พระบูชาสมัยอยุธยา​ ทรงเครื่องใหญ่ ปางห้ามสมุทร สกุลช่างราชวงศ์​ปราสาททอง สูง 35 นิ้วรวมฐาน (มีบูรณะ)

โทร : 087 – 712 -4640 

ID.LINE busoftware52
#พระทุกองค์มีบัตรรับประกันจากร้านพลศรีทอง ตัวอย่าง..
พระบูชาสมัยอยุธยา​ ทรงเครื่องใหญ่ ปางห้ามสมุทร สกุลช่างราชวงศ์​ปราสาททอง สูง 35 นิ้วรวมฐาน (มีบูรณะ)

 

พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร มีพุทธลักษณะคือ ประทับยืนตรงด้วยพระบาททั้งสอง และยื่นพระหัตถ์ทั้งสองออกมาด้านหน้าเสมอพระอุระ พร้อมกับแบพระหัตถ์ยกขึ้นตั้งฉากกับพื้นดิน

ตำนานหรือพุทธประวัติที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร แบ่งออกเป็น๒ความเชื่อ คือ

พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร
ในครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปประกาศพระศาสนายังตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ ของพระเจ้าพิมพิสาร ทรงขอประทับแรมอยู่ในสำนักของอุรุเวลกัสสปะ ผู้เป็นหัวหน้าชฎิล (ฤษี ผู้บูชาไฟ) ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสของประชาชนในแคว้นมคธ ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์นานับประการเพื่อทรมาน ฤษีอุรุเวลกัสสปะให้คลายความพยศลง ในครั้งที่น้ำท่วม พระองค์ทรงทำปาฏิหาริย์ห้ามน้ำที่ไหลบ่ามาจากทุกสารทิศมิให้เข้ามาในที่ประทับ และเสด็จจงกลมภายในวงล้อมที่มีน้ำเป็นกำแพง พวกเหล่าชฎิลพายเรือมาดู เห็นเป็นอัศจรรย์ จึงยอมรับในอานุภาพของพระพุทธองค์ และขออุปสมบทเป็นพระภิกษุ

ส่วนอีกตำนานหนึ่ง เรียกพระพุทธรูปที่กระทำปางแบบนี้ ว่า ปางห้ามพระญาติแย่งน้ำในสมุทร (ปางห้ามพระญาติ ก็เรียก)

กล่าวถึงนครกบิลพัสดุ์ เป็นพระนครของเจ้าศากยะพระญาติฝ่ายพุทธบิดา
กับนครเทวทหะ นครของเจ้าโกลิยะพระญาติฝ่ายพุทธมารดา
ทั้งสองนครตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำโรหินี ชาวนาของเมืองทั้งสองอาศัยน้ำในแม่น้ำโรหินีนี้ทำนา สมัยหนึ่งน้ำน้อยไม่พอทำนา จึงมีการแย่งน้ำทำนา ชั้นแรก
ก็เป็นการวิวาทเฉพาะบุคคล แต่เมื่อระงับด้วยสันติวิธีไม่ได้การวิวาทก็ลุกลามมากขึ้น เกิดการด่าว่าถึงชาติโคตร และลามปามไปถึงราชวงศ์ในที่สุด อันเป็นเหตุให้กษัตริย์ทั้งสองพระนครกรีฑาทัพออกมาประชิดกันยังแม่น้ำโรหินี
เมื่อพระศาสดาทรงทราบ ก็เสด็จไปห้ามสงครามแย่งน้ำระหว่างพระญาติทั้งสอง โดยแสดงให้เห็นโทษความพินาศของชีวิตมนุษย์ และเป็นการทำลายเกียรติของกษัตริย์ เพราะเหตุเล็กน้อยคือน้ำ ครั้นพระญาติทั้งสองฝ่ายทำความเข้าใจ
คืนดีกันแล้ว ก็เสด็จพระดำเนินกลับ

 

เมื่อเราคิดถึงท่าน ท่านก็จะมาอยู่ในใจเรา เมื่อใดที่เรามีทุกข์ร้อนใจ เพียงระลึกถึงคำสอนของท่าน ท่านก็จะมาอยู่ข้างเรา…..”

พลศรีทอง พระเครื่อง โดย บู เชียงราย

. https://ponsrithong.com/

web (main) พระเครื่อง  : บู เชียงราย ร้านพลศรีทอง พระเครื่อง

Web ( มุมพระ) : มุมพระ
https://www.mumpra.com/shop.php?shopid=507
web (99wat) : 99วัด
http://www.ponsrithong.99wat.com/
Facebook เพจพลศรีทอง พระเครื่อง บู เชียงราย
https://www.facebook.com/ponsrithong/
IG :https://www.instagram.com/bu_chiangrai.amulet/

TIKTOK #พลศรีทองพระเครื่อง

https://www.tiktok.com/@ponsrithong?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Loading

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “พระบูชาสมัยอยุธยา​ ทรงเครื่องใหญ่ ปางห้ามสมุทร สกุลช่างราชวงศ์​ปราสาททอง สูง 35 นิ้วรวมฐาน (มีบูรณะ)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *