พระกริ่งจอมไทย วัดสุทัศน์ ปี44 เนื้อเงิน มีกล่องเดิมครบ

พระกริ่งจอมไทย วัดสุทัศน์ ปี44 เนื้อเงิน มีกล่องเดิมครบ


หล่อโบราณตามตำรับวัดสุทัศน์ฯ คือ การเข้าตะปูและชักเม็ดกริ่งในองค์ ซึ่งเป็นกรรมวิธีแบบโบราณที่ทำได้ยาก

พระกริ่งจอมไทย วัดสุทัศน์
ตอกโค้ตช้างเอราวัณ หมายเลข 974

จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาศอายุมงคล 70ปี พระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสโดยสมเด็จพระญาณสังวรฯสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเป็นประธานจุดเทียนชัย ในพิธีพุทธาภิเษกในวันที่ 19มกราคม 2544 ประกอบพิธีราชาแห่งฤกษ์ ณ อุโบสถวัดสุทัศน์เทพวราราม 9 วัน 9 คืน โดยพระคณาจารย์ทั่วประเทศทั้งไทย จีน ญวน ร่วมพิธี

อมูลการจัดสร้าง พระกริ่งจอมไทย (เนื้อเงิน) พุทธาภิเษกใหญ่ 9 วัน 9 คืน ณ.วัดสุทัศน์ฯ จัดสร้าง ปี 2544 พระกริ่งสมญานาม “จอมไทย” แห่งสำนักวัดสุทัศน์ฯ ดำริการจัดสร้างโดยพระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาส เนื่องในการเฉลิมฉลอง อายุมงคล 70 ปี โดยเป็นประธานเททองหล่อ ในมหัทธโนฤกษ์ พร้อมพระกริ่ง 70 ปี ในวันที่ 27 พ.ย. 2543

สมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เสด็จเป็นประธานจุดเทียนชัย ในพิธีพุทธาภิเษก ในวันที่ 19 ม.ค 2544 ประกอบด้วยราชาแห่งฤกษ์ ณ อุโบสถวัดสุทัศน์เทพวราราม รวม 9 วัน 9 คืน

โดยพระเถระภาวนาจารย์ทั่วประเทศ และที่สำคัญคือ 3 สังฆราชเจ้า คือ ไทย-จีน-ญวน ร่วมพิธีด้วยหากจะพูดถึงทำเนียบแห่งพระกริ่งที่โด่งดังสุดๆ เห็นจะไม่มีพระกริ่งรุ่นใดที่โด่งดังประเภทที่เรียกว่าสะท้านฟ้า จนผู้คนแห่แหนมาเช่าบูชาจนล้นวัดสุทัศนเทพวราราม

สร้างประวัติการณ์หน้าใหม่แห่งวงการพระกริ่ง ที่เปิดบูชาทันที ด้วยพลังศรัทธาของผู้คน พระหมดทันใด ใช้ระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมง นักสะสมสนมราคาบูชาสูงขึ้นหลายเท่าตัวในทันทีด้วยบารมีธรรมในพระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม
ผนวกกับเกียรติประวัติความเชื่อถือในสูตรนวะโลหะของสำนักวัดสุทัศนเทพวราราม ที่มีอาจารย์นิรันด์ (หนู) แดงวิจิตรเป็นผู้กำกับการผสมสูตร จึงทำให้เป็นที่จุดประกายความศรัทธาของทุกกลุ่มชนที่เคยได้ยินเกียรติประวัติการสร้างพระกริ่งของสำนักวัดสุทัศน์ ทั้งในอดีต และปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของพลังศรัทธาแห่งคลื่นมหาชนล้นวัดสุทัศน์ เป็นประวัติการณ์จารึกไว้ในรอบ 100 ปี พระกริ่งจอมไทย
เป็นพระกริ่งที่ถอดแบบ และย่อส่วนมาจากพระกริ่งใหญ่ 69 ของพระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี ด้วยประสงค์ให้เป็นพิมพ์ทรงนิยมที่จัดสร้างร่วมสมัยในยุคนั้น คือสุดยอดแห่งพระกริ่งไทย
มีความหมายตามที่พระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ ท่านได้เฉลิมพระนามถวายพระเกียรติคุณแด่ องค์สมเด็จพระสังฆราช (แพ) ซึ่งพระองค์เป็นพระปรมาจารย์เจ้าตำรับของการสร้างพระกริ่งสูตรนวโลหะของประเทศไทยเพื่อความเป็นสุดยอดสมกับพระนามกริ่งจอมไทย พระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี
จึงให้จัดพิธีที่ยิ่งใหญ่ให้สมเกียรติเพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของการจัดพิธี ท่านฯ (พระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี) จึงให้จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกใหญ่ 9 วัน 9 คืน เป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยอารถนาพระเถระภาวนาจารย์ที่ทรงวิทยาคมแก่กล้าจากทุกจังหวัด ทั่วพระราชอาณาจักรไทยมาร่วมในพิธี ณ พระอุโบสถวัดสุทัศน์ในการนี้
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัย ในวันศุกร์ ที่ 19 ม.ค. 2544 พิธี 9 วัน 9 คืนในครั้งนั้น นอกจากรายนามพระคณาจารย์จากทุกจังหวัดทั่วประเทศที่ได้มาเข้าร่วมงานแล้ว ยังมีคณาจารย์อีกมากที่พระเดชพระคุณท่านฯได้เชิญมาเป็นการพิเศษเพื่อประกอบพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์
เช่น พิธีมหาอุจจ์ และ พิธี 3 สังฆราช คือ มีสังฆราชไทย,จีน,ญวน มาร่วมพิธีด้วยความยิ่งใหญ่แห่งการจัดสร้างพระกริ่งของสำนักวัดสุทัศนเทพวรารามในการฉลองชนมายุครบ 70 ปี
ที่มีความเป็นเอกปรากฏตามความเชื่อของพระเดชพระคุณท่านฯ ที่ว่า องค์พระจะศักดิ์สิทธิ์ได้ก็ขึ้นอยู่กับการจัดพิธีที่ยิ่งใหญ่ และเข้มขลัง แม้จะหล่อพระกริ่งที่ใดถ้าได้มาจัดพิธีพุทธาภิเษกในพระอุโบสถวัดสุทัศน์ ก็จะคงความ ศักดิ์สิทธิ์ ดังการปิดพระอุโบสถ ทำมหาอุจจ์หลังพิธีแล้ว หลวงปู่พวงแห่งอุดรธานี
ท่านได้บอกว่า ปรากฎพระมหาเถระผู้ใหญ่ร่างท้วมดำ ออกมาร่วมพิธีในคืนนั้น ซึ่งอาวุโสกว่า สมเด็จพระสังฆราช (แพ) ไม่ทราบว่าเป็นท่านใด จึงเป็นปริศนามาจนทุกวันนี้

Loading

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “พระกริ่งจอมไทย วัดสุทัศน์ ปี44 เนื้อเงิน มีกล่องเดิมครบ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *