พระชัยวัฒน์ เจ้าคุณเสงี่ยม วัดสุทัศน์ ปี 2506 เนื้อนวะโลหะ

฿800.00

โทร : 063-969-5995

ID.LINE busoftware52
#พระทุกองค์รับประกันพระแท้ตลอดชีพ
📍มีรูปบัตรรับประกันจากร้านพลศรีทอง(ไม่ใช่บัตรแข็ง) ตัวอย่าง..
พระชัยวัฒน์ เจ้าคุณเสงี่ยม วัดสุทัศน์ ปี 2506 เนื้อนวะโลหะ

ตำราการสร้างพระชัยวัฒน์รุ่นนี้ ผสมโลหะกริ่งเก่าๆและมวลสารพระชัยวัฒน์เก่าๆของพระสังฆราชแพและชนวนกริ่งเจ้าคุณศรีสนธิ์ ปลุกเสก3วัน3คืนโดยเกจิชั้นนำในสมัยนั้น
พระชัยวัฒน์สายวัดสุทัศน์รุ่นนี้ท่านสามารถใช้แทนกริ่งสังฆราชแพ ที่ราคาไปไกลมากได้สบาย ราคาเบากว่ากันเยอะ
ประวัติ…
พระกริ่งพระชัยวัฒน์ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์เสงี่ยม ประกอบพิธีเททองและพุทธาภิเษกภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม เมื่อวันที่ 6-7-8 กุมภาพันธ์ 2506 เป็นเวลา 3 วัน 3 คืน มีพระเกจิอาจารย์ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมีพระคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงเข้านั่งปรกปลุกเสก จำนวนกว่า 40 รูป อาทิ
1.หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
2.หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช
3.หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
4.หลวงพ่อเต๋ คงทอง วัดสามง่าม
5.หลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง
6.หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
7.หลวงพ่อเส่ง วัดกัลยาฯ
8.หลวงพ่อถิร์ วัดป่าเลไลยก์
9.หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง
10.หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
11.หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม
12.หลวงพ่อสุด วัดกาหลง
13.หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ
14.พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง
15.หลวงพ่อเที่ยง วัดม่วงชุม
16.หลวงพ่อแทน วัดธรรมเสน
17.หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธินิมิต
18.หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
19.หลวงปู่นาค วัดระฆัง ฯลฯ เป็นต้น

สมเด็จพระพุฒาจารย์ มีนามเดิมว่า เสงี่ยม วิโรทัย เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็นบุตรของนายเขียว-นางประกอบ วิโรทัย ภูมิลำเนาอยู่ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จึงช่วยบิดาทำนา จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ จึงย้ายมาอยู่กับพระอาจารย์ทอง คณะ ๕ วัดสุทัศนเทพวราราม


บรรพชาอุปสมบท


บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ โดยมี พระมงคลราชมุนี (ผึ่ง ปุปฺผโก) เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม โดยมี พระพรหมมุนี (แพ ติสฺสเทโว) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมงคลราชมุนี (ผึ่ง ปุปฺผโก) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระราชเวที (นาค สุมนนาโค) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาทางธรรมว่า จนฺทสิริ


การศึกษา


พ.ศ. ๒๔๖๒ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๖๔ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๗๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๗๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง


ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๓  เป็น เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช (แพ)
พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าคณะตรวจการภาค ๖
พ.ศ. ๒๔๙๖  เป็น เจ้าคณะอำเภอพระนคร
พ.ศ. ๒๔๙๗  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม
พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๒
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น เจ้าคณะภาค ๒
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น เจ้าคณะภาค ๑
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนใต้
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๒๖  เป็น เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๖  เป็น อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม
พ.ศ. ๒๔๙๗  เป็น ผู้ช่วยเจ้าสำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม
พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็น ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น เจ้าสำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม

มรณภาพ


สมเด็จพระพุฒาจารย์ มรณภาพเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖ สิริอายุ ๘๒ ปี ๓๕๖ วัน พรรษา ๖๑ ได้รับพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เวลา ๑๗.๐๐ น.

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็น พระครูปลัดซ้าย ที่ พระครูจุลคณานุสาสน์ วิจารโณภาสภาคยคุณ สุนทรสังฆานุคุตติ วิสุทธิสังฆนายก ปิฎกธรรมรักขิต ฐานานุกรมใน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)
พ.ศ. ๒๔๘๓ เป็น พระครูปลัดขวา ที่ พระครูมหาคณานุสิชฌน์ สังฆอิศริยาลังการ วิจารณโกศล วิมลสังฆนายก ปิฎกธรรมรักขิต ฐานานุกรมใน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีสมโพธิ
พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะเสมอชั้นราช ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระราชาคณะเสมอชั้นเทพ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวิสุทธาจารย์สุทัศนวิหารกิจบริรักษ์ อัครวโรปการ ธรรมภาณคุณธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น รองสมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระวิสุทธิวงศาจารย์ ญาณทัศโนดม พรหมจริยาธิมุต วิสุทธิธัมมานุจารี ตรีปิฎกคุณาลังการวิภูษิตมหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ อเนกสถานปรีชา สัปตวิสุทธิจริยาสมบัติ นิพัทธธุตคุณ สิริสุนทรพรตจาริก อรัญญิกมหาปริณายก ตรีปิฎกโกศล วิมลคัมภีรญาณสุนทร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี

พลศรีทอง พระเครื่อง โดย บู เชียงราย

. https://ponsrithong.com/

web (main) พระเครื่อง  : บู เชียงราย ร้านพลศรีทอง พระเครื่อง

Web ( มุมพระ) : มุมพระ
https://www.mumpra.com/shop.php?shopid=507
web (99wat) : 99วัด
http://www.ponsrithong.99wat.com/
Facebook เพจพลศรีทอง พระเครื่อง บู เชียงราย
https://www.facebook.com/ponsrithong/
IG :https://www.instagram.com/bu_chiangrai.amulet/

Loading

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “พระชัยวัฒน์ เจ้าคุณเสงี่ยม วัดสุทัศน์ ปี 2506 เนื้อนวะโลหะ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *