พระกริ่งรุ่นแรก “มหาลาภ รวยทันใจ” เนื้อนวะก้นทองแดง หลวงปู่พา วัดบัวระรมย์

฿2,000.00

พระกริ่งรุ่นแรก “มหาลาภ รวยทันใจ” เนื้อนวะก้นทองแดง หลวงปู่พา วัดบัวระรมย์ (ศิษย์เอกหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน)
รายละเอียด หมายเลข 717 จำนวนสร้าง 999 องค์

พระกริ่ง มหาลาภ รวยทันใจ เป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมสูงสุด ด้วยพิมพ์ทรงที่สวยงาม อกทั้งชนวนโลหะเก่าที่ผสมเป็นจำนวนมาก เนื้อพระกริ่งจึงมีความสวยกลับดำโดยไม่ต้องชุบน้ำยา อีกทั้งหลวงปู่พาตั้งใจอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยว ณ.อุโบสถวัดบัวระรมย์


ประวัติหลวงปู่พา อธิวโร (พระครูวรกิจจานุรักษ์) วัดบัวระรมย์ ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

.หลวงปู่พา เกิดเมื่อ (วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม) พ.ศ.๒๔๗๐ (ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีเถาะ) อายุ ๘๘ ปี พรรษาที่ ๖๘  ที่บ้านบัวระรมย์ อ.น้ำเกลี้ยง  จ.ศรีสะเกษ ที่ตั้งของบ้านบัวระรมย์นั้นจัดว่าอยู่ในใจกลางพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยตั้งอยู่ห่างจากถนนสายหลักประมาณ ๑๐ กิโลเมตร แม้ปัจจุบันการคมนาคมสัญจรจะสะดวกขึ้นมาก แต่บ้านบัวระรมย์ก็ยังถือว่าอยู่ในถิ่นทุรกันดาร  อีสานแดนใต้นั้นเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นศูนย์รวมของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และเป็นดินแดนแห่งไสยเวท คาถาอาคมทั้งหลาย ทั้งฝ่ายไสยดำและไสยขาว (โดยบุคคลผู้เชี่ยวชาญในคาถาอาคมเหล่านี้ถือครองเพศอยู่ทั้งฝ่ายบรรพิชตและคฤหัสถ์)   หลวงปู่พานั้นท่านเป็นศิษย์เอกของพระมหาปรมาจารย์อีสานแดนใต้ ๒ องค์ คือ หลวงพ่อมุม อินฺทปญฺโญ วัดปราสาทเยอเหนือ อำเภอไพรพึง  และหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน อำเภอกันทรารมย์  และนับเป็นความพิเศษอย่างยิ่งที่ทั้ง ๒ องค์ ได้ชื่อว่าเป็น “พระอมตะมหาเถราจารย์ ๕ แผ่นดิน” เหมือนกัน
ในอดีตนั้นการจะเป็นศิษย์ใครไม่ใช่จะเป็นง่ายๆ หลวงปู่พาก็เช่นเดียวกัน ท่านได้ถูกทดสอบโดยหลวงพ่อมุมหลายครั้ง จนหลวงพ่อมุมพิจารณาเห็นว่า หลวงปู่พามีวาสนาบารมีจริง จึงได้แนะนำให้หลวงปู่พาฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น และได้ถ่ายทอดวิชาอาคมให้หลวงปู่พาอย่างหมดสิ้นไม่ปิดบังอำพราง  เมื่อเห็นว่าหลวงปู่พามีสมาธิฌานแก้กล้าอย่างดีเยี่ยมแล้ว  หลวงพ่อมุมจึงได้แนะนำหลวงปู่อีกครั้ง โดยครั้งนี้ได้บอกอุบายการปฏิบัติพระกรรมฐานและให้หลวงปู่พาออกธุดงค์  เพื่อเสริมฌานบารมีให้แก่กล้ายิ่งขึ้น ทุกครั้งที่กลับจากการปฏิบัติธรรม หลวงพ่อมุมก็จะสอบอารมณ์กรรมฐานและบอกอุบายชี้แนะถึงการวางตนให้ถูกต้อง ให้อยู่กับพระธรรมวินัย ให้อยู่อย่างสมถะ ไม่ให้ประมาท ไม่ให้โอ้อวด หลวงปู่พาได้ถือปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อมุมอย่างเคร่งครัด วัตรปฏิบัติข้อนี้ของหลวงปู่พา เป็นที่รู้ดีของศิษย์ผู้ใกล้ชิด นำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาต่อหลวงปู่พาอย่างยิ่งยวด

หลวงปู่พา อธิวโร ท่านได้ชื่อเป็นผู้ไม่อิ่มในการปฏิบัติ แม้จะมีดีอยู่ในตัวก็ไม่โอ้อวด อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอ จนได้มีโอกาสพบกับหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล  ก็พบว่ามีอัธยาศัยตรงกัน และได้สนทนาธรรมกับหลวงปู่หมุนอยู่เสมอ เพราะเหตุที่วัดบ้านจานและวัดบัวระรมย์อยู่ห่างกันไม่ถึง ๑๐ กิโลเมตรนั่นเอง ท่านทั้งสองแม้อายุพรรษาจะห่างกันมาก แต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นสหธรรมิกกัน ในด้านธรรมปฏิบัติก็มีอัธยาศัยตรงกัน และแน่นอนในด้านวิชาอาคมนั้นเล่า ท่านทั้งสองมักพูดถึงข้อดีและข้อที่ต้องระมัดระวังของวิชาอาคมบางสาย และได้พากันถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  หลวงปู่หมุนท่านเห็นในความอ่อนน้อมถ่อมตนของหลวงปู่พาเช่นนี้ จึงได้เมตตาถ่ายทอดวิชาอาคมให้กับหลวงปู่พาเพิ่มจนหมดสิ้น  และยังได้แนะนำอุบายวิธีในการปฏิบัติพระกรรมฐาน ตลอดจนการวางตนให้อยู่อย่างสมถะเช่นเดียวกับคำแนะนำของหลวงพ่อมุม  อีกทั้งหลวงปู่หมุนท่านมักจะบอกหลวงปู่พาอยู่เสมอว่า  “ไม่ให้โอ้อวดนะ ให้เก็บรักษาไว้อย่างดี ให้ถึงอายุครบ ๘๐ ปีก่อน  ถึงเวลาอันสมควรแล้วก็จะมีผู้ศรัทธามาขอพึ่งบารมีเอง จำไว้นะ”  คำแนะนำของหลวงปู่หมุน หลวงปู่พาได้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  จนเมื่อปี ๒๕๕๒ (หลวงปู่อายุ ๘๒ ปี)  พระครูประดิษฐ์รัตโนภาส เจ้าอาวาสวัดบ้านสลับ เจ้าคณะตำบลเสื่องข้าว  อ.ศรีรัตนะ ผู้ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของหลวงปู่พาเอง  ทราบว่าวัดบ้านขนาดจะสร้างโบสถ์ จึงได้แนะนำให้พระครูปริยัติฐิติคุณ เจ้าอาวาสวัดบ้านขนาด มาขอพึ่งบารมีธรรมหลวงปู่พา ขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคล เพื่อนำปัจจัยมาสมทบทุนสร้างโบสถ์วัดบ้านขนาด และหลวงปู่พาท่านก็ได้เมตตาอนุญาตให้สร้างได้ตามวัตถุประสงค์

ในปี ๒๕๕๘ นี้นับเป็นปีมหามงคลที่หลวงปู่พาจะมีอายุวัฒนมงคลครบ ๘๘ ปี ทางวัดบัวระรมย์และวัดบ้านขนาด มีมติเห็นว่าควรจะประกาศบารมีธรรมของหลวงปู่ให้สูงเด่นยิ่งขึ้น จึงจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นพิเศษชื่อ “พาเศรษฐี ๘๘” ขึ้น  และรุ่น “พาเศรษฐี ๘๘” นี้ทั้งสองวัดได้เน้นพิธีการจัดสร้างอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าเคยสร้างมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสมทบทุนสร้างโบสถ์วัดบ้านขนาดตามดำริดั้งเดิมของหลวงปู่พา และเพื่อบูรณะเสนาสนะภายในวัดบัวระรมย์
            หลวงปู่พา อธิวโร ท่านได้ชื่อว่าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และที่สำคัญอย่างยิ่งคือท่านได้เป็นศิษย์เอกของพระมหาปรมาจาย์ผู้ทรงพลังอภิญญาสมาบัติแก่กล้าทั้งสององค์ คือ หลวงพ่อมุม และหลวงปู่หมุน และทั้งสองก็ได้ชื่อว่าเป็น “พระอมตะมหาเถราจารย์ ๕ แผ่นดิน” เหมือนกัน วัตถุมงคลที่หลวงปู่พาอธิษฐานจิตเสก จึงเต็มเปี่ยมไปพลังพุทธานุภาพ บุญญานุภาพ และฤทธานุภาพ  ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเช่นนี้ จึงขอเชิญนักสะสมวัตถุมงคลหลวงปู่พาไม่ควรพลาดบูชาวัตถุมงคลรุ่นพิเศษนี้ เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างยิ่ง

พลศรีทอง พระเครื่อง โดย บู เชียงราย

web (main) พระเครื่อง  : บู เชียงราย ร้านพลศรีทอง พระเครื่อง

Web ( มุมพระ) : มุมพระ https://www.mumpra.com/shop.php?shopid=507

Facebook : https://www.facebook.com/ponsrithong/

This amulet get a lifelong warranty.
If you are audited there was spurious.
My shop (Ponsrithong Amulet) Refund the full amount lifelong.
And in the future if you want to sell amulet with the warranty card.
The Center amulet welcomes to buy in the market price of 20%.
by bule chiangrai +66877124640

Loading

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “พระกริ่งรุ่นแรก “มหาลาภ รวยทันใจ” เนื้อนวะก้นทองแดง หลวงปู่พา วัดบัวระรมย์”

Your email address will not be published. Required fields are marked *