เหรียญดีเซลราง หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา ปี 2517

เหรียญดีเซลราง หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา ซึ่งจัดสร้างโดยคณะศิษย์รถไฟดีเซลราง สร้างปี 2517 เป็นเหรียญยุคแรกๆของหลวงพ่อพุธ ได้รับความนิยมในอันดับต้น ถัดจากเหรียญรุ่นแรกตีนโต


เหรียญรุ่นนี้ หลวงพ่อพุธท่านเคยบอกลูกศิษย์ไว้ว่า อย่าเอาเหรียญนี้ไปลองยิงน่ะเดี๋ยวปืนแตก เหรียญดีเซลรางจัดสร้างปี17-18 โดยเหรียญรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นแรกที่ออกที่วัดป่าสาละวัน คณะศิษย์การรถไฟดีเซลรางสร้างถวายครับ


พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ชาตะ 8 กุมภาพันธ์ 2464มรณภาพ 15 พฤษภาคม 2542 พระราชทานเพลิงศพ 31 พฤษภาคม 2543

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เป็นลูกศิษย์รุ่นสุดท้ายของ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล มีนามเดิมว่า พุธ อินทรหา หลังจากเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 จึงได้ลาออกมาแล้วบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อปี พ.ศ. 2479 เมื่อมีอายุได้ 15 ปี ที่วัดอินทรสุวรรณ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ในพรรษาแรกนี้เอง สามเณรพุธสามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี และเริ่มรับการฝึกอบรมด้านปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จากท่านพระอาจารย์เสาร์เป็นครั้งแรก จนอายุครบบวช 21 ปี จึงได้อุปสมบท ณ วัดปทุมวนาราม หลวงพ่อได้ปฏิบัติศาสนกิจช่วยงานพระศาสนาตลอดมา นอกจากนั้นท่านยังเป็นศิษย์ของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ หลวงพ่อพุธท่านจำพรรษาที่วัดป่าสาลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา บ้าง หรือที่วัดวะภูแก้ว อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา บ้าง หรือที่วัดป่าชินรังสี อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา บ้าง สลับกันไป-มา

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่านได้รับพระราชทานรางวัล เสมาธรรมจักรทองคำ ในด้านส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ในประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ นี้เช่นกัน ท่านได้ดำริที่จะก่อตั้งมูลนิธิคณะสงฆ์ จังหวัดนครราชสีมา มหานิกาย และธรรมยุตขึ้น

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ท่านมุ่งมั่นในเรื่องการอบรมธรรมปฏิบัติให้กับพระ ภิกษุสามเณร ศรัทธาญาติโยม และพุทธบริษัททั้งหลาย เสมอมา ท่าน หวังให้ทุกผู้ทุกคนได้เข้าใจถ่องแท้ถึงแก่นแห่งพระพุทธศาสนา สามารถ นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกทางและถูกต้อง จะเห็นได้ว่า ท่านได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา เอาใจใส่ในอันที่จะชี้นำทางแห่งความสงบ สว่าง และหลุดพ้นจากอาสวกิเลสทั้งปวง ในทุกๆวิถีทาง และในทุกๆโอกาส โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ด้วยโรคมะเร็งในลำคอ รวมสิริอายุได้ 78 ปี


พลศรีทอง พระเครื่อง โดย บู เชียงราย

. https://ponsrithong.com/

web (main) พระเครื่อง  : บู เชียงราย ร้านพลศรีทอง พระเครื่อง

Web ( มุมพระ) : มุมพระ
https://www.mumpra.com/shop.php?shopid=507
web (99wat) เว็บที่1 : 99วัด
http://www.ponsrithong.99wat.com/

web (99wat) เว็บที่2 : 99วัด
http://www.ponsrithong2.99wat.com/
Facebook เพจพลศรีทอง พระเครื่อง บู เชียงราย
https://www.facebook.com/ponsrithong/
IG :https://www.instagram.com/bu_chiangrai.amulet/

Loading

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เหรียญดีเซลราง หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา ปี 2517”

Your email address will not be published. Required fields are marked *