พระกริ่งหล่อโบราณ รุ่น จตุโรบังเกิดทรัพย์ เนื้อนวะโลหะพิมพ์แต่ง แต่งได้สวย มีจาร วัดสุทัศน์เทพวราราม ปี 2534 ความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง

฿10,000.00

โทร : 063-969-5995

ID.LINE busoftware52
#พระทุกองค์มีบัตรรับประกันจากร้านพลศรีทอง

พระกริ่งหล่อโบราณ รุ่น จตุโรบังเกิดทรัพย์ เนื้อนวะโลหะพิมพ์แต่ง แต่งได้สวย มีจาร วัดสุทัศน์เทพวราราม ปี 2534 ความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง


รุ่น จตุโร-บังเกิดทรัพย์ เนื้อชั้นครูรุ่น ๒ ประกอบพิธีเททองวันเพ็ญกลางเดือน ๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ กระแสเนื้อชั้นในเหลืองอ่อน แล้วกลับดำสนิทเป็นประกายเงางาม สำเร็จเป็นเนื้อนวโลหะ ชนิดสัมฤทธิโชค อันมีความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง******

ประเพณีการสร้างพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ สำนักวัดสุทัศน์ฯ ได้ดำเนินสืบต่อมาเป็นยุค ๆ สมัย นับตั้งแต่สมัยเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช (แพ) ซึ่งถือว่าเป็นยุคทองของการสร้างพระหล่อแบบโบราณ เข้าดินไทย เป็นเอกลักษณ์ของการสร้างพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ สำนักวัดสุทัศน์ฯ
การสร้างพระกริ่งนั้น นอกจากจะยึดถือเคร่งครัดเรื่องพิธีกรรมการสร้างแล้ว ยังจะต้องเคร่งครัดเรื่องเนื้อหา อันหมายถึง แร่ธาตุโลหะวัตถุที่จะนำมาเป็นส่วนผสมในการสร้างเรียกกัน เนื้อนวโลหะ พระกริ่งสำนักวัดสุทัศน์ฯ นั้น เนื้อต้องดำสนิทเป็นประกายเงางาม ถ้าเป็นพระชนิดเนื้อกลับ
ในยุคนี้ ถือว่าเป็นยุคตื่นตัวเรื่องการสร้างพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ และในปี พ.ศ. ๒๕๓๓, ๒๕๓๔ และ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สำนักวัดสุทัศน์ฯ ได้สร้างพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ เนื้อชั้นครู ๓ รุ่น ๓ กระแสเนื้อ คือ

รุ่น “อ.ว.” (อริยวงศาคตญาณ) เนื้อชั้นครูรุ่น ๑ ประกอบพิธีเททองเมื่อวันเพ็ญ กลางเดือน ๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ กระแสเนื้อชั้นในแดงอมขาวแล้วกลับดำสนิท สำเร็จเป็นเนื้อนวโลหะ ชนิดสัมฤทธิเดช อันมีความหมายถึง มีเดช มีอำนาจ มีบารมี

รุ่น “จตุโร-บังเกิดทรัพย์” เนื้อชั้นครูรุ่น ๒ ประกอบพิธีเททองวันเพ็ญกลางเดือน ๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ กระแสเนื้อชั้นในเหลืองอ่อน แล้วกลับดำสนิทเป็นประกายเงางาม สำเร็จเป็นเนื้อนวโลหะ ชนิด
สัมฤทธิโชค อันมีความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง

รุ่น “มหาราช” ประกอบพิธีเททองวันเพ็ญกลางเดือน ๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ กระแสเนื้อชั้นในขาวอมเหลืองอ่อนแล้วกลับดำสนิทเป็นประกายเงางาม สำเร็จเป็นเนื้อนวโลหะสัมฤทธิศักดิ์ อันมีความหมายถึง อำนาจ วาสนา บารมีฯ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง

รุ่น “อัคคสิทธิ” สร้างในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งถือว่าเป็นปีที่มีความสำคัญยิ่งของวัดสุทัศน์ฯ คือเป็นปีที่ ๔๙ ของการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราช (แพ) พระองค์ผู้สร้างตำนานการสร้างพระกริ่ง จนเป็นที่ยอมรับว่า “บรรดาพระเครื่องที่หล่อโบราณจะหาพระเครื่องชนิดอื่นที่มีพุทธศิลป์สวยงาม และค่านิยมบูชาสูงเท่ากับพระกริ่ง ไม่มี” และเพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของเจ้าประคุณสมเด็จฯ ที่เป็นบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ไว้เป็นมรดกของวัด ทางสำนักวัดสุทัศน์ฯ จึงได้จัดสร้างพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ เนื้อนวโลหะพิเศษ โดยนำเอาเนื้อชนวนนวโลหะที่เหลือจากการสร้างพระกริ่ง ๓ รุ่น ๓ เนื้อ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมารวมเป็นเนื้อเดียว เฉลิมพระนามมงคลพระกริ่งที่สร้างขึ้นว่า “อัคคสิทธิ์” อันมีความหมายถึง ความสำเร็จสูงสุด เพื่อให้พระเครื่องรุ่นนี้ มีพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ และเทวานุภาพ ทางวัดสุทัศน์ฯ จึงได้จัดพิธีมหาพุทธาภิเษก ๓ คืน คือ วันศุกร์ที่ ๒๖ วันเสาร์ที่ ๒๗ และวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ เริ่มเวลา ๑๘.๐๙ น. ของทุก ๆ วัน


พลศรีทอง พระเครื่อง โดย บู เชียงราย

. https://ponsrithong.com/

web (main) พระเครื่อง  : บู เชียงราย ร้านพลศรีทอง พระเครื่อง

Web ( มุมพระ) : มุมพระ
https://www.mumpra.com/shop.php?shopid=507
web (99wat) : 99วัด
http://www.ponsrithong.99wat.com/
Facebook เพจพลศรีทอง พระเครื่อง บู เชียงราย
https://www.facebook.com/ponsrithong/
IG :https://www.instagram.com/bu_chiangrai.amulet/

Loading

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “พระกริ่งหล่อโบราณ รุ่น จตุโรบังเกิดทรัพย์ เนื้อนวะโลหะพิมพ์แต่ง แต่งได้สวย มีจาร วัดสุทัศน์เทพวราราม ปี 2534 ความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง”

Your email address will not be published. Required fields are marked *