เหรียญพระอาจารย์กว่า สุมโน วัดป่านาภู่ จ.สกลนคร “อนุสรณ์สร้างธุดงค์สถานน้ำตกกะอาง” ปี17 ตอกโค๊ต

฿500.00

โทร : 087 – 712 -4640 

ID.LINE busoftware52
#พระทุกองค์มีบัตรรับประกันจากร้านพลศรีทอง

เหรียญพระอาจารย์กว่า สุมโน วัดป่านาภู่ จ.สกลนคร “อนุสรณ์สร้างธุดงค์สถานน้ำตกกะอาง” ปี17 ตอกโค๊ต

“พระในสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระสหธรรมมิกร่วมกับท่าน เช่น พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ, พระอาจารย์สาร, พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร, พระอาจารย์กู่ ธมฺมทินฺโน,…”

 

พระอาจารย์กว่า สุมโน มีนามเดิมว่า กว่า เกิดในตระกูล สุวรรณรงค์ ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จึงนับเป็นญาติที่ใกล้ชิดกัน
ท่านเกิดเมื่อวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๔๗ ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะโรง ณ บ้านม่วงไข่ ตำบลพรรณนา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
โยมบิดาชื่อ หลวงพรหม (นายเมฆ สุวรรณรงค์) โยมมารดาชื่อ นางหล้า สุวรรณรงค์ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด ๗ คน ถึงแก่กรรมเสียแต่ยังเล็ก ๔ คน ท่านเป็นบุตรคนที่ ๔ โดยท่านมีพี่ชายคือ พระอาจารย์กู่ ธมฺมทินฺโน แห่งวัดมหาชัย ต.หนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเกิดในปีพุทธศักราช ๒๔๔๓ อายุแก่กว่าท่าน ๔ ปี

การบรรพชาและอุปสมบท

อายุได้ ๑๕ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดบ้านไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีพระครูสกลสมณกิจ (ท่านอาญาครูธรรม) เป็นพระอุปัชฌาย์

ครั้นเมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๔๖๘ ท่านมีความประสงค์จะออกบวชติดตามพระอาจารย์กู่ ธมฺมทินฺโน พระพี่ชาย จึงได้กราบลาหลวงพรหม (นายเมฆ สุวรรณรงค์) และนางหล้า สุวรรณรงค์ โยมบิดา-โยมมารดา เพื่อเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุในฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ณ พัทธสีมาวัดโพธิสมภรณ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (หลวงปู่จูม พนฺธุโล) เมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูสังฆวุฒิกร เป็นพระอุปัชฌาย์, พระรักและพระบุญเย็น เป็นพระกรรมวาจาจารย์

เมื่ออุปสมบทแล้ว พระอาจารย์กว่า สุมโน ก็ได้ออกติดตามพระอาจารย์กู่ ธมฺมทินฺโน พระพี่ชาย และร่วมพักจำพรรษาอยู่กับ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่วัดอรัญวาสี อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย พระอาจารย์ต่างๆ ที่จำพรรษาในปีเดียวกันนั้น ได้แก่ พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ, พระอาจารย์สาร, พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร, พระอาจารย์กู่ ธมฺมทินฺโน และยังมีพระภิกษุสามเณรอีกรวมถึง ๑๖ รูป

การมรณภาพ

ท่านได้มรณภาพด้วยโรคหัวใจวาย ณ วัดป่ากลางโนนภู่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๙ สิริอายุรวมได้ ๗๒ พรรษา ๕๑

Loading

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เหรียญพระอาจารย์กว่า สุมโน วัดป่านาภู่ จ.สกลนคร “อนุสรณ์สร้างธุดงค์สถานน้ำตกกะอาง” ปี17 ตอกโค๊ต”

Your email address will not be published. Required fields are marked *