พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์คชวัตร รุ่น 2 วัดบวรนิเวศวิหาร ปี2556 (100พรรษา สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช )

โทร : 087 – 712 -4640 

ID.LINE busoftware52
#พระทุกองค์มีบัตรรับประกันจากร้านพลศรีทอง ตัวอย่าง…
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์  คชวัตร รุ่น 2 วัดบวรนิเวศวิหาร ปี2556 (100พรรษา สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช )

ในปี พ.ศ.2556 อันเป็นมหามงคลวโรกาสที่พระองค์ท่านทรงเจริญพระชนมายุ 100 พรรษา นี้ ทางสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้รับประทานอนุญาตให้อัญเชิญชนวนพระกริ่งคชวัตรรุ่นแรก และชนวนพระกริ่งของวัดบวรนิเวศวิหารรุ่นต่างๆ เช่น

ชนวนพระกริ่งปวเรศ

ชนวนพระกริ่งบัวรอบ

ชนวนพระกริ่งบวรรังษี ชนวนพระกริ่งไพรีพินาศ ชนวนพระกริ่ง 7 รอบ ชนวนพระบูชา ภปร.

ชนวนพระบูชาพระชินสีห์ ชนวนพระบูชาพระศาสดา

ชนวนครอบน้ำพระพุทธมนต์รุ่นต่างๆ เป็นต้น

และชนวนแผ่นโลหะจารของพระเกจิจากทั่วประเทศที่ทรงรวบรวมไว้ 108 องค์ มาผสมในการจัดสร้าง “พระกริ่งคชวัตร รุ่น 2” ฉลองพระชนมายุ 100 พรรษา โดยในการสร้างใช้สูตรผสมเต็มสูตรตามแบบการสร้างพระกริ่งของวัดบวรนิเวศวิหารที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ภายในองค์พระกริ่งทุกองค์ได้บรรจุเส้นพระเกศาและผงมวลสารที่พระองค์ประทานผสมทุกรายการ พร้อมกันนี้ พระองค์ท่านประทานอนุญาตให้อัญเชิญรูปตราสัญลักษณ์พระนามย่อ ‘ญสส.’ มาประดิษฐานที่ ‘พระกริ่งคชวัตร’ เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

“พระกริ่งคชวัตร” เป็นพระกริ่งที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ประทานอนุญาตให้จำลองจากพระพุทธรูปศิลปะเนปาล ที่พุทธศาสนิกชนชาวเนปาลถวาย เมื่อครั้งเสด็จประเทศเนปาล เพื่อทรงบรรพชาชาวศากยบุตร เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘ ซึ่งพระพุทธรูปดังกล่าวมีความเก่าแก่นับร้อยปี มีความงามเป็นเลิศ และได้ประทานอนุญาตให้อัญเชิญนามสกุลในพระองค์ท่านคือ ‘คชวัตร’ ถวายเป็นนามพระกริ่งเพื่อเป็นเกียรติแก่นามสกุลในพระองค์ท่านสืบไป นับว่าทรงให้ความสำคัญกับพระกริ่งคชวัตรมาก นั่นเป็นการสร้างพระกริ่งคชวัตรรุ่นแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๖ ในมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๙๐ พรรษา

ในมหามงคลวโรกาสที่พระองค์ท่านทรงเจริญพระชนมายุ ๑๐๐ พรรษา สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้รับประทานอนุญาตให้อัญเชิญชนวนพระกริ่งคชวัตรรุ่นแรก และชนวนพระกริ่งของวัดบวรนิเวศวิหารรุ่นต่างๆ เช่น ชนวนพระกริ่งปวเรศ ชนวนพระกริ่งบัวรอบ ชนวนพระกริ่งบวรรังษี ชนวนพระกริ่งไพรีพินาศ ชนวนพระกริ่ง ๗ รอบ ชนวนพระบูชา ภปร. ชนวนพระบูชาพระชินสีห์ ชนวนพระบูชาพระศาสดา ชนวนครอบน้ำพระพุทธมนต์รุ่นต่างๆ เป็นต้น

การสร้างพระกริ่งคชวัตร รุ่น ๒ ใช้สูตรผสมเต็มสูตรตามแบบการสร้างพระกริ่งของวัดบวรนิเวศวิหารที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ภายในองค์พระกริ่งทุกองค์ได้บรรจุเส้นพระเกศาและผงมวลสารที่พระองค์ประทานผสมทุกรายการ พร้อมกันนี้ พระองค์ท่านประทานอนุญาตให้อัญเชิญรูปตราสัญลักษณ์พระนามย่อ ‘ญสส.’ มาประดิษฐานที่ ‘พระกริ่งคชวัตร’ เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย ทั้งนี้ จะพิธีพุทธาภิเษก วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เวลา ๑๕.๑๙ น.

พระกริ่งคชวัตร รุ่น ๒ ประกอบด้วย ๑.พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ เนื้อทองคำ หนักประมาณ  ๕๕.๖ กรัม สร้าง ๑๐๑ ชุด ๒.พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ เนื้อนวโลหะสร้าง๑,๙๙๙ ชุด ๓.พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ เนื้อทองเหลือง สร้าง ๓,๙๙๙ ชุด ๔.พระกริ่ง เนื้อทองคำ หนักประมาณ ๕๐ กรัม สร้าง ๓๙๙ องค์ ๕.พระกริ่ง เนื้อนวโลหะ สร้าง ๑,๙๙๙ องค์ ๖.พระกริ่ง เนื้อทองเหลือง สร้าง ๓,๙๙๙ องค์ ๗.พระชัยวัฒน์ เนื้อทองคำ หนักประมาณ ๕.๖ กรัม สร้าง ๓๓ องค์

๘.พระชัยวัฒน์ เนื้อนวโลหะสร้าง ๑,๙๙๙ องค์ ๙.พระชัยวัฒน์ เนื้อทองเหลือง สร้าง ๓,๙๙๙ องค์ ๑๐.ครอบน้ำพระพุทธมนต์ เนื้อสัตตโลหะ สร้าง ๑๙๙ ใบ ๑๑.ครอบน้ำพระพุทธมนต์ เนื้อทองเหลือง สร้าง ๑,๙๙๙ ใบ ๑๒.พระบูชาพิมพ์พระกริ่งคชวัตร เนื้อสัตตโลหะ หน้าตัก ๕ นิ้ว ๑๐๑ องค์ ๑๓.พระบูชาพิมพ์พระกริ่งคชวัตร เนื้อทองเหลือง หน้าตัก ๕ นิ้ว สร้าง ๓๙๙ องค์ และ ๑๔.พระพุทธพิมพ์สมเด็จพิมพ์ใหญ่ แบบโบราณ สร้าง ๘๔,๐๐๐ องค์

รายได้จากการรับบริจาคบูชา นำไปดำเนินการดังนี้ ๑.เพื่อทูลเกล้าถวายเจ้าประคุณสมเด็จฯ ทรงใช้บำเพ็ญพระกุศล ตามพระอัธยาศัย ๒.เพื่อสร้างพระประธานประจำอุโบสถวัดในพระอุปถัมภ์ จำนวน ๑๐ วัด ๓.เพื่อสร้างมหาวิหารพระพุทธอุดมมงคลเวฬุวัน วัดเวฬุวัน อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

เมื่อเราคิดถึงท่าน ท่านก็จะมาอยู่ในใจเรา เมื่อใดที่เรามีทุกข์ร้อนใจ เพียงระลึกถึงคำสอนของท่าน ท่านก็จะมาอยู่ข้างเรา…..”

พลศรีทอง พระเครื่อง โดย บู เชียงราย

. https://ponsrithong.com/

web (main) พระเครื่อง  : บู เชียงราย ร้านพลศรีทอง พระเครื่อง

Web ( มุมพระ) : มุมพระ
https://www.mumpra.com/shop.php?shopid=507
web (99wat) : 99วัด
http://www.ponsrithong.99wat.com/
web palana : พระล้านนา.คอม
http://www.pralanna.com/ponsrithong
Facebook เพจพลศรีทอง พระเครื่อง บู เชียงราย
https://www.facebook.com/ponsrithong/
IG :https://www.instagram.com/bu_chiangrai.amulet/

Loading

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์คชวัตร รุ่น 2 วัดบวรนิเวศวิหาร ปี2556 (100พรรษา สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช )”

Your email address will not be published. Required fields are marked *