พระกริ่งใหญ่ พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

โทร : 087 – 712 -4640
ID.LINE@ : @fsd8020u
ID.LINE : busoftware52
Facebook : พลศรีทอง พระเครื่อง โดย บู เชียงราย
#พระทุกองค์มีบัตรรับประกันจากร้านพลศรีทอง ตัวอย่าง..

พระกริ่งใหญ่ พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
สร้างพระกริ่งใหญ่ พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป สร้างปี พ.ศ.2541 สร้างด้วยระฆังเก่า สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทั้งใบ ระฆังใบนี้อายุประมาณ 250 ปี ปลุกเสกโดย พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ปลุกเสกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2541 วันพ่อแห่งชาติ ปลุกเสกรวมทั้งหมด 3 ครั้ง สร้างทั้งหมด 2541 องค์
มีชนวนและวัตถุต่าง ๆ ใส่ในพระกริ่งใหญ่ ดังนี้
1. สร้างพระกริ่งใหญ่ ด้วยระฆังเก่าทั้งใบของสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช อายุระฆังประมาณ 250 ปี
2. แผ่นยันต์ทองคำ เงิน นาค ปลุกเสก โดย พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เป็นชนวนใส่ไปในพระกริ่งใหญ่
3. ทองคำแท่งหนัก 10 บาท ใส่เป็นชนวนในพระกริ่งใหญ่
4. พระกริ่งเล็ก ปี 2540 ของพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ประมาณ 10 องค์ ใส่เป็นชนวนในพระกริ่งใหญ่
5. ฐานบูชาพระสิงห์ 1 ประมาณ 1 ก้อนใหญ่ ใส่เป็นชนวนในพระกริ่งใหญ่
6. ช่อชนวน พระกริ่งของวัดสุทัศน์ ปี 2479 1 ช่อใหญ่ ใส่เป็นชนวนในพระกริ่งใหญ่
7. ช่อชนวน พระกริ่งของ หลวงพ่อเกษม เขมโก 1 ช่อใหญ่ ใส่เป็นชนวนในพระกริ่งใหญ่
8. ตระกรุดพระเกจิ พระอาจารย์ต่าง ๆ ประมาณ 100 ดอก ใส่เป็นชนวนในพระกริ่งใหญ่
9. เหรียญลายกนก หลวงปู่สิม พุทธาจาโร สร้างปี 2519 และ 2520 ปลุกเสกโดย หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ปลุกเสก 1 ปี ใส่เป็นชนวนในพระกริ่งใหญ่
10. เหรียญสมเด็จ ร.5 1 บาท ประมาณ 10 เหรียญ ใส่เป็นชนวนในพระกริ่งใหญ่
11. พระกริ่งและเหรียญเก่า ของพระเกจิ พระอาจารย์ต่าง ๆ ใส่เป็นชนวนในพระกริ่งใหญ่
พระกริ่งใหญ่ พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป รุ่นนี้ จึงเป็นวัตถุมงคลอันควรค่าแก่การบูชาพุทธคุณ
ประวัติพระอาจารย์เปลี่ยน

พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป นามสกุลเดิม วงษาจันทร์ เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 ตรงกับวันพฤหัสบดี ปีระกา ณ บ้านโคกคอน ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร บิดาชื่อ กิ่ง มารดาชื่อ อรดี สกุลเดิม จุนราชภักดี บิดามารดาทำการค้าขาย มีฐานะดี คุณตาเป็นกำนันอยู่ที่ตำบลโคกสี ชื่อ ขุนจุนราชภักดี และคุณยายรักท่านมากจึงรับท่านมาเลี้ยงดูตั้งแต่ยังเล็ก ๆ ท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดา 6 คน เป็นผู้ชาย 5 คน ผู้หญิง 1 คน มีชื่อตามลำดับ ดังนี้

  1. นายสมบิน วงษาจันทร์ (ถึงแก่กรรม)
  2. นายคำปิ่น วงษาจันทร์ (ถึงแก่กรรม)
  3. พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
  4. นายเหรียญ (วงษาจันทร์) นันตสูตร (ถึงแก่กรรม)
  5. นางหนูจีน (วงษาจันทร์) ธรรมจิตร (ถึงแก่กรรม)
  6. นายถวิล วงษาจันทร์ (ถึงแก่กรรม)

การบวช

พระอาจารย์เปลี่ยนเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดธาตุมีชัย บ้านโคกคอน ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2502 พระอุปัชฌาย์ชื่อ พระครูอดุลย์สังฆกิจ พระกรรมวาจาจารย์ชื่อ พระครูพิพิธธรรมสุนทร ได้ฉายาว่า ปัญญาปทีโป

เนื่องจากวัดธาตุมีชัยเป็นวัดฝ่ายมหานิกาย ดังนั้น เมื่อพระอาจารย์เปลี่ยนบวชแล้วจึงย้ายไปอยู่วัดทุ่งสว่าง บ้านโคกคอน ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ท่านมีความสบายกายสบายใจมากเพราะได้ปล่อยวางภาระต่าง ๆ ตั้งแต่การรับผิดชอบเงินทองจำนวนมาก ทั้งของท่านเองและเงินฝากของผู้อื่น ความกังวลในการค้าขายให้กับครอบครัวและญาติพี่น้อง รวมทั้งการดูแลรักษาไร่นา วัวควาย และทรัพย์สมบัติอื่น ๆ ที่ท่านแบกอยู่ผู้เดียวมาตั้งแต่อายุ 12 ปี ครั้นบวชได้ 18 วัน โยมมารดาก็ขอให้ท่านสึก เพราะเลยกำหนดเวลาที่อนุญาตแล้ว แต่ด้วยความฝักใฝ่ในการศึกษาธรรมะของท่าน จึงได้ขอโยมมารดาบวชต่อให้ครบ 1 พรรษา

ด้วยความมุ่งมั่นของพระอาจารย์เปลี่ยนที่จะศึกษาธรรมะให้ถึงจุดหมายปลายทางของศาสนา ท่านจึงพยายามบ่ายเบี่ยงโยมมารดาในการสึกและหนีออกไปธุดงค์ตามจังหวัดต่าง ๆ เพื่อแสวงหาโมกขธรรม และได้พบกับพระอาจารย์ที่ได้ยินกิตติศัพท์ ทั้งภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคเหนือ แต่ที่พระอาจารย์เปลี่ยนอยู่ฝึกปฏิบัติธรรมด้วยนาน ๆ และรับใช้ใกล้ชิดอย่างสนิทสนมคือ หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม และ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ ส่วนองค์อื่น ๆ เช่น อาจารย์จวน กุลเชฏโฐ หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่คำดี ปภาโส หลวงปู่ชอบ ฐานสโม พระสุธรรมยานเถร (อินถา อินฺทจกฺโก) หลวงปู่สาม อกิญฺจโน พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร (วัน อุตฺตโม) หลวงปู่แว่น ธนปาโล หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต พระอาจารย์ที่ท่านได้พบนั้นต่างมีเมตตาเทศน์อบรม ทำให้ท่านมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับ [2]

พระอาจารย์เปลี่ยนเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบัน ท่านมีลูกศิษย์มากมายที่ติดตามและฝึกปฏิบัติตามแนวทางของท่าน พระอาจารย์เปลี่ยนได้รับการยอมรับในหมู่นักปฏิบัติว่าเป็นพระป่ากรรมฐานผู้เคร่งครัดในธรรมวินัย มีความเพียรอันยิ่งในการปฏิบัติ เป็นพระสุปฏิปันโนและเป็นพระแท้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตา ท่านเขียนหนังสือหลายเล่มเพื่อถ่ายทอดธรรมะต่อสาธุชนแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ธรรมบรรยายของท่านนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงจริตของผู้ฟังและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติของตนเองได้เป็นอย่างดี การสอนของพระอาจารย์เปลี่ยนที่สำคัญนั้นมุ่งเน้นการปฏิบัติที่นำไปสู่นิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา

มรณภาพ

พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ได้ละสังขารอย่างสงบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 15.03 น. อายุ 84 ปี 59 พรรษา มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ วัดอรัญญวิเวก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อเราคิดถึงท่าน ท่านก็จะมาอยู่ในใจเรา เมื่อใดที่เรามีทุกข์ร้อนใจ เพียงระลึกถึงคำสอนของท่าน ท่านก็จะมาอยู่ข้างเรา…..”

พลศรีทอง พระเครื่อง โดย บู เชียงราย

. https://ponsrithong.com/

web (main) พระเครื่อง  : บู เชียงราย ร้านพลศรีทอง พระเครื่อง

Web ( มุมพระ) : มุมพระ
https://www.mumpra.com/shop.php?shopid=507
web (99wat) : 99วัด
http://www.ponsrithong.99wat.com/
web palana : พระล้านนา.คอม
http://www.pralanna.com/ponsrithong
Facebook เพจพลศรีทอง พระเครื่อง บู เชียงราย
https://www.facebook.com/ponsrithong/
IG :https://www.instagram.com/bu_chiangrai.amulet/

Loading

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “พระกริ่งใหญ่ พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป”

Your email address will not be published. Required fields are marked *