พระกริ่งอุปลวัณโณ รุ่นแรก รุ่นเสริมบารมี เนื้อนวโลหะแท้กลับดำ ครูบาจง อุปลวัณโณ ก้นอุดอัฐิธาตุครูบาจันทร์แก้ว

฿1,500.00

โทร : 087 – 712 -4640 

ID.LINE busoftware52
#พระทุกองค์มีบัตรรับประกันจากร้านพลศรีทอง
พระกริ่งอุปลวัณโณ รุ่นแรก รุ่นเสริมบารมี เนื้อนวโลหะแท้กลับดำ ครูบาจง อุปลวัณโณ ก้นอุดอัฐิธาตุครูบาจันทร์แก้ว คันธสีโล ตอกโค๊ต มีนัมเบอร์ สร้าง ๕๕๖ องค์ รุ่นเสริมบารมี วัดศรีสว่าง(วัวลาย)

ครูบาจง อุปลวณฺโณ (ตุ๊จง)ศิษย์เอกหลวงปู่ครูบาจันทร์แก้ว คันธสีโล 

 

               เจ้าอธิการบุญต่อ อุปลวัณโณ หรือครูบาจง เจ้าอาวาสวัดศรีสว่าง (วัวลาย) ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ หรือที่ชาวบ้านในอ.หางดงเรียกขานนามของท่านว่า “ตุ๊จง” ท่านมีนามเดิมว่า บุญต่อ ดวงตัน เกิดเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๐ ปีระกา ที่บ้านเลขที่ ๓๒ หมู่ ๖ ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๑๕๑๔ ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ พระอุโบสถวัดศรีสว่าง (วัวลาย)

หลังจากที่ได้บรรพชาเป็นสามเณรแล้ว ครูบาจันทร์แก้ว คันธสีโลได้ส่งให้สามเณรจงไปเรียนวิปัสสนากัมมัฏฐานกับพระครูบุญปั๋น ธัมมปูญโญ วัดธรรมสังเวส อ.ป่าซาง จ.ลำพูน และไปเรียนกับครูบาชุ่ม โพธิโก วัดชัยมงคล (วังมุย) ต.ประตู่ป่า อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อเรียนเวทย์มนต์ อาคม และทำตะกรุดต่างๆ จากครูบาชุ่ม โพธิโก รวมทั้งภาษาอักขระล้านนาจนชำนาญ และท่านมีความสนใจในวิชาการแขนงต่างๆ รวมถึงคาถาอาคมท่านได้แสวงหาครูบาอาจารย์ต่างๆ เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ ส่วนการศึกษาทางธรรมนั้นในปี ๒๕๑๙ ท่านสอบได้นักธรรมเอก

ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๐ ปีกุน ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พระอุโบสถวัดขันแก้ว ต.หารแก้ว อ.หางดง  โดยมีพระครูปุญญาภินันท์ วัดกำแพงงาม อ.หางดง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสถิตธรรมานุรักษ์ วัดขันแก้ว อ.หางดง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ เจ้าอธิการสุรพล กิตติญาโณ วัดทุ่งอ้อหลวง อ.หางดง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “อุปลวัณโณ” หลังอุปสมบทแล้ว ท่านได้เป็นครูสอนปริยัติธรรมอยู่ระยะหนึ่ง และได้ขออนุญาตครูบาจันทร์แก้ว คันธสีโล ออกแสวงหาครูบาอาจารย์ เพื่อเรียนวิชาคาถา อาคมต่างๆ และฝึกพระกัมมัฏฐาน โดยมีครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ไปเล่าเรียนมีดังนี้

๑. พระครูบุญเลิศ วัดตำหนักธรรมนิมิตร (บ้านอ้อย) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สอนวิชาทำเทียน วัวธนู ๒. พ่อหนานสุวรรณ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ท่านเป็นเจ้าของตำนานตะกรุด ๑๐๘ ในสมัยนั้น และท่านเป็นผู้ทำตะกรุดถวายครูบาดังๆ หลายรูป และ ๓.พ่อหนานนวล อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการทำเทียน เช่น เทียนเมตตาโชคลาภ เทียนทำพิธี เทียนสะเดาะเคราะห์ และเทียนลงอาคมต่างๆ เป็นต้น

เมื่อเรียนจนเกิดผลและมีความชำนาญแล้ว ครูบาจง ได้กลับมาอยู่ที่วัดศรีสว่าง (วัวลาย) อย่างถาวร เพื่อปรนนิบัติรับใช้ครูบาจันทร์แก้ว คันธสีโล ผู้เป็นอาจารย์) ปัจจุบัน ท่านมีอายุ ๕๖ ปีพรรษาที่ ๓๖

วัตถุมงคลครูบาจง อุปลวัณโณ

วัตถุมงคลของครูบาจง อุปลวัณโณนั้น ในส่วนที่ท่านได้จัดสร้างถวายพระอาจารย์ของท่านคือ หลวงปู่ครูบาจันทร์แก้ว คันธสีโล เริ่มตั้งแต่ฤาษีวัวลาย รุ่นแรก และทำถวายพระอาจารย์ของท่านอีกหลายพิมพ์จนถึงสมเด็จต่ออายุ มีเพียง ๓-๕ พิมพ์เท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นของหายากทั้งนั้น เพราะท่านกดพิมพ์เองด้วยมือ จึงทำได้จำนวนไม่มาก ส่วนวัตถุมงคลของตัวท่านนั้น ในระยะแรกท่านได้เริ่มสร้างประมาณ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยท่านได้ลองทำตะกรุด ตามสูตรของครูบาอาจารย์ ที่ท่านได้รับการถ่ายทอดมา ซึ่งท่านได้ทำเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ สำหรับลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดจะมีไว้พกติดตัวเสมอ

อย่างไรก็ตามในปีนี้  ครูบาจง ได้จัดสร้างวัตถุมงคล “รุ่นเสริมบารมี” ประกอบด้วย ๑.พระรูปเหมือนครูบาจันทร์แก้ว ขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว และ ๑๒ นิ้วบรรจุอัฐิธาตุและอังคารธาตุของครูบาจันทร์แก้ว ๒.พระกริ่งอุปลวัณโณรุ่นแรกบรรจุอัฐิธาตุและอังคารธาตุของครูบาจันทร์แก้ว ๓.หลวงพ่อทวดหลังเตารีด ๔.ล็อกเกตเล็กครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย หลังเหรียญเสือปีเกิด และ ๕. วัวธนูมหาอำนาจเสริมบารมีรุ่นแรกของครูบาจงอุปลวัณโณ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ๑.สมทบทุนการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ของครูบาจันทร์แก้ว คันธสีโล วัดศรีสว่าง (วัวลาย) ๒.เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเททองรูปเหมือนครูบาจันทร์แก้ว คันธสีโล ๓.เพื่อหารายได้สมทบทุนบูรณะพระอุโบสถวัดศรีบุญชู อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร และ ๔.มอบวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่ทวด หลังครูบาศรีวิชัย แจกให้กับทหารและตำรวจ ในสามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

ทั้งนี้ได้ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ พระธรรมมังคลาจารย์ (ครูบาทองสิริมังคโล) วัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานจุดเทียนชัย พล.ต.สัณห์ชัย จารุวรรณ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ มี พล.ต.เอนก อินทร์อำนวย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และประธานเททองหล่อพระรูปเหมือนครูบาจันทร์แก้ว คันธสีโล ขนาดเท่าองค์จริง

หลวงปู่ครูบาจันทร์แก้ว

“พระครูศีลพิลาส” หรือหลวงปู่ครูบาจันทร์แก้ว คันธสีโล อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสว่าง ช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นได้ขยายอาณาเขตบริเวณวัดออกไปให้กว้าง กว่าเดิม รวมทั้งบูรณะโดยการสร้างพระเจดีย์ครอบองค์เดิม และสร้างวิหาร สร้างกำแพงใหม่ ศาลาการเปรียญ ขณะเดียกันได้จัดตั้งมูลนิธิวัดศรีสวางขึ้น เพื่อใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ และค่าใช้จ่ายในวัด ในด้านวัตรปฏิบัติท่านยึดถือปฏิบัติแบบ “คัณทาธุระปฏิบัติ” มาโดยตลอด และเน้นหนักไปทางวิปัสสนากรรมฐาน

“จันทร์แก้ว ดอกศรีเมือง” เป็นชื่อและสกุลเดิม ครูบาจันทร์แก้ว เกิด เมื่อ วันจันทร์ ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๙ เมื่อมีอายุครบ ๒๑ ปี ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ ณ อุโบสถวัดขันแก้ว มรณภาพเมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ สิริอายุ ชค ปี พรรษา ที่ ๗๕

ในงานพิธีศพของหลวงปู่ครูบาจันทร์แก้ว คนฺธสีโล ซึ่งคณะสงฆ์ และศิษยานุศิษย์วัดศรีสว่างคณะสงฆ์ตำบลหารแก้ว ได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลทำบุญสัตตมวาร ๕๗ วัน และ ๑๐๐ วัน รวมทั้งมีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันจันทร์มาอย่างต่อเนื่อง คณะสงฆ์ และศิษยานุศิษย์ได้มีการทำพิธีบำเพ็ญกุศล และประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ วันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๕ หลวงปู่ครูบาจันทร์แก้ว คนฺธสีโล ท่านเป็นพระอริยะสงฆ์ที่มีความสำคัญองค์หนึ่งของภาคเหนือ และของเมืองไทยตลอดกาล

หลวงปู่ครูบาจันทร์แก้ว คันธสีโล มีวัตถุมงคล และเครื่องรางต่างๆ มีไม่มากรุ่นไม่มากแบบ มีเพียงไม่กี่รุ่นเท่านั้น ที่ขออนุญาตหลวงปู่ในการจัดสร้างอย่างถูกต้อง ที่เหลือจะเป็นลักษณะของการสร้างวัตถุมงคลออกมา แล้วก็เข้ามาขอความเมตตาให้หลวงปู่ครูบาจันทร์แก้ว ท่านอธิษฐานจิตให้ ท่านเป็นพระที่มีความเมตตาสูง ใครมาอย่างไรท่านก็เมตตาหมดไม่ เคยบ่น เคยว่าใคร

ครูบาจง ได้จัดสร้างวัตถุมงคล “รุ่นเสริมบารมี” ประกอบด้วย ๑.พระรูปเหมือนครูบาจันทร์แก้ว ขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว และ ๑๒ นิ้วบรรจุอัฐิธาตุและอังคารธาตุของครูบาจันทร์แก้ว ๒.พระกริ่งอุปลวัณโณรุ่นแรกบรรจุอัฐิธาตุและอังคารธาตุของครูบาจันทร์แก้ว ๓.หลวงพ่อทวดหลังเตารีด ๔.ล็อกเกตเล็กครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย หลังเหรียญเสือปีเกิด และ ๕. วัวธนูมหาอำนาจเสริมบารมีรุ่นแรกของครูบาจงอุปลวัณโณ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ๑.สมทบทุนการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ของครูบาจันทร์แก้ว คันธสีโล วัดศรีสว่าง (วัวลาย) ๒.เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเททองรูปเหมือนครูบาจันทร์แก้ว คันธสีโล ๓.เพื่อหารายได้สมทบทุนบูรณะพระอุโบสถวัดศรีบุญชู อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร และ ๔.มอบวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่ทวด หลังครูบาศรีวิชัย แจกให้กับทหารและตำรวจ ในสามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

ทั้งนี้ได้ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ พระธรรมมังคลาจารย์ (ครูบาทองสิริมังคโล) วัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานจุดเทียนชัย พล.ต.สัณห์ชัย จารุวรรณ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ มี พล.ต.เอนก อินทร์อำนวย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และประธานเททองหล่อพระรูปเหมือนครูบาจันทร์แก้ว คันธสีโล ขนาดเท่าองค์จริง

 


พลศรีทอง พระเครื่อง โดย บู เชียงราย

. https://ponsrithong.com/

web (main) พระเครื่อง  : บู เชียงราย ร้านพลศรีทอง พระเครื่อง

Web ( มุมพระ) : มุมพระ
https://www.mumpra.com/shop.php?shopid=507
web (99wat) : 99วัด
http://www.ponsrithong.99wat.com/
web palana : พระล้านนา.คอม
http://www.pralanna.com/ponsrithong
Facebook เพจพลศรีทอง พระเครื่อง บู เชียงราย
https://www.facebook.com/ponsrithong/
IG :https://www.instagram.com/bu_chiangrai.amulet/

Loading

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “พระกริ่งอุปลวัณโณ รุ่นแรก รุ่นเสริมบารมี เนื้อนวโลหะแท้กลับดำ ครูบาจง อุปลวัณโณ ก้นอุดอัฐิธาตุครูบาจันทร์แก้ว”

Your email address will not be published. Required fields are marked *