เหรียญเจ้าสัว รุ่น4 สร้างเขื่อน วัดกลางบางแก้ว ปี59

฿2,000.00

เหรียญเจ้าสัว รุ่น4 สร้างเขื่อน วัดกลางบางแก้ว ปี59

เหรียญเจ้าสัว รุ่น4 สร้างเขื่อน จัดสร้างโดยวัดกลางบางแก้ว

วัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอู่ทองอายุราว 664 ปี มีพระประธานอุโบสถเป็นเนื้อหินทรายแดง ชาวบ้านเรียกขาน’’หลวงพ่อโต’’ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวบ้านกราบไหว้ขอพรมาช้านาน บนบานศาลกล่าวมักจะสำเร็จทุกประการ’’แล้วยังมีบูรพาจารย์ เช่นพระปลัดทอง-หลวงพ่อปาน- ซึ่งเป็นอาจารย์หลวงปู่บุญในสมัยอดีตและมีหลวงปู่เพิ่ม-พระอาจารย์มูล-พระอาจารย์พระปลัดใบ -หลวงปู่เจือ-พระอาจารย์เช็งและอดีตบูรพาจารย์อีกหลายๆรูป ที่กล่าวมาในนี้ไม่หมด ซึ่งเป็นอดีตที่พระคณาจารย์วัดกลางบางแก้ว ที่ช่วยกันพัฒนาวัดมาจนมาถึง หลวงพ่อบุญช่วย อาทโร ซึ่งหลวงปู่เพิ่มเป็นพระอุปัฌาย์’’ หรือเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เพิ่ม หลวงพ่อบุญช่วย หรือพระครูสถิตบุญเขต เจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว ปัจจุบัน อายุ 77 พรรษา 57 จึงได้จัด สร้าง เหรียญเจ้าสัว รุ่น4 สร้างเขื่อน หน้าวัดขึ้น ในปัจจุบันนี้ เขื่อนหน้าวัดเดิมก็ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา พระสงฆ์ในวัดกลางบางแก้วและคณะกรรมการวัดจึงเห็นว่าสมควรหาทุนทรัพย์เพื่อซ่อมสร้างให้แล้วเสร็จจึงจัดสร้าง”พระเจ้าสัว”ในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีผู้ศรัทธาได้ร่วมทำบุญบริจาคบูชาพระเจ้าสัว 2559 ดั่งคำที่กล่าวว่า ‘’ร่ำรวย มั่นคง ’’

           พระครูสถิตบุญเขต เจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว เป็นประธานจัดสร้าง เหรียญเจ้าสัว รุ่น4 สร้างเขื่อน โดยมีพระอาจารย์ประสาน รักโข เป็นประธานที่ปรึกษา, พระครูสังฆรักษ์วิทยา ฐานธัมโม (อาจารย์เล็ก) ประธานดำเนินงาน

           วัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยบูรณะปฏิสังขรณ์เขื่อนหน้าวัดและภายในวัดกลางบางแก้ว พร้อมทั้งเจริญพระคาถา”เยสัตตะสาลา”ซึ่งเป็นพระคาถาที่หลวงปู่บุญ-เพิ่ม-เจือใช้ปลุกเสกวัตถุมงคลทุกครั้งในอดีตสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้

เหรียญเจ้าสัว รุ่น4 สร้างเขื่อน ลักษณะเป็นเหรียญหล่อโบราณ หูเชื่อม ด้านหน้าเป็นพระพุทธรูป นั่งขัดสมาธิเพชร บนอาสนะฐานบัวคว่ำบัวหงาย ด้านข้างมีกรอบซุ้มเรือนแก้ว 2 เส้นขนานกัน กรอบซุ้มหยักเข้ารูป พระเกศองค์แหลมเรียวยาวเกือบจรดเส้นกรอบซุ้ม พระเมาลีเป็นตุ่ม มีรายละเอียดที่เส้นสังฆาฏิ พระพาหากลม

มวลสารได้แก่ พระก้านช่อพระเจ้าสัวและพระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ ผงตะไบหลวงปู่เพิ่ม แผ่นจารของหลวงปู่เจือ พระคณาจารย์อื่นเช่น แผ่นจารหลวงพ่อรวย-เพิ่ม-พูลและแผ่นจารอีกมากของหลวงปู่หลายวัดอีกจำนวนมาก

ในการจัดสร้าง  เหรียญเจ้าสัว รุ่น4 สร้างเขื่อน หลวงพ่อบุญช่วยได้รวบรวมมวลสารต่างๆ เช่น พระพุทธรูป เนื้อหุ้มทองคำ หุ้มเงิน พระชัยวัฒน์พิมพ์ชะลูดหลวงปู่บุญ เหรียญเจ้าสัวรุ่นต่างๆ ที่วัดกลางบางแก้วจัดสร้าง แผ่นยันต์ แผ่นจาร เหรียญหลวงปู่เพิ่ม เหรียญหลวงปู่เจือ ตะกรุดเงิน หลวงปู่บุญ แผ่นยันต์ เครื่องสัมฤทธิ์ของเก่า สมัยที่หลวงปู่บุญได้อธิษฐานจิตเพื่อนำมาประกอบพิธีเททองหล่อนำฤกษ์ เหรียญเจ้าสัว รุ่น4 สร้างเขื่อน จัดสร้างโดย วัดกลางบางแก้ว มีเนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวโลหะ เนื้อชนวน เนื้อทองแดง เนื้อผงพุทธคุณ มีส่วนผสมของผงวิเศษ 5 ประการ อิธิเจ ปัถมัง ตรีนิสิงเห มหาราช พุทธคุณ ว่านมหามงคลต่างๆ เกสรดอกไม้ต่างๆ ผงยาวาสนาจินดามณี ตำรับของวัดกลางบางแก้ว ได้นำมาเป็นส่วนผสมในการสร้างพระเจ้าสัวเนื้อผงพุทธคุณ


พิธีเททอง เหรียญเจ้าสัว รุ่น4 สร้างเขื่อน วันอังคารที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา ๐๘.๓๙ น. อุโบสถวัดกลางบางแก้ว

พระเกจิคณาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตในพิธีเททอง นำฤกษ์ จำนวน 8 รูป

พระคณาจารย์ศิษย์สายวัดกลางบางแก้ว นั่งปรกอธิตฐานจิตเททอง

รายนามพระคณาจารย์

 1. พระครูสถิตบุญเขต(หลวงพ่อบุญช่วย) เจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว ประธานเททอง
 2. พระครูมงคลสิริชัย(หลวงพ่อนิต) ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนครชัยศรี วัดกกตาล นครปฐม
 3. พระครูจันทเขมคุณเจ้าคณะตำบลศรีมหาโพธิ์ วัดทุ่งน้อย นครปฐม
 4. พระครูสิริชัยสถิต เจ้าคณะตำบลสัมปทวน วัดสัมปตาก นครปฐม
 5. พระครูพิจิตรสรคุณ เจ้าคณะตำบลท่าพระยา วัดบางแก้ว นครปฐม
 6. พระอธิการประมวล ปภากโร เจ้าอาวาสวัดกลางคูเวียง นครปฐม
 7. พระอาจารย์ประสาน ลกฺขโณ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม
 8. พระอาจารย์พีระ อภิวฑฺฒโน วัดกลางบางแก้ว นครปฐม

พิธีมหาพุทธาภิเษก เหรียญเจ้าสัว รุ่น4 สร้างเขื่อน วันอังคารที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เริ่มเวลา ๐๘.๓๙ น.มหัธโนฤกษ์(ฤกษ์เศรษฐี)

พระคณาจารย์ 10 รูป วัดกลางบางแก้ว สวด ’’เยสัตตะสาลา’’ ตำหรับหลวงปู่บุญ “

เวลา ๐๖.๓๙ น. ณ อุโบสถวัดกลางบางแก้ว

พระคณาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต จำนวน 108 รูปรวมเกจิดั่งทั่วประเทศ เช่น

พระพรหมมังคลาจารย์(ธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพ

พระสรภาณโกศล(อาจารย์พา) เจ้าคุณ ไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

พระครูบวรธรรมานุสิฐ เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล มะเกลือ นครปฐม

พระครูสถิตบุญเขต เจ้าคณะตำบลบางกระเบา กลางบางแก้ว นครปฐม

พระครูโกวิทสุตการ รองเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี โคกเขมา นครปฐม

พระครูจันทเขมคุณ เจ้าคณะตำบลศรีมหาโพธิ์ วัดทุ่งน้อย นครปฐม

พระครูสิริชัยรังสี เจ้าคณะตำบลห้วยพลู พุทธธรรมรังสี นครปฐม

พระมหาเสวย ติสฺสวํโส เจ้าคณะตำบลศรีษะทอง น้อยเจริญสุข นครปฐม

พระครูพิจิตรสรคุณ เจ้าคณะตำบลท่าพระยา บางแก้ว นครปฐม

พระครูปฐมโชติวัฒน์ เจ้าคณะตำบลวัดละมุด ละมุด นครปฐม

พระครูสิริชัยสถิต เจ้าคณะตำบลสัมปทวน สัมปตาก นครปฐม

พระครูจารุวัฒนคุณ เจ้าคณะตำบลไร่ขิง หอมเกร็ด นครปฐม

พระครูปฐมวราจารย์ เจ้าคณะตำบลยายหอม ดอนยายหอม นครปฐม

พระครูศรีสุตากร(อภิชาต) เจ้าอาวาส กลางบางพระ นครปฐม

พระครูพิศาลจริยาภิรม ( มหาสุรศักดิ์) เจ้าคณะตำบล ประดู่ สมุทรสงคราม

พระมงคลสุทธิคุณ(หลวงพ่อฟู) เจ้าอาวาส บางสมัคร ฉะเชิงเทรา

พระมงคลวรากร (หลวงปู่ชาญ อิณมุตฺโต) เจ้าอาวาส บางบ่อ สมุทรปราการ

หลวงพ่อขาว เจ้าอาวาส สาวชะโงก ฉะเชิงเทรา

พระครูพิพิธกิตติคุณ(หลวงพ่อคิ้ม) เจ้าอาวาส หนองเสือยางประสาท ราชบุรี

พระครูปัญญาวิภูษิต(หลวงปู่หนู) เจ้าอาวาส ไผ่สามเกาะ ราชบุรี

พระครูอนุวัตรชินวงศ์(หลวงพ่อจอย) เจ้าคณะอำเภอ โนนไทย โคราช

หลวงพ่อจำเนียร ถ้ำเสือ ตรัง

พระครูวิจิตรสมุทรการ เจ้าอาวาส สาธุชนาราม ราชบุรี

พระอาจารย์ประเทือง เจ้าอาวาส เสาเดี่ยว โคราช

พระครูอุดมฐานานุยุตฺ(เสริม) เจ้าอาวาส ตาลสุวรรณ พิษณุโลก

พระครูสรวุฒพิศิษฏ์ มหาธาตุ-คณะ ๑๘ ก.ท.ม.

หลวงปู่ขีด เจ้าอาวาส บัวโรย สมุทรปราการ

พระครูภัทสิริธรรม เจ้าอาวาส ม่วง ราชบุรี

หลวงพ่อสนิท เจ้าอาวาส วัดนก กทม.

หลวงกุยไฮ เจ้าอาวาส ถ้ำสิงห์โตทอง ราชบุรี

พระครูภาวนาโชติกุล เจ้าอาวาส โสภนาราม สมุทรสาคร

หลวงพ่อพูน เจ้าอาวาส บ้านแพน อยุธยา

หลวงพ่อเพิ่ม เจ้าอาวาส ป้อมแก้ว อยุธยา

และอีกหลายรูป

จำนวนจัดสร้าง เหรียญเจ้าสัว รุ่น4 สร้างเขื่อน พิมพ์ใหญ่ 7 เนื้อ ประกอบด้วย 

(มีโค้ดและหมายเลขกำกับทุกองค์)

 1. พระเจ้าสัวพิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ จำนวนการสร้าง999 องค์
 2. พระเจ้าสัวพิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน(ผสมขี้นกเขาเปล้า) จำนวนการสร้าง5,559 องค์
 3. พระเจ้าสัวพิมพ์ใหญ่ เนื้อก้านช่อชนวน จำนวนการสร้าง 5,559 องค์
 4. พระเจ้าสัวพิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ จำนวนการสร้าง5,559 องค์
 5. พระเจ้าสัวพิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง จำนวนการสร้าง55,559 องค์
 6. พระเจ้าสัวพิมพ์ใหญ่ แบบช่อๆละ 59 องค์ จำนวนการสร้าง 99 ช่อ
 7. พระเจ้าสัวพิมพ์ใหญ่ เนื้องผง  จำนวนการสร้าง 84,000 องค์

จำนวนจัดสร้าง เหรียญเจ้าสัว รุ่น4 สร้างเขื่อน พิมพ์เล็ก 4 เนื้อ ประกอบด้วย

(มีโค้ดและหมายเลขกำกับทุกองค์)

 1. พระเจ้าสัวพิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ จำนวนการสร้าง 159 องค์
 2. พระเจ้าสัวพิมพ์เล็ก เนื้อเงิน(ผสมขี้นกเขาเปล้า) จำนวนการสร้าง5,559 องค์
 3. พระเจ้าสัวพิมพ์เล็ก ทองแดงผสมนาก จำนวนการสร้าง 5,559 องค์
 4. พระเจ้าสัวพิมพ์เล็ก เนื้องผง  จำนวนการสร้าง 84,000 องค์

เหรียญเจ้าสัว รุ่น4 สร้างเขื่อน ตำรับหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อทองแดง พิมพ์ใหญ่ ปี 2559 ในเรื่องของพุทธคุณนั้น เด่นทางด้านโชคลาภ ทำมาค้าขาย และทางด้านแคล้วคลาดอีกด้วย เชื่อกันว่าผู้ที่ห้อยบูชาเหรียญเจ้าสัวแล้วทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยทุกคน จึงได้รับสมญานามว่าเหรียญเจ้าสัว อย่างในสมัยก่อนนั้น ผู้ที่มีเหรียญนี้ไว้ล้วนแต่อุดมด้วยโชคลาภ ทรัพย์สินพูนทวีมีฐานะ เขาจึงมักเรียกเหรียญนี้กันว่า “เหรียญเจ้าสัว” ครับ


เมื่อเราคิดถึงท่าน ท่านก็จะมาอยู่ในใจเรา เมื่อใดที่เรามีทุกข์ร้อนใจ เพียงระลึกถึงคำสอนของท่าน ท่านก็จะมาอยู่ข้างเรา…..”

พลศรีทอง พระเครื่อง โดย บู เชียงราย

web (main) พระเครื่อง  : บู เชียงราย ร้านพลศรีทอง พระเครื่อง

http://www.ponsrithong.99wat.com/

Web ( มุมพระ) : มุมพระ https://www.mumpra.com/shop.php?shopid=507

Facebook : https://www.facebook.com/ponsrithong/

IG : https://www.instagram.com/bu_chiangrai.amulet/

พระล้านนา : http://www.pralanna.com/shop.php?shopuserid=2831

This amulet get a lifelong warranty.
If you are audited there was spurious.
My shop (Ponsrithong Amulet) Refund the full amount lifelong.
And in the future if you want to sell amulet with the warranty card.
The Center amulet welcomes to buy in the market price of 20%.
by bule chiangrai +66877124640

Loading

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เหรียญเจ้าสัว รุ่น4 สร้างเขื่อน วัดกลางบางแก้ว ปี59”

Your email address will not be published. Required fields are marked *