พระกริ่งทองทิพย์ ปี 95 เจ้าคุณศรีสัจจญาณมุนี (สนธิ์ ยติธโร) วัดสุทัศน์ สวยแชมป์ผิวกลับ องค์ดารา

฿400,000.00

โทร : 063-969-5995
ID.LINE busoftware52
#พระทุกองค์รับประกันพระแท้ตลอดชีพ
📍มีรูปบัตรรับประกันจากร้านพลศรีทอง(ไม่ใช่บัตรแข็ง) ตัวอย่าง..
พระกริ่งทองทิพย์ ปี 95 เจ้าคุณศรีสัจจญาณมุนี (สนธิ์ ยติธโร) วัดสุทัศน์ สวยแชมป์ผิวกลับ องค์ดารา

 

เจ้าคุณศรีสัจจญาณมุนี (สนธิ์ ยติธโร) วัดสุทัศน์ ทายาทสายพระกริ่งของสมเด็จสังฆราชแพ

จำนวนการสร้าง 358 องค์ บรรจุกริ่งในตัว 2 รู วรรณะเนื้อในเหลืองอมเขียวเล็กน้อย ไม่กลับดำ ส่วนใหญ่ในองค์ที่ไม่แต่งก้นจะเรียบ ไม่ปรากฏมีโค้ดใดๆ

คุณสมชัยให้ความรู้ด้วยว่า พระกริ่งทองทิพย์รุ่นนี้ ท่านเจ้าคุณศรีเทให้พระครูปลัดเปลื่อง นำไปออกบูชา หาเงินเข้าวัดบ้านสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รุ่นนี้จึงมีคนเรียกพระกริ่งบ้านสร้างบ้าง พระกริ่งปลัดเปลื่องบ้าง

ในหนังสือทำเนียบพระกริ่งเจ้าคุณศรีฯ มีพระกริ่งทองทิพย์ ปี 95 ให้ดูเป็นองค์ครู 5 องค์ แต่งฝีมืออาจารย์นิรันตร์ แดงวิจิตร 2 องค์ สภาพเดิมๆ ผิวเดิมสวยสมบูรณ์อีก 3 องค์

 พระกริ่งทองทิพย์ ปี 95 แล้ว ก็ต้อง ย้อนไปนึกถึงพระกริ่งเชียงตุง รุ่นสุดท้ายของสมเด็จสังฆราชแพ…สร้างปี 2486 ถอดจากแม่พิมพ์พระกริ่งใหญ่ ของหลวงศุภกรบรรณสารองค์เดียวกัน

ตำหนิเม็ดเป็นติ่งชิดหูข้างขมับซ้าย ก็ยังมีเหมือนกัน
อายุการสร้างห่างกัน 9 ปี เซียนพระกริ่งแยกความแห้งความเก่า รวมทั้งกระแสผิวสี ออกจากกันได้

แต่ที่แยกได้ง่ายกว่า ก็คือกระแสพระกริ่งเชียงตุง มีสองเนื้อ ทั้งเนื้อแดง เนื้อเหลือง…เหลืองแบบไหน ผมเคยถามคุณบุญเหลือ ออประเสริฐ หลุดปากบอกอย่างมั่นใจว่า “เหลืองจำปา” ฟังแล้วรู้สึกเหลืองเข้มข้นกว่า

ผิวเหลืองอมเขียวของพระกริ่งทองทิพย์ปี 95

ข้อแตกต่างอีกอย่าง การอุดรูพระกริ่งทองทิพย์ ช่างแต่งเป็นรูกลม อุดด้วยเนื้อโลหะชนวนต่างรุ่นจึงต่างสี ช่องไฟรอยอุด ค่อนไปกลาง ไม่ชิดไปด้านขอบข้างเหมือนพระกริ่งเชียงตุง ซึ่งรอยอุดไม่เป็นรูกลม และค่อนข้างกว้าง

แยกกริ่งทองทิพย์ ปี 95 ของเจ้าคุณศรีฯ ออกจากกริ่งเชียงตุง ของสมเด็จสังฆราชแพได้ ย้อนกลับมาบทเรียนแยกกริ่งทองทิพย์ ด้วยกันอีกสองรุ่น จำง่ายๆ รุ่นเนื้อกลับ อุดกริ่งในตัวสองรูเหมือนกัน แต่กระแสผิวคล้ำกว่ากัน

ส่วนรุ่นอาจารย์ฮั้ว เนื้อขาวมากเพราะใส่เงินกลมมาก ข้อต่างชัดเจนตรงเจาะก้นเท่าแท่งดินสอ บรรจุทั้งเม็ดกริ่งและผง 108 และผงพระเกศาสมเด็จพระสังฆราชแพ

พระกริ่งทองทิพย์ทั้งสามรุ่น ของปลอม ฝีมือใกล้เคียงมีออกมานาน ถ้าต้องซื้อในราคาเต็มๆ พึ่งเซียนพระกริ่งเอาไว้ จะปลอดภัยกว่าซื้อด้วยตาตัวเอง.


ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) ท่านเก่งในการคำนวณฤกษ์ยามตามหลักโหราศาสตร์ การเททองหล่อพระเครื่องจะเทตามห้วงเวลาของฤกษ์ที่ได้เท่านั้น ทำให้พระกริ่งและพระชัยที่ท่านสร้างมีพุทธคุณสูง สามารถแช่น้ำทำน้ำพระพุทธมนต์มาดื่มรักษาโรคได้ เหมือนสมเด็จพระสังฆราช(แพ)ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของท่าน


เรื่องราวของการสร้างพระกริ่งแต่โบราณนั้น อาจารย์เสถียร โพธินันทะ ได้กล่าวในหนังสือ “กำเนิดพระกริ่ง” ตอนหนึ่งว่า “ อันที่จริงพระกริ่งก็คือ พระปฏิมาพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้านั่นเอง พระพุทธเจ้าพระองค์นี้ เป็นที่นิยมนับถือของปวงพุทธศาสนิกชนฝ่ายลัทธิมหายานยิ่งนัก ปรากฏพระประวัติอยู่ ในพระสูตรสันสกฤตสูตรหนึ่ง คือ พระพุทธไภษัชยคุรุไวฑูรย์ประภาราชามูลประณิธานสูตร ”

สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า พระศากยมุนีพุทธเสด็จประทับ ณ กรุงเวสาลี สุขโฆสวิหาร พร้อมด้วยพระมหาสาวก 4,000 องค์ พระโพธิสัตว์ 36,000 องค์ และพระราชาธิบดี เสนาอำมาตย์ ตลอดจนปวงเทพโดยสมัยนั้นและพระมัญชุศรีผู้ธรรมราชาบุตร อาศัยพระพุทธภินิหารลุกขึ้นจากที่ประทับทำจีวรเฉลียงบ่าข้างหนึ่ง ลงคุกพระชาณุกับแผ่นดิน ณ เบื้องพระพักตร์ของพระสมเด็จพระโลกนาถเจ้า ประคองอัญชลีกราบทูลว่า

“ ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์โปรดประทานพระธรรมเทศนา พระพุทธนามและมหามูลปณิธานและคุณวิเศษอันโอฬารแห่ง ปวงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย เพื่อยังผู้สดับพระธรรมกถานี้ ให้ได้รับหัตถประโยชน์บรรลุถุงสุขภูมิ ”

ความสุขในกาลใด ที่เราได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ มีสัตว์เหล่าใดที่ยากจนปราศจากอาภรณ์นุ่งห่ม อันความหนาวร้อนและเหลือบยุงเบียดเบือน ทั้งกลางวันและกลางคืน หากได้สดับนามแห่งเราและหมั่นรำลึกถึงเราไซร้ เราจักได้สิ่งที่ปรารถนาและจักบริบูรณ์ด้วยธนสารสมบัติสรรพอาภรณ์เครื่องประดับและเครื่องบำรุงความสุขต่างๆ

พระบรมศาสดาศากยมุนีพุทธเจ้า ได้ตรัสต่อไปว่า พรไภษัชยคุรุ มีพระโพธิสัตว์ผู้ใหญ่ 12 องค์ คือพระสุริยไวโรจนะและพระจันทรไวโรจนะ เป็นพระโพธิสัตว์ผู้ช่วยของพระไภษัชยคุรุพระพุทะเจ้าเบื้องปลายแห่งประสูติ ทรงแสดงอานิสงส์ของการบูชาพระไภษัชยคุรุว่า “ผู้ใดก็ดีได้บูชาพระองค์ด้วยความเคารพเลื่อมใสแล้ว ก็เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปราศจากภัยบีฑา ไม่ฝันร้าย ศาสตราวุธทำอันตรายมิได้ยาพิษทำอันตรายมิได้ ฯลฯ” ในเวลาตรัสพระคาถา พระบรมศาสดาทรงพระทัยเข้าสมาธิ ชื่อ “สรวลสัตวทุกขภินทนาสมาธิ” ปรากฏรัศมีไพไรจน์ขึ้นเหนือพระเกตุมาลา แล้วจึงตรัสพระคาถามหาธารณี

พระไภษัชยคุรุ เมื่อยังเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ได้ตั้งปณิธาน 12 ประการ ที่จะช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ที่เกิดจากโรคทางกายและใจ ทั้งให้มีชีวิตยืนยาว บางครั้งพระนามของพระองค์ได้รับการกล่าวถึงคือ พระหมอยา

ดังนั้น การบูชาพระกริ่งและพระชัยวัฒน์ ก็เพื่อผลทางพุทธคุณที่บูชาแล้วสามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ โรคระบาดต่างๆ และแคล้วคลาดจากสิ่งอัปมงคล มีโชคให้ลาภนั่นเอง


 

พลศรีทอง พระเครื่อง โดย บู เชียงราย

. https://ponsrithong.com/

web (main) พระเครื่อง  : บู เชียงราย ร้านพลศรีทอง พระเครื่อง

Web ( มุมพระ) : มุมพระ
https://www.mumpra.com/shop.php?shopid=507
web (99wat) : 99วัด
http://www.ponsrithong.99wat.com/
Facebook เพจพลศรีทอง พระเครื่อง บู เชียงราย
https://www.facebook.com/ponsrithong/
IG :https://www.instagram.com/bu_chiangrai.amulet/

Loading

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “พระกริ่งทองทิพย์ ปี 95 เจ้าคุณศรีสัจจญาณมุนี (สนธิ์ ยติธโร) วัดสุทัศน์ สวยแชมป์ผิวกลับ องค์ดารา”

Your email address will not be published. Required fields are marked *