พระนาคปรกชีโบใหญ่ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี เนื้อชิน

พระนาคปรกชีโบใหญ่ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี เนื้อชิน


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นวัดหลวงประจำจังหวัดลพบุรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 18-19 ในสมัยลพบุรี ในวัดพระศรีฯมีพระปรางค์องค์ใหญ่ตั้งอยู่กลางวัด และล้อมรอบด้วยพระปรางค์องค์เล็กๆ ต่อมาในสมัยอยุธยาได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์อีกหลายครั้ง
พระนาคปรก กรุวัดพระศรีฯ ลพบุรี พิมพ์ชีโบใหญ่ถือเป็นพิมพ์สากล ศิลปะลพบุรีบริสุทธิ์ มีความนิยมมากกว่าพิมพ์อื่นๆ มีเนื้อตะกั่วสนิมแดง เนื้อดิน เนื้อสัมฤทธิ์ และที่มีมากที่สุดคือเนื้อชินเงิน มีทั้งเนื้อชินเงินผิวดำตีนกา และเนื้อชินเงินผิวปรอท

..พุทธคุณ พระนาคปรก กรุวัดพระศรีฯ ลพบุรี มีพุทธคุณสูง มีชื่อเสียงโด่งดังทางด้าน มหาอุด แคล้วคลาด และคงกระพันชาตรีเป็นเลิศ เป็นที่นิยมและเสาะแสวงหากันมากในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้
พระเครื่องกรุวัดพระศรีฯ ลพบุรี นับว่าเป็นกรุที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุด มีอายุไม่ต่ำกว่า 800 ปี แตกกรุออกมาหลายครั้ง ครั้งแรกในปี พ.ศ.2430 จากพระปรางค์องค์ใหญ่และพระปรางค์องค์เล็ก มีทั้งถูกลักลอบขุดและเปิดกรุอย่างเป็นทางการ มีพระแตกกรุออกมาหลายพิมพ์ ล้วนเป็นพระหลักยอดนิยมชั้นนำของวงการพระเครื่องทั้งสิ้น

… “นาคปรกลพบุรี เด่นดีศรีสง่า
ชินเงินลํ้าค่า นําหน้าทุกเมือง
ดีเยี่ยมทุกด้าน การงานรุ่งโรจน์
เอากูไปใช้ กูให้เป็นใหญ่
ชื่อเสียงเกรียงไกร เป็นใหญ่เป็นโต
ไชโย ไชยะ พลุบานฟ้าเอย …

… “พระนาคปรกลพบุรี เหมาะอย่างยื่ง สําหรับนักปกครองระดับสูง นักการทูต เจ้าเมือง นักการเมือง นักการฑูต ข้าราชการระดับสูง ที่ต้องปกครองคน หรือต้องเกี่ยวเนื่องกับคนเป็นจํานวนมาก แล นักธุรกิจที่ต้องเจรจาธุระกิจที่มีมูลค่าสูงระดับ 1,000 ล้านขึ้นไป จักต้องหามาครอบครอง ให้จงได้”
*** พระคาถาบูชาพระนาคปรกลพบุรี” ***
ตั้งนะโม ๓ จบ แล ว่าคาถาดังนี้
“นะมะนะอะ นอกอนะกะ
กอออนออะ นะอะกะอัง
อุมิอะมิ มะหิสุตัง
สุนะกันตัง อะสุนะอะ”
***พระคาถาก่อนนิมนต์พระสวมคอ ***
… ให้ว่าดังนี้
“พุทโธล้อม ธัมโมล้อม สังโฆล้อม พระพุทธเจ้ามาพร้อม สมเด็จพระพุทธโธ นะโมพุทธายะ”
*** “มหาบารมีพระกรุเนื้อชินเมืองละโว้” ***
พระนาคปรกลพบุรี เนื้อชินสนิมตีนกา (ผิวระเบิด) พิมพ์ชีโบฐานสูง (พระในตํานาน) กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี …
:: พุทธศิลป์สกุลช่างราชสํานักขอมละโว้บริสุทธิ์ สร้างในรัชสมัยของ พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ เมื่อปีพุทธศักราช ๑๗oo อายุพระนับแตแต่แรกสร้างถีงปัจจุบัน ๘๖๒ ปีเศษ
ของดี ของหายาก มีองค์เดียว หมดแล้ว หมดเลย อาจารย์ธง นําออกจากรัง เพื่อเปิดโอกาส ให้ศิษย์ได้ครอบครอง สุดยอดพระกรุหมายเลข ๑ แห่งกรุงละโว้ !
:: #พุทธคุณ คุงกระพันหนังดี มหาอุตม์ มหาโชค มหาชัย อํานวยโชคลาภ เงินทองหลั่งใหล เมตตามหาเสน่ห์ มหานิยมชั้นสูงสุด ตามแบบฉบับพระเครื่องฝ่ายบุญฤทธิ์ (ปล.พระของกษัตริย์ ทรงสร้างไว้)

Loading

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “พระนาคปรกชีโบใหญ่ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี เนื้อชิน”

Your email address will not be published. Required fields are marked *