พระคำข้าว รุ่น 2 หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์พระบาทขีด องค์ที่ 5

พระคำข้าว รุ่น2 หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

พระคำข้าว รุ่น 2 หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์พระบาทขีดหลังลึก

พระคำข้าว (พระมหาลาภ) เป็นพระเนื้อผงสีขาวปางมารวิชัย สร้างแบบพระพุทธชินราช มี ๒ รุ่น

รุ่นที่ ๑ ปลุกเสกเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๓ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ องค์
รุ่นที่ ๒ สร้าง ๕,๐๐๐,๐๐๐ องค์ ปลุกเสก ๒ ครั้ง คือ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๓ และ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๔
ด้านหลังเป็นรูปหลวงพ่อ นั่งในกรอบรูปพัดยศ มีชื่อ พระราชพรหมยาน อยู่ตรงที่นั่ง
.
♦วิธีอาราธนา พระคำข้าว และ พระหางหมาก พระคำข้าว รุ่น2 หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
คำอาราธนา ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหมด รวมทั้ง เทวดาและพรหม ครูบาอาจารย์ทั้งหมด มีหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค อ.เสนา จ.อยุธยา เป็นที่สุด
แล้วตั้งนะโม ๓ จบ ปฎิบัติตามปกติว่า อิติปิโส ๑ จบ หลังจากนั้นให้อธิษฐานเอาตามความประสงค์ เมื่ออธิษฐานแล้ว ปลุกด้วยคาถาปลุกพระของหลวงพ่อปานว่า
“ อิทธิฤทธิ พุทธะนิมิตตัง ขอเดชะ เดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่ง แก่มะอะอุนี้เถิด”
เกร็ดความรู้บางอย่างที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงพูดถึงเกี่ยวกับพระคำข้าว
.
(คัดลอกจากหนังสือ ธรรมปฏิบัติ เล่ม ๙ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ฤาษีลิงดำ)
.
พระคำข้าว รุ่น2 หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
อันดับแรกที่เราจะทำอะไรทั้งหมด ตื่นขึ้นมาใหม่ๆ นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อน นึกถึงด้วยความเคารพ เพื่อหวังพระนิพพานก็ตาม
นึกถึงเพื่อขอลาภสักการะก็ตาม ก็ถือว่าเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกัน
อันดับแรก อย่างมี
พระคำข้าวน่ะ หนักไปในทางลาภสักการะ อย่างอื่นก็มีหมด แต่ลาภน่ะหนักมาก และก็หยิบขึ้นมาพนมมือสาธุ ว่า “นะโม ตัสสะ” ใช่ไหมว่า “นะโม ตัสสะ”
ด้วยความเคารพ และอธิฐานว่าวันนี้ต้องการ…(ลาภอย่างไร)
เป็นอันว่าเราอยากจะให้ค้าขายดี ทำราชการดี เมตตาปราณี อะไรก็ตามเถอะ
ก็อย่าลืมว่าเวลานั้นเรานึกถึงพระพุทธเจ้า เราขอบารมีจากท่าน
อย่างนี้ถือว่าเป็น “ฌาน” ใน “พุทธานุสติกรรมฐาน”
ถ้าไม่ทำแล้วไม่สบายใจ นั่นเป็น “ฌาน” ใน “พุทธานุสติ” เป็นของง่ายๆ
เพราะวันนี้ท่านบอกให้พูดง่ายๆ ใช้วิธีง่ายๆนะ ก็ว่าตามท่าน
ทีนี้เมื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้ว #อย่าลืมพระที่คอ #นี่คือพระพุทธเจ้า
คือก็เหมือนกับพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งนั่นแหละเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าท่าน
และเวลาทำจริงๆ พระพุทธเจ้าท่านก็มาทำ อันนี้ไม่ได้โฆษณานะ พูดให้ฟัง! คือเวลาทำจริงๆ #พระพุทธเจ้าทุกองค์เสด็จมาหมด #องค์ปฐมเป็นประธานอยู่ข้างบนใช่ไหม และองค์ปัจจุบันคุมฉัน ท่านปล่อยกระแสจิตพุ่งสว่างเป็นลำพุ่งมาที่ใจฉัน
แล้วบอกเธอนั่งนิ่งๆ อย่าคิดถึงเรื่องอะไรทั้งหมด
ห้ามดูอะไรทั้งหมด ให้ทรงอารมณ์เฉยๆ ๑๐ นาที ก็ทำตามท่าน
แล้วท่านก็สั่งว่าให้ว่า อิติปิโสฯ หลัง ๑๐ นาทีแล้ว ท่านบอกดูได้
พุ่งใจไปที่ของได้ พอพุ่งใจไปที่ของ ที่เห็นเป็นลำ
” พระคำข้าว พระคำข้าว รุ่น2 หลวงพ่อฤาษีลิงดำ  ” เด่นทางมหาลาภ มีรูปพระพุทธชินราช (พระพุทธกัสสป) ด้านหน้า และด้านหลังเป็นรูปหลวงพ่อ
หลวงพ่อเคยบอกว่า สมเด็จเด็จองค์ปฐม ได้ให้พระพุทธกัสสป-พระพุทธทีปังกร คุมเรื่องลาภ
(คัดลอกจากหนังสือธัมมวิโมกข์ฉบับที่ ๑๔๕ หน้า ๖๓)
.
…”องค์ปฐมก็มา และพระพุทธกัสสปก็มา สมเด็จพระพุทธทีปังกรก็มา…
.
องค์ปฐมท่านบอกว่า เรื่องลาภนะ สมเด็จพระพุทธกัสสป หนักที่สุด และรองลงมาคล้ายคลึงกันคือ สมเด็จพระพุทธทีปังกร ก็เลยถามท่านว่า “พระพุทธเจ้ามีบารมีเต็มเหมือนกัน ทำไมแตกต่างกันเรื่องลาภ”
ท่านบอกว่า “สุดแล้วแต่การเริ่มต้น คู่อันไหนแรงกว่ากัน”…ท่านบอก “ให้พระพุทธกัสสปคุมเพราะลาภมาก” องค์ปฐมบอกว่า…”ลีลาต่างกันนิดหนึ่ง…
.
…สมเด็จพระพุทธทีปังกร : มีกำลังแข็งมากสู้แรงมาก
.
…พระพุทธกัสสป : ท่านนิ่มนวลในทางลาภมหาศาล
.
…แต่ลาภมหาศาลทั้งคู่ : ท่านก็เลยบอกว่าเป็นหน้าที่ของทั้ง ๒ องค์
หลวงพ่อเคยบอกเกี่ยวกับราคาพระคำข้าวในอนาคต
.
(ท่านพูดไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ในหนังสือธัมมวิโมกข์ ฉบับที่ ๑๒๓ ประจำเดือนพฤษภาคม หน้า ๑๕)
.
-หลวงพ่อ: ….”ก็ก่อนจะทำ (ทำพระคำข้าว) พระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วให้ทำ #บอกให้มันรวยทั้งวัดทั้งบ้าน
คือว่าเอาไปขึ้นราคานิดหน่อยใช่ไหม ๑๐๐, ๒๐๐ ไม่หนักนัก อีก ๓๐ ปีหลายหมื่น
– ผู้ถาม: เฉพาะพระคำข้าวนี่หรือครับ?
– หลวงพ่อ: ใช่ขอยืนยัน
.
♥หลวงพ่อปรารภวันปลุกเสกพระคำข้าว
.
….เสกข้าว 10 บทกว่า….
.
เวลาเสกข้าวเห็นพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจน ไม่งั้นวางข้าวไม่ได้
แล้วตากแดด….เวลาปลุกเสก มีรัศมีสวยและเป็นคลื่นไม่เคยเห็นเลย #รัศมีขึ้นแบบคลื่นแม่น้ำ แต่ก่อนเป็นรัศมีบาง ๆ
.
พระอย่างอื่น ทำ 10 ชั่วโมง ก็มากแล้ว #นี่พระคำข้าวต้องทำ3เดือน #ต้องเห็นพระชัด
#แล้วว่าคาถา10บทกว่า บอกวางได้ จึงต้องวางลง #ไปที่อื่นต้องทำทุกวัน จะคอยเข้าพรรษา ไม่ใช่ว่าไปที่อื่นแล้วไม่เอาไม่ใช่นะ
———————–
♥ วันปลุกเสกพระคำข้าว (รุ่น 2)
.
ผู้ถาม : กราบเท้ามนัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. ปลุกเสกพระคำข้าวมหาลาภนั้น ลูกไม่มีโอกาสไปร่วมพิธี แต่ก็ฝากเงินทำบุญร่วมโมทนาด้วย แต่ที่จะกราบเรียนถามก็คือว่าอย่างนี้ ส่วนใหญ่ 80 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้เข้าไปร่วมพิธี ก็อยากเรียนถามหลวงพ่อว่าวันนั้นมีอะไรพิเศษที่พอจะเล่าให้ลูกหลานฟังได้บ้างหรือไม่ เช่น หมาหอน ไฟดับ เป็นต้นเจ้าค่ะ
.
หลวงพ่อ : เขารู้แล้ว เขาถามหมาหอน ไฟดับ ที่ไม่รู้มีอยู่อย่าง ขาฉัน 1 ข้างขยับไม่ได้ คือว่า เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน 1.มีฉัน 2.มียกทรง 3.ฉัน 4.ยกทรง (หัวเราะ)
มียังนี้นะ ตามธรรมดาปลุกพระ ตามปกติที่ปลุกมาแล้วนะ ที่ผ่านมาก็มี พระโมคัลลาน์ พระสารีบุตร คุมฉัน คอยคุมอารมณ์ สูงไป เครียดไป ต่ำไป ให้พอดี
.
แต่ว่าตั้งแต่ปลุกพระคำข้าวรุนก่อนก็ดี พระหางหมากก็ดี คำข้าวรุ่นนี้ก็ดี องค์ปัจจุบันคุมฉันเอง และวิธีคุมท่านไม่พูด ท่านใช้แสงออกจากกายท่านนะ แสงสว่างมาก พุ่งมาที่กายฉัน และสั่งห้ามขยับเขยื้นใจ ให้ทรงตัวนิ่งๆ ให้ใจนิ่งสัก 10 นาที แล้วก็อนุญาตดูได้
.
พอดูได้ ก็เห็นสมเด็จองค์ปฐม นั่งขัดสมาธิองค์ใหญ่เบ่อเร่อเต็มวิหาร เหนือที่ปลุกเสกนะ และรอบๆนั้นก็พระพุทธเจ้าเต็มหมด แสงสว่างจ้า พระอรหันต์เต็ม
#ฉันไม่เห็นของที่ปลุกเสกเลย แสงหนามาก และแสงน่ะเปลี่ยน เป็นสีๆ อันดับแรก ท่านบอกคุณว่า อิติปิโส ไปครึ่งชั่วโมง ครึ่งชั่วโมงนี่ห้ามขยับเขยื้อน จิตใจขยับไหนไม่ได้เลยนะ
ตอนถึงครึ่งท่านบอกว่า #ช่วงนี้ทำรอบตัวทุกอย่าง #ทำทุกอย่างนะ ต่อไปหลังจากครึ่งชั่วโมงแล้วก็เปลี่ยน เปลี่ยนไปแต่ละอย่าง อย่าง ลาภบ้าง ป้องกันบ้าง อะไรบ้างว่าไป
.
ผู้ถาม : กระจายเฉพาะเขตในหรือรอบนอกด้วยรึเปล่าครับ
.
หลวงพ่อ : ทั้งหมดน่ะ บริเวณวัดนะ แต่อีตอนไฟดับนั่น ตอนคาถาที่ข้าศึกไม่เห็นตัว พอถึงคาถาข้าศึกไม่เห็นตัว ไปดับปั๊บพอดีเลย
ไอ้ที่ไปดับเพราะอะไรรู้ไหม ท่อน้ำแตก #ท่อน้ำเขาซื้อใหม่ๆน่ะมันมีหลายเครื่องที่วัดนะ เขาต้องติดอีกเครื่องหนึ่งเลย อันนั้นท่อน้ำใหม่มาก เพิ่งซื้อใหม่ๆ #เป็นเหตุน่าอัศจรรย์นะ ไม่งั้นไฟก็ไม่ดับ
.
ผู้ถาม : ตรงคาถาว่าอะไรครับ
.
หลวงพ่อ : ข้าศึกไม่เห็นตัว ถ้ามีความจำเป็นนึกถึงพระ ข้าศึกกวดมาจะไม่เห็นตัว
.
ผู้ถาม : อย่างสมมติว่าจะฝ่าไฟแดงนี่ เราก็…
.
หลวงพ่อ : ถ้าฝ่าไฟแดงนะ เราก็ให้เราไม่เห็นตำรวจ (หัวเราะ) อ้าว! หลับตาเสียซิ ไอ้นั่นนะข้าศึก ไฟแดงไม่ใช่ข้าศึก นั่นเขาตามกฎหมายตามระเบียบเขา
นี่หมายความว่าถ้าหนีเขาใช่ไหม เขามามากสู้ไม่ได้ นึกถึงพระ นั่งอยู่แต่มองไม่เห็น เว้นไว้แต่ว่าหนีเมียหนีเที่ยวไม่แน่นอนนักนะ ไปพ้นได้แต่กลับมาถูกสากกะเบือ (หัวเราะ)
.
ผู้ถาม : ช่วยได้ตอนขาไป
.
หลวงพ่อ : ใช่ๆๆ
.
ผู้ถาม : เรื่องไฟดับน่าอัศจรรย์! แล้วเรื่องหมาหอนนั่นล่ะครับ?
.
หลวงพ่อ : หมาหอนนั่น เขามาประชุมกันพร้อม มันจวนเวลาที่ท่านจะสั่งการ พอเสร็จเรียบร้อยแล้ว สมเด็จองค์ปฐม ท่านเรียก พระอินทร์ กับ สหัมบดีพรหม เข้ามาบอกว่า
“พระของฉันและทุกอย่างที่ปลุกวันนี้ ไม่ใช่พระอย่างเดียวนะ แก้วก็มีเสร็จนะ #ทุกอย่างถ้าอยู่กับใครก็ดี ให้สั่งให้เทวดาสักองค์หนึ่งตามอารักขาตลอดเวลา…”
.
ผู้ถาม : #เรียกว่าทุกชิ้นมีเทวดา…
.
หลวงพ่อ : ใช่ๆๆ #เว้นไว้แต่เวลาไม่บอกท่าน ระวังให้ดีนะ! เทวดาน่ะต้องบอกนะ!
.
ผู้ถาม : ถ้าไม่บอกก็…
.
หลวงพ่อ : ก็อย่างกับ ยกทรง ฉันบอก ยกทรง ไปวัดท่าซุง ไอ้ฉันบอกที่ไหน ฉันนั่งเฉยๆ ฉันไม่สั่งทำงานทำอะไร #เทวดาไม่ใช่คนนะ #ตรงไปตรงมานะ
.
ผู้ถาม : อย่างนี้ต้องชัดเจน #ขอให้ช่วยตลอดทุกวันนะ
.
หลวงพ่อ : ก็ดีใช้ได้ๆ ฉันเคยเจอะเทวดา เรื่องตรงไปตรงมา จะเล่าให้ฟังเอาไหม..เรื่องมีอยู่ว่า เมื่อปี พ.ศ.2503 จำให้ดีนะ ฉันไปที่วัดต้นโพธิ์ ที่จังหวัดชัยนาท มันมีกุฏิเล็กๆ อยู่ 2-3 หลัง และมีศาลาย่อมๆ โปร่งๆ อาศัยเขานอน
พอนอนไปประมาณสัก 4 ทุ่ม ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่ง เขาใช้ผ้าคาด 2 ข้างอย่างตะเบ็งมานนั่นน่ะ แล้วก็มีผู้ชายรัดคอดึงออกไป
ฉันก็เลยบอกว่า “นี่มันผีผู้หญิงปล่อยมันเถอะ! อาจจะขอส่วนบุญละมั๊ง”
เขาก็เลยปล่อย พอตอนตี 2 มันเจ็บหน้าอก 2 ข้างนี่ เจ็บยันตื่น เจ็บถึงข้างหลังเลย ลืมตามาเห็นยายคนนั้นนะ มันเอามือจี้ 2 ข้าง ก็เลยดิ้นไปดิ้นมาก็เลยหลุด เห็นเทวดา 4 องค์อารักขาอยู่ใช่ไหม ชั้นจาตุมหาราช
บอก “พี่ชาย ทำไมไม่ขับออกไป?” แกก็เลยกระชากออกไป ไล่ตีไป
ถามว่า “ทำไมปล่อยให้เข้ามา?”
ท่านเลยบอกว่า “เมื่อตอนหัวค่ำ มันเข้ามาแล้วผมจับมันออกไป ท่านบอกให้ปล่อยไง”
มันล่อเราเสียเกือบตาย นั่งดูเฉย (หัวเราะ) นี่ให้เข้าใจเรื่องเทวดา ตรงไปตรงมา ฉะนั้นขอให้ท่านอารักขาตลอดกาลก็แล้วกัน ถ้าทางที่ดีนะ
.
ผู้ถาม : เรื่อง “พระมหาลาภคำข้าว” นี่เรื่องพุทธานุภาพปลุกเสกครั้งแรก ครั้งนี้ และครั้งต่อๆไปนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมครับ?
.
หลวงพ่อ : เหมือนกัน อาจจะผิดกันนิดหน่อย
.
ผู้ถาม : ตอนที่ปลุกเสกที่วิหารแก้ว 100 เมตร รู้สึกว่ามีหมาหอนด้วย
.
หลวงพ่อ : นั่นหมามันหอน ถ้าคนหอนนี่ผิดปกติ (หัวเราะ)
.
ผู้ถาม : คงจะเห็นอะไรต่ออะไร?
.
หลวงพ่อ : ใช่! เขาเห็น อีตอนนั้นใกล้จะเลิก ท่านเรียกประชุม
.
ผู้ถาม : พระที่ปลุกเสกที่ผ่านมานั้นกับที่เพิ่งผ่านมานี่ความสมบูรณ์แบบเหมือนกันหรือเปล่าครับ?
.
หลวงพ่อ : เหมือนกัน แต่อานุภาพต่างกัน
.
ผู้ถาม : ต่างกันยังไงครับ หลวงพ่อ?
.
หลวงพ่อ : ฉันให้ หมอชนะ เช็ค หมอชนะ นั่นเก่ง ทิพยจักขุญาณ ท่านเก่งมาก หมอเขานั่งลืมตา ไม่ได้ดูพระนะ ให้เขาเช็คด้วยอารมณ์เฉยๆ ให้ถามพระบอก
.
รุ่นแรกดี มีลาภมาก อย่างอื่นดี
.
รุ่นที่สองดี มีลาภมาก อย่างอื่นดีเข้มข้นกว่า
.
รุ่นสามดี มีลาภมาก ปืนแตก
.
จะเล่าอะไรให้ฟังไหม อย่าไปลองกันนะ ห้ามลอง พ.อ.(พิเศษ)สถาพร ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพิษณุโลก มาเล่าให้ฟัง บอกลูกศิษย์แกมีรุ่นแรกไปองค์เดียวติดคอไป ไปถูกมีดเขาฟันหัวตรงนี้ ฟันเบาๆ ไม่แรงสลบเลย
แกเลยถาม “มีอะไรบ้าง?”
.
แกบอก “มีที่คอไว้องค์เดียวครับ พระคำข้าว”
นี่อย่าลองนะ ลองเจ๊ง! เอาจริงๆ ไม่เป็นไร ลองไม่ได้ ถ้าจะใช้ปืนลองก็ไม่ยาก เอาพระห้อยคอใช่ไหม ปากกระบอกปืนใส่ปาก รับรองยิงไม่ออกทุกองค์ ไม่กล้าง้าง (หัวเราะ)
.
ผู้ถาม : ทีนี้ พระหางหมาก ทุกๆหน สองอย่างนี้คล้ายคลึงกันหรือว่า…
.
หลวงพ่อ : คล้ายคลึงกัน #แต่ถ้าเรื่องลาภ พระคำข้าว #ลาภสูงกว่า อย่างอื่นเหมือนกัน
(จากหลวงพ่อตอบปัญหา ธัมมวิโมกข์ กันยายน 2543)
…………
♥♥♥จำหน่ายพระคำข้าว
.
ผู้ถาม : กราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง คือหนูบูชาพระคำข้าว พระหางหมาก จากวัดท่าซุงก็ดี ซอยสายลมก็ดี ก็องค์ละ 10 ทีนี้หนูเอาไปให้เพื่อนบ้าง ให้คนโน้นบ้าง ก็บอกว่านี่เราก็กันเองน่ะ 100 เดียวนึกว่าเป็นค่ารถค่าอาหารก็แล้วกัน มา 2-3 วันนี้ใจไม่สบาย ก็เลย เอ๊ะ! นี่เราจะเอาเปรียบเพื่อนมากจะลำบากหรือเปล่า เพราะไปขายเกินโควต้า เลยตัดสินใจเอาที่เกินนั้นมาถวายหลวงพ่อ ขอให้หลงวงพ่ออโหสิกรรม
.
หลวงพ่อ : เออดี ทีหลังเกินบ่อยๆน่ะ พระเห็นชอบด้วย ความจริงเขาไม่บาปน่ะ ก็ก่อนที่จะทำพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วให้ทำ บอกให้มันรวยทั้งวัดทั้งบ้าน คือว่าเอาไปก็ไปขึ้นราคานิดหน่อยใช่ไหม 100, 200 ไม่หนัก #อีก30ปีหลายหมื่น
.
ผู้ถาม : เฉพาะพระคำข้าวนี่หรือครับ
.
หลวงพ่อ : ใช่ ขอยืนยัน
.
จากหลวงพ่อตอบปัญหา ธัมมวิโมกข์ เล่มพิเศษ ฉบับพิมพ์เผยแพร่ กุมภาพันธ์ 2539 ปกขอบสีแดงเ่ล่มหนา
.
———————————
♥ อานุภาพพระคำข้าว พระหางหมาก พระคำข้าว รุ่น2 หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
ผู้ถาม : ลูกไม่สบายใจเกี่ยวนอสตราดามุส เขาพยากรณ์ว่าจะเกิดไอ้นั่นไอ้นี่ ลูกไม่ห่วงหรอก ที่ห่วงก็คือว่าถ้าประเทศไทยจะมีหุ้นส่วนหรือเปล่าและก็ลูกควรจะเอาอะไรจาก หลวงพ่อเพื่อป้องกันเหตุร้ายเหล่านี้เจ้าคะ
หลวงพ่อ : ไม่มีอะไรหรอก ที่แจกนี่คุ้มได้
ผู้ถาม : พระรุ่นหางหมากนี่หรือครับ
หลวงพ่อ : หางหมากกับคำข้าวน่ะ
ผู้ถาม : ก็แสดงว่ารู้ล่วงหน้าแล้วว่ามีอย่างนี้จึงทำ
หลวงพ่อ : รู้ ท่านบอกไว้ตั้งแต่ปีญวนแตกปีแรก หลายปี ปีญวนแตกน่ะ อเมริกาเหาะไปน่ะ ฉันถามท่าน ท่านบอกจะเกิดที่นั่น…#ท่านก็สั่งทำพระชุดนี้คำข้าวนะ #นี่คุ้มได้เลยรังสีต่างๆ #อาวุธวิทยาศาสตร์น่ะทั้งหมด กันได้หมด
ผู้ถาม : นี่มาสงเคราะห์โดยตรงเลยหรือครับ
หลวงพ่อ : ใช่ ใครไม่ให้สตางค์ก็ไม่ให้
“ปูชัง ละภะเต ปูชา วันทโก ปฏิวันทะนัง”
ผู้บูชาได้รับการบูชาตอบ ผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบ นี่เขาให้มาเราก็ให้ไป
ผู้ถาม : นี่แสดงว่าไม่ต้องเดือนร้อนอะไรลูกหลานหลวงพ่อน่ะ
ที่นี้ก็ถามอีกนิดว่าแล้วพระทั้งสองอย่างคือ
พระคำข้าวกับพระหางหมากนี้พอจะมีทางป้องกันแก๊สได้หรือเปล่าเจ้าคะ
หลวงพ่อ : ได้แน่ๆ ขอยืนยันว่ากันได้
ผู้ถาม : แก๊สนะครับ
หลวงพ่อ : ใช่ นิวเคลียร์ยังกันได้ แก๊สก็แค่นั้นหยาบกว่า…
(หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่มที่ 11 หน้า 36-37)
พระคำข้าว รุ่น2 หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

พลศรีทอง พระเครื่อง โดย บู เชียงราย

Facebook : https://www.facebook.com/ponsrithong/

This amulet get a lifelong warranty.
If you are audited there was spurious.
My shop (Ponsrithong Amulet) Refund the full amount lifelong.
And in the future if you want to sell amulet with the warranty card.
The Center amulet welcomes to buy in the market price of 20%.
by bule chiangrai +66877124640

Loading

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “พระคำข้าว รุ่น 2 หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์พระบาทขีด องค์ที่ 5”

Your email address will not be published. Required fields are marked *