พระกริ่งศุภนิมิต เนื้อนวะเต็มสูตร หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ สร้าง 108 องค์

฿45,000.00

โทร : 063-969-5995

ID.LINE busoftware52
#พระทุกองค์รับประกันพระแท้ตลอดชีพ
📍มีรูปบัตรรับประกันจากร้านพลศรีทอง(ไม่ใช่บัตรแข็ง) ตัวอย่าง..

พระกริ่งศุภนิมิต เนื้อนวะเต็มสูตร พระครูสุนทรธรรมกิจ ( หลวงพ่อหยอด ) วัดแก้วเจริญ สร้าง 108 องค์ ( ตอกโค๊ดและหมายเลข 85 องค์ที่เหลือ 86-108 ตอกแต่โค๊ด ไม่ตอกเลข) สร้างตามกรรมวิธีโบราณ เททองเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2538 ณ วัดสุทัศน์เทพวราราม ออกแบบแกะพิมพ์โดยอาจารย์กิจจา วาจาสัจ

ในการประกอบพิธีกรรมครั้งนี้ หลวงพ่อได้นั่งปรกบริกรรมเพียงองค์เดียว โดยตลอดพิธี ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงฤกษ์เททองในระทว่างพิธี หลวงพ่อได้เล่าให้หึงว่า ได้เกิดนิมิตที่เป็นมงคลตลอดเวลา จึงขอให้นามพระกริ่งรุ่นนี้ว่า พระกริ่ง”ศุภนิมิต”

การตกแต่งองค์พระกริ่งภายหลังงากการเททองหล่อแล้ว ได้เน้นความเข้มขลัง และ

ประณีดเป็นพิเศษ ตามที่หลวงพ่อได้ปรารภ โดยเริ่มจากการตกแต่งภายนอกองค์พระขั้นหนึ่ง

ก่อน หลังจากนั้น จึงตกแต่งภายในให้เรียบร้อย เพื่อเจาะรู อุดเส้นพระเกศาสมเด็งพระสังฆราช

(แพ) วัดสุทัศนา และ ผงพุทธคุณที่พระมงกลราชมุนี (นธิ์) วัดสุทัศนฯ ได้รวบรวมไว้เพื่อ

สร้างพระเครื่องเมื่อพ.ศ. 2484 และตก ทอดกันมา โดย อาจารย์กิงจา วาจาสัจ ได้กรุณามอบ

และเป็นผู้บรรจุให้ขั้นหนึ่งก่อน หลังจากนั้นจึงอุดเมีดกรึ่ง และปิคฐานพระกริ่งเป็นขั้นตอนที่ 2

ด้วยสาเหตุดังกล่าว ผมจึงมีความเชื่อว่า จะเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดแก่ศิษยานุศิษช์

และผู้ที่เคารพศรัทธาในองค์หลวงพ่อ ที่ได้มีโอกาสเป็นเช้าของพระกริ่ง “ศุภนิมิต” อย่างแน่นอน

 

 

ประวัติ หลวงปู่หยอด วัดแก้วเจริญ
ศิษย์เอก หลวงปู่ใจ ผู้สืบสานตำนานตะกรุดลูกอมไหมเบญจรงค์ 5 สี
     พระครูสุนทรธรรมกิจ หรือเป็นที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า หลวงปู่หยอด ชินวังโส ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ อำเภอ อัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม ท่านที่ได้รับความเลื่อมใสและศรัทธาจากชาวบ้านอำเภออัมพวา และชาวบ้านจังหวัดสมุทรสงคราม รวมไปถึงพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง
เดิมหลวงปู่หยอดมีชื่อว่า นายสุนทร ชุติมาศ เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2454 ตรงกับวันอังคาร แรม 4 ค่ำ เดือน 6 ปีกุน บ้านเกิดของท่านอยู่ตรงข้ามศาลเจ้าพ่อโรงโขนบริเวณตลาดบางน้อย ตำบล ตาหลวง อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี
บิดาของท่านชื่อ นายมุ่ย มารดาของท่าน ชื่อ นางเหมือน นามสกุล แซ่อึ้ง ครอบครัวของท่านทำอาชีพค้าขาย ท่านมีพี่น้องทั้งหมดรวม 8 คน
ตอนที่ท่านอายุได้ 18 ปี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2472 บิดาและมารดาของท่านได้นำท่านฝากตัวเข้าบวชเณชกับ ท่านพระครูเปลี่ยน สุวัณณโชโต (เจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ) พร้อมทั้งศึกษาเล่าเรียนแลปรนนิบัติรับใช้พระครูเปลี่ยน
เมื่อท่านอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2474 โดยมีหลวงปู่ใจ หรือ ท่านพระครูสุทธิสาร เจ้าอาวาสวัดเสด็จ เป็นพระอุปัชฌาย์, ท่านพระครูเปลี่ยน เจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญเป็นพระกรรมวาจาจารย์
และท่านพระครูอุดมสุตะกิจ เจ้าอาวาสวัดปราโมทย์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ หลวงปู่หยอดท่าน ได้รับฉายานามชินวังโส ซึ่งมีหมายความว่า ผู้สืบวงศ์แห่งพระพุทธเจ้า
      หลังจากอุปสมบทท่านได้ศึกษาพระธรรมพระวินัยและดูแลปรนนิบัติพระอาจารย์ของท่าน คือ ท่านพระครูเปลี่ยน สุวัณณโชโต ซึ่งอาพาธด้วยโรควัณโรค ด้วยกตัญญูและวิริยอุตสาหะ ท่านดูแลปรนนิบัติพระครูเปลี่ยน ตลอดช่วง 10 พรรษา
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2484 ท่านพระครูเปลี่ยนถึงแก่มรณภาพลง
     วันที่ 17 สิงหาคม 2484 พระราชมงคลวุฒาจารย์ (หลวงปู่ใจ) เจ้าคณะอำเภออัมพวา ได้แต่งตั้งพระภิกษุสุนทร ชินวังโส ให้รักษาการเจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญและรักษาการแทนเจ้าคณะตำบลเหมืองใหม่ แทนท่านพระครูเปลี่ยน นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
หลวงปู่หยอด ท่านเป็นผู้มีวิริยอุตสาหะสนใจใฝ่ศึกษาหาความรู้อย่างมาก จนได้รับวิทยฐานะดังนี้ ความรู้สามัญ สอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สมัครสอบ) จากโรงเรียนประจำจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2478 สอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ
พ.ศ.2484 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ เจ้าคณะตำบลเหมืองใหม่-วัดประดู่ กรรมการสงฆ์องค์การเผยแผ่ ประจำอำเภออัมพวา พ.ศ.2488 เจ้าสำนักปริยัติธรรมวัดแก้วเจริญ ดำเนินการเปิดสอนภาษาบาลี
พ.ศ.2493 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ในราชทินนามที่ พระครูสุนทรธรรมกิจ
พ.ศ.2499 เป็นพระอุปัชฌายาจารย์
พ.ศ.2507 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ.2511 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
ผลงานด้านการศึกษา เป็นเจ้าสำนักนักเรียนธรรมชั้นตรี-โท-เอก และเป็นกรรมการสงฆ์องค์การเผยแผ่ อำเภออัมพวา
วัตถุมงคลของหลวงปู่หยอดที่ได้รับความนิยมอย่างมาก คือ ตะกรุดลูกอมหัวใจโลกธาตุ ไหมเบญจรงค์ 5 สี ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชามาจากหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
หลวงปู่หยอด ท่านได้ทำแจกให้ลูกศิษย์ ตะกรุดลูกอมไหมเบญจรงค์ 5 สีมีอานุภาพทางเมตตาและแคล้วคลาดจากภยันตราย เปี่ยมด้วยพุทธคุณอันเข้มขลัง
นอกจากนี้ หลวงปู่หยอดท่านยังสร้างวัตถุมงคลอื่นๆอีก เช่น พระปิดตา เหรียญหลวงพ่อหยอด พระสมเด็จ และอื่น ๆอีกมากมาย
     ท่านมรณะภาพเมื่อวันที่ 12 มีนาคม ปี 2541
สิริรวมอายุ 86 ปี 9 เดือน 24 วัน รวมพรรษา 66 พรรษา (ระยะเวลาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส 56 พรรษา)
หลวงปู่หยอดได้ละสังขารไปนานหลายปี คงเหลือไว้เพียงสังขารที่ไม่เน่าเปื่อย ให้ประชาชนลูกศิษย์ลูกหาได้กราบไหว้อยู่ที่ ณ กุฏิวัดแก้วเจริญ

เมื่อเราคิดถึงท่าน ท่านก็จะมาอยู่ในใจเรา เมื่อใดที่เรามีทุกข์ร้อนใจ เพียงระลึกถึงคำสอนของท่าน ท่านก็จะมาอยู่ข้างเรา…..”

พลศรีทอง พระเครื่อง โดย บู เชียงราย

. https://ponsrithong.com/

web (main) พระเครื่อง  : บู เชียงราย ร้านพลศรีทอง พระเครื่อง

Web ( มุมพระ) : มุมพระ
https://www.mumpra.com/shop.php?shopid=507
web (99wat) : 99วัด
http://www.ponsrithong.99wat.com/
Facebook เพจพลศรีทอง พระเครื่อง บู เชียงราย
https://www.facebook.com/ponsrithong/
IG :https://www.instagram.com/bu_chiangrai.amulet/

Loading

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “พระกริ่งศุภนิมิต เนื้อนวะเต็มสูตร หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ สร้าง 108 องค์”

Your email address will not be published. Required fields are marked *