เหรียญทรัพย์สิน หลวงปู่ขาว อนาลโย แห่งวัดถ้ำกลองเพล เนื้อนวโลหะ พิมพ์ใหญ่+พิมพ์เล็ก

โทร : 063-969-5995

ID.LINE busoftware52
#พระทุกองค์รับประกันพระแท้ตลอดชีพ
📍มีรูปบัตรรับประกันจากร้านพลศรีทอง(ไม่ใช่บัตรแข็ง) ตัวอย่าง..

เหรียญทรัพย์สิน หลวงปู่ขาว อนาลโย แห่งวัดถ้ำกลองเพล เนื้อนวโลหะ พิมพ์ใหญ่+พิมพ์เล็ก


วัตถุมงคลที่จัดสร้างประกอบด้วย เนื้อทองคำและเนื้อนวโลหะ มี 2 พิมพ์คือพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก
หนึ่งในวัตถุมงคลของหลวงปู่ขาว อนาลโย แห่งวัดถ้ำกลองเพล จ.อุดรธานี

วัตถุประสงค์การสร้าง 

ด้วยพนักงาน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และประชาชนผู้เช่าสำนักงาน รวมทั้งอีกหลายฝ่ายหลายท่านที่ร่วมงานได้มีปณิธานแรงกล้า ที่จะร่วมกันจัดหาทุนทรัพย์ขึ้นทูลเกล้าฯถวายเพื่อเสด็จพระราชกุศลสมทบ ทุนมูลนิธิสายใจไทย และสืบเนื่องมาจากความสำเร็จในการจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่แหวน สุจิณโณ รุ่นทูลเกล้าฯ จศ.๑๓๓๘ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๙มอบให้เป็นที่ระลึก แก่ผู้ร่วมกับสำนักงาน เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ด้วยเวลาเพียง ๑ เดือนเศษ มีพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธามาขอบูชาอย่างล้นพ้นและวัตถุมงคลนั้นหมดลง ด้วยเวลาอันรวดเร็ว อันเนื่องมาจากปรากฎการทางอนุภาพของพุทธคุณ อย่างเอนกประสงค์แก่ผู้ได้ไปบูชา

ด้วยเหตุนี้จึงมีประชาชนจำนวนมากที่ เรียกร้องขอให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาสร้างวัตถุมงคลขึ้นอีก เพื่อสนองความศรัทธาของประชาชน คณะกรรมการได้ประชุมทบทวนและคัดเลือกปรมาจารย์ที่อาวุโสและมีพุทธคุณสูง ประชชนประชาชนย่อมรับแล้วในปัจจุบัน มีมติเห็นพ้องต้องกันว่า ในบรรดาพระสงฆ์สาวกผู้ดำเนินตามรอยพระยุคลบาทขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน ปัจจุบันนี้ซึ่งมีความเพียรไม่ท้อถอยดำรงอยู่ในทางสัมมาปฎิบัติ มีข้อกิจวัตรเคร่งครัด ไม่ย่อหย่อนตามวัยตามสังขาร ปฏิบัติอยู่ในสถานที่สงบ ห่างไกลฝูงชน เพื่อมุ่งบำเพ็ณเพียรทางจิตให้ได้รับความสงบสุขในยิ่งๆ ขึ้น
พระอาจารย์กรรมฐานที่มีปรากฎอยู่ในปัจจุบันนี้ผู้ซึ่งเป็นศิษย์ที่สำคัญของพระ อาจารย์มั่น ภูริทัตโต อาจารย์ใหญ่แห่งกองทัพธรรมนั้นก็คือ หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล เหตุนี้ทางคณะกรรมการไปกราบเรื่องของอนุญาติต่อ หลวงปู่ขาวและหลวงปู๋เทศก์ เพื่อแจ้งรายละเอียดถึงวัตถุประสงค์ ขอสร้างเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่ขาวเพื่อให้เป็นที่ระลึกแก่ผู้ทำบุญกับ มูลนิธิสายใจไทย ปรากฎว่าพระคุณเจ้าทั้ง ๒ ท่าน
ได้เต็มใจร่วมงานการกุศล ครั้งนี้ จึงได้บริกรรม ลงอักขระ เลขยันต์ และประจุพระพุทธคุณให้ครบถ้วนบนแผ่นโลหะเพื่อจะนำไปเป็นชนวน และนอกจากนี้คณะกรรมการยังได้เดินทางไปกราบนมัสการพระคณาจารย์ ที่มีพลังพุทธคุณสูงอีกหลายจังหวัด

รายนามพระคณาจารยที่ได้ลงอักขระเลขยันต์และประจุพระพุทธคุณ เจริญบริกรรมภาวนาแผ่เมตตา (นั่งปรก) ลงในแผ่นนวโลหะ (เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๐)
๑. สมเด็จพระสังฆราชพระอริยวงศาตญาณ วัดราชบพิตร
๒. สมเด็จพระญาณสังวร (พระสังฆราชองค์ปัจจุบัน) วัดบวรนิเวศ
๓. หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่
๔. หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล อุดร
๕. หลวงปู่เทศก์ เทศก์รังสี วัดหินหมากเป้ง หนองคาย
๖. หลวงปู่เปลื่อง วัดสุวรรณภูมิ สุพรรณ
๗. หลวงปู่อินทรโชโตมหาเถร วัดยาง เพชรบุรี
๘. หลวงปู่ธูป วัดแค กรุงเทพ
๙. หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว นครปฐม
๑๐. หลวงปู่ใหญ่ วัดสะแก อยุธยา
๑๑. หลวงพ่อไพฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิต กรุงเทพ
๑๒. หลวงปู่ถิร วัดป่าเลไลย์ สุพรรณ
๑๓. หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง
๑๔. หลวงพ่อเต๋ วัดสามงาม นครปฐม
๑๕. หลวงพ่อเส้ง วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพ
๑๖. หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โกร่งธนู
๑๗. หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช
๑๘. หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
๑๙. หลวงพ่อสุด วัดกาหลง
๒๐. หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
๒๑. หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน
๒๒. หลวงพ่อเชย วัดเกาะลอยเอกอุดมธาราราม
๒๓. หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม
๒๔. หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
๒๕. หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
๒๖. หลวงพ่อบุญ วัดวังมะนาว
๒๗. หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
๒๘. หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม
๒๙. หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
และประกอบพิธีพุทธาภิเษกที่วัดบวรนิเวศ อีกครั้ง เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๑


พลศรีทอง พระเครื่อง โดย บู เชียงราย

. https://ponsrithong.com/

web (main) พระเครื่อง  : บู เชียงราย ร้านพลศรีทอง พระเครื่อง

Web ( มุมพระ) : มุมพระ
https://www.mumpra.com/shop.php?shopid=507
web (99wat) : 99วัด
http://www.ponsrithong.99wat.com/
Facebook เพจพลศรีทอง พระเครื่อง บู เชียงราย
https://www.facebook.com/ponsrithong/
IG :https://www.instagram.com/bu_chiangrai.amulet/

Loading

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เหรียญทรัพย์สิน หลวงปู่ขาว อนาลโย แห่งวัดถ้ำกลองเพล เนื้อนวโลหะ พิมพ์ใหญ่+พิมพ์เล็ก”

Your email address will not be published. Required fields are marked *