พระยอดธง หลวงพ่อคูณ เนื้อนวะ ๒๕๓๘ รุ่นแรก

โทร : 087 – 712 -4640 

ID.LINE busoftware52
#พระทุกองค์มีบัตรรับประกันจากร้านพลศรีทอง ตัวอย่าง..
พระยอดธง หลวงพ่อคูณ เนื้อนวะ ๒๕๓๘ รุ่นแรก

พระยอดธงหลวงพ่อคูณ รุ่นทูลเกล้าฯ จัดเป็นพระยอดธงรุ่นแรกของหลวงพ่อคูณ จัดสร้างขึ้นมาเนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ.บุษบกเหนืออุโบสถวัดบ้านไร่

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๘ ชึ่งเป็นวันแห่งความปลื้มปิติของชาวอำเภอด่านขุนทดและชาวนครราชสีมา ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติ ทำให้การเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ล่วงเลยจากกำหนดเกือบ ๒ชั่วโมง ทั้งสองพระองค์ทรงใช้เวลาประทับที่วัดบ้านไร่เกือบ ๔ชั่วโมง

หลวงพ่อคูณได้นำเงินจำนวน ๗๒ล้านบาทและพระยอดธงพิมพ์ใหญ่เนื้อทองคำจำนวน ๙องค์ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระยอดธงรุ่นทูลเกล้าฯนี้

จัดสร้างด้วยกัน๒พิมพ์ คือพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก

มีด้วยกัน๓เนื้อคือ

เนื้อทองคำ

เนื้อเงิน และ

 เนื้อนวะ (เนื้อนวะใช้ชนวนของกริ่งญาณวิทยาคมเป็นส่วนผสมหลัก)

พระทุกองค์มีโค๊ตกำกับ ด้านหน้าเป็นโค้ตเลขเก้าไทย ซึ่งหมายถึงรัชกาลที่๙ ด้านหลังเป็นโค้ตธรรมจักร ซึ่งหมายถึงพระพุทธศาสนา พระยอดธงรุ่นทูลเกล้าฯพิมพ์ใหญ่เนื้อทองคำสร้างประมาณ ๔๐องค์ ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๙องค์ มอบให้กับผู้ใหญ่ของบ้านเมืองที่มารับเสด็จ อาทิเช่น รัฐมนตรี แม่ทัพภาค๒ อธิบดีผู้พิพากษาภาค๓ ผู้ช่วยอธิบดีตำรวจ ผู้ว่าราชการจังหวัด สส ฯลฯ

ที่เหลืออีกไม่ถึง ๑๐องค์ คณะกรรมการวัดได้นำมาจัดเป็นชุด โดยนำพระยอดธงรุ่นทูลเกล้าฯ เนื้อเงินและเนื้อนวะพิมพ์ใหญ่มารวม จัดเป็นชุด ๓องค์ และเปิดให้บูชาชุดละ ๑๐๐,๐๐๐บาท พิมพ์ใหญ่เนื้อเงินและเนื้อนวะสร้างอย่างละ๑๗๒องค์ ส่วนหนึ่งทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเพื่อแจกให้กับข้าราชบริพารที่ตามเสด็จ

 

ส่วนหนึ่งมอบใหัข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มารับเสด็จ ส่วนหนึ่งนำมาจัดเป็นชุด ๓องค์ดังที่กล่าวมาแล้ว สำหรับพระยอดธงรุ่นทูลเกล้าฯ พิมพ์เล็กเนื้อทองคำสร้าง ๒๐๐องค์ เฉพาะผู้สั่งจอง ๒๐๐ท่านเท่านั้น ราคาจององค์ละ ๓๐,๐๐๐บาท เงินที่ได้จากการจองพระยอดธงรุ่นทูลเกล้าฯ พิมพ์เล็กเนื้อทองคำ ๖,๐๐๐,๐๐๐บาท ได้นำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้วย คณะกรรมการวัดเป็นผู้จัดแบ่งรายชื่อผู้สั่งจองเป็น ๒ชุดๆละ ๑๐๐ท่าน

โดยให้รับพระยอดธงรุ่นทูลเกล้าฯจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๑๐๐องค์ อีก๑๐๐องค์ให้รับจากมือหลวงพ่อคูณ พิมพ์เล็กเนื้อเงินและเนื้อนวะสร้างอย่างละประมาณประมาณ๑,๕๗๒องค์ ส่วนหนึ่งนำไปมอบให้ผู้ที่ตามเสด็จ ส่วนหนึ่งนำไปแจกให้กับทหารและตำรวจทุกนายที่มาปฏิบัติหน้าที่ ส่วนที่เหลือเปิดให้บูชา เนื้อเงินพิมพ์เล็กให้บูชาองค์ละ ๓,๐๐๐บาท ส่วนเนื้อนวะให้บูชาองค์ละ ๒,๐๐๐บาท ไม่เป็นที่น่าแปลกใจว่าพระยอดธงรุ่นทูลเกล้าฯทั้งพิมพ์ใหญ่ที่จัดเป็นชุดและพิมพ์เล็กได้ถูกบูชาไปทั้งหมดอย่างรวดเร็ว ศิษย์ใกล้ชิดเล่าว่าหลวงพ่อคูณชอบพระรุ่นนี้มากที่สุด เ

พราะหลวงพ่อคูณตั้งใจสร้างพระรุ่นนี้เพื่อถวายในหลวงในการเสด็จวัดบ้านไร่ในปี พ.ศ ๒๕๓๘ พระยอดธงหลวงพ่อคูณรุ่นทูลเกล้าฯ เป็นพระพิมพ์ที่งดงามมากสูงค่าด้วยศิลปะ เปี่ยมด้วยจิตเจตนาการสร้างที่ยิ่งใหญ่ เพราะสร้างขึ้นเพื่อทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่พระยอดธงรุ่นนี้เป็นที่ต้องการของผู้คนเป็นจำนวนมากซึ่งต่างพยายามเสาะแสวงหาแม้ต้องจ่ายแพงเท่าไรก็ตาม ใครที่มีไว้ในครอบครองจะหวงแหนเป็นพิเศษ เก็บเงียบกันหมด หลังจากพระออกได้ประมาณหนึ่งเดือน ก็มีบุคคลกลุ่มหนึ่งสบโอกาสถอดแบบและทำของเก๊ออกมาทุกเนื้อทุกพิมพ์

พระแท้ได้หายไปจากตลาด เพราะพระส่วนใหญ่ตกอยู่ในมือของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นายทหาร นายตำรวจ และเจ้าของธุรกิจ คนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นพระแท้ ดังนั้นจึงตกเป็นเหยื่อ พระเก๊รุ่นนี้จึงได้ระบาดอย่างหนัก คนที่ดูเป็นและสามารถแยกแยะแท้-เก๊ได้มีจำนวนไม่มาก ปัจจุบันนี้แม้แต่รูปพระแท้ยังหายากเลยครับ ตังนั้นพระยอดธงหลวงพ่อคูณรุ่นทูลเกล้าฯจึงเป็นพระในฝันของนักสะสมพระสายหลวงพ่อคูณ ถึงแม้ว่าจะมีกำลังทรัพย์แต่ก็ไม่แน่ว่าจะเช่าหาบูชาได้ สำหรับผู้มีกำลังทรัพย์ไม่พอหรือผู้ที่เช่าหาบูชาไม่ได้ ขอแนะนำให้ใช้พระยอดธงหลวงพ่อคูณรุ่น๕ท้ายิงเนื้อนวะแทนครับ เพราะพระยอดธงหลวงพ่อคูณรุ่น๕ท้ายิงเนื้อนวะใช้ชนวนของพระยอดธงหลวงพ่อคูณรุ่นทูลเกล้าฯเป็นส่วนผสม

ปัจจุบันพระยอดธงหลวงพ่อคูณรุ่น๕ท้ายิง ประชาชนส่วนใหญ่มักเสาะแสวงหาวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณไว้ติดตัวจนลืมนึกถึงคติธรรมคำสอนของหลวงพ่อคูณ แม้หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จะไม่ใช่พระนักเทศน์ แต่จากคำพูดตรงๆง่ายๆ ของหลวงพ่อคูณก็ได้แทรกหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอ เป็นการเตือนสติในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อพัฒนาจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อจะเกิดประโยชน์สุขในการดำรงชีวิต


เมื่อเราคิดถึงท่าน ท่านก็จะมาอยู่ในใจเรา เมื่อใดที่เรามีทุกข์ร้อนใจ เพียงระลึกถึงคำสอนของท่าน ท่านก็จะมาอยู่ข้างเรา…..”

 

พลศรีทอง พระเครื่อง โดย บู เชียงราย

. https://ponsrithong.com/

web (main) พระเครื่อง  : บู เชียงราย ร้านพลศรีทอง พระเครื่อง

Web ( มุมพระ) : มุมพระ
https://www.mumpra.com/shop.php?shopid=507
web (99wat) : 99วัด
http://www.ponsrithong.99wat.com/
Facebook เพจพลศรีทอง พระเครื่อง บู เชียงราย
https://www.facebook.com/ponsrithong/
IG :https://www.instagram.com/bu_chiangrai.amulet/

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “พระยอดธง หลวงพ่อคูณ เนื้อนวะ ๒๕๓๘ รุ่นแรก”

Your email address will not be published. Required fields are marked *