่อเราคิดถึงท่าน ท่านก็จะมาอยู่ในใจเรา เมื่อใดที่เรามีทุกข์ร้อนใจ เพียงระลึกถึงคำสอนของท่าน ท่านก็จะมาอยู่ข้างเรา…..”

พลศรีทอง พระเครื่อง โดย บู เชียงราย

. https://ponsrithong.com/

web (main) พระเครื่อง  : บู เชียงราย ร้านพลศรีทอง พระเครื่อง

Web ( มุมพระ) : มุมพระ
https://www.mumpra.com/shop.php?shopid=507
web (99wat) : 99วัด
http://www.ponsrithong.99wat.com/
Facebook เพจพลศรีทอง พระเครื่อง บู เชียงราย
https://www.facebook.com/ponsrithong/
IG :https://www.instagram.com/bu_chiangrai.amulet/

Loading

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “พระกริ่งสิทธัตโถ ปี2508 รุ่นแรก วัดบรมนิวาสราชวรวิหา เนื้อนวะ พิมพ์แต่งพระเกตุทองคำ พระนลาฎทองคำ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *