เจ้าสัวอัมพวาหล่อโบราณ(เนื้อขันลงหิน) ปลุกเสกเดี่ยวโดย “พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม” พ.ศ.๒๕๕๙ พร้อมกล่องเดิม

฿1,000.00

เจ้าสัวอัมพวาหล่อโบราณ(เนื้อขันลงหิน) ปลุกเสกเดี่ยวโดย “พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม” พ.ศ.๒๕๕๙ พร้อมกล่องเดิม


คำว่า “เจ้าสัว” เป็นภาษาจีน มีความหมายถึงคหบดีผู้มีฐานะความร่ำรวยกว่าชาวบ้านทั่วไป เป็นผู้มีฐานะร่ำรวยกว่าคำว่าเถ้าแก่หลายเท่านัก คำว่า “เจ้าสัว” จึงเป็นมงคลนามที่ชาวจีนนิยมกันมาก
พุทธคุณเหรียญเจ้าสัว เชื่อกันว่าผู้ที่ห้อยบูชาเหรียญเจ้าสัวแล้วทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยทุกคน อย่างในสมัยก่อน ผู้ที่บูชาเหรียญเจ้าสัว ทุกคนล้วนแต่มีฐานะร่ำรวย ผู้ที่มีเหรียญนี้ไว้ล้วนแต่อุดมด้วยโชคลาภ ทรัพย์สินพูนทวีมีฐานะ จึงมักเรียกเหรียญนี้กันว่า “เหรียญเจ้าสัว”

ล่าสุด “พระครูพิศาลจริยาภิรม” หรือ “พระมหาสุรศักดิ์ อติสักโข” เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียง ศิษย์สายหลวงปู่แจ้ง สายวัดกลางบางแก้ว, หลวงปู่เจือ, หลวงพ่อหยอด เป็นต้น และศึกษาวิชากับอาจารย์ฆราวาสที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่าน ได้จัดสร้าง “วัตถุมงคลเหรียญรุ่นเจ้าสัวอัมพวา” ได้รับเมตตาออกแบบยันต์ประทับหลังเหรียญเจ้าสัว อีกทั้งมอบเส้นเกศา จีวร ชานหมาก และผงว่านมงคล 108 ทั้งจารแผ่นยันต์เป็นชนวนให้ไปหล่อและผสมจัดสร้างเหรียญเจ้าสัวให้สมบูรณ์แบบตามต้นฉบับหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว “เหรียญหล่อแห่งความมั่งคั่งในตำนาน อยากรวยต้องมี อยากเป็นเศรษฐีต้องบูชา เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมหาเศรษฐี”

     วัตถุประสงค์ของการจัดสร้างเหรียญหล่อโบราณเจ้าสัว เป็นดำริของพระเดชพระคุณ พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (พระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข) ที่ท่านมีความตั้งใจว่าอยากจะทำเหรียญหล่อโบราณพิมพ์เจ้าสัวแบบวัดกลางบางแก้ว เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสืบสายวิชาจากสำนักวัดกลางบางแก้วจากหลวงปู่เจือ และยังถือเป็นการบูชาครูอีกนัยหนึ่งด้วย


เพชรน้ำเอกแห่งลุ่มแม่น้ำแม่กลอง คือ “พระภาวนาวิสุทธิโสภณ” หรือ “หลวงพ่อมหาสุรศักดิ์ อติสักโข” เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม สิริอายุ 57 ปี พรรษา 36

มีนามเดิมว่า ปอย อยู่กำเนิด เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ก.ค. 2504 เดือน 8 ปีฉลู ที่บ้านบางสะใภ้ ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม มีพี่น้องร่วมครรภ์มารดา 5 คน ตัวท่านเป็นบุตรคนที่ 3

ครอบครัวย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่อำเภออัมพวา ซึ่งเป็นบ้านของพ่อ และเข้าเรียนฝึกเขียนอ่านถึง 3 ที่ คือ โรงเรียนวัดช่องลม โรงเรียนวัดประดู่ และจบชั้น ป.7 ที่โรงเรียนวัดใหญ่สามัคคี

บรรพชา วันที่ 12 มี.ค.2519 ที่วัดปัจจันตาราม จ.สมุทรสาคร มีพระครูสมุทรธรรมสุนทร (หลวงพ่อสุด วัดกาหลง) เป็นพระอุปัชฌาย์

ต่อมา เข้าพิธีอุปสมบท วันที่ 10 ก.ค.2526 ที่วัดปัจจันตาราม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มีสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร กรุงเทพฯ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูสาครสุทธิคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดปัจจันตาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูนิพัทธิ์วรการ (เพี้ยน สุวัณณปทุโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดประดู่ เป็น พระอนุสาวนาจารย์ ได้รับนามฉายา อติสักโข

หลังอุปสมบท ตั้งใจเรียนภาษาบาลีไวยากรณ์ พ.ศ.2521 สามารถสอบนักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ

พ.ศ.2529 สามารถสอบไล่ได้เปรียญธรรม 5 ประโยค ที่สำนักเรียนวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร

มีความชำนาญเรื่องแสดงพระธรรมเทศนา โหรา ศาสตร์ ออกแบบการก่อสร้าง ต่อมา พ.ศ.2533 ชาวบ้านอัมพวา กราบนมัสการนิมนต์ให้มาจำพรรษารักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดประดู่ พ.ศ.2534 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดประดู่ พ.ศ.2547 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์และเลื่อนตำแหน่งมาโดยตลอด

พ.ศ.2554 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ในราชทินนามที่ พระครูพิศาลจริยาภิรม

นอกจากนี้ ยังเป็นพระนักพัฒนา ฝึกอบรมเยาวชนในชุมชนให้เป็นยุวมัคคุเทศก์ พาผู้มีจิตศรัทธาเข้าชม “พิพิธภัณฑ์เครื่องราชศรัทธา พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5” ภายในวัดประดู่

พร้อมกันนี้ยังได้สนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมการทำหัวโขน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทำหัวโขนและเศียรครูต่างๆ มีการศึกษาเรียนรู้และสาธิตโดยไม่มีการหวงวิชาแต่อย่างใด

เป็นผู้วางรูปแบบในการพัฒนาวัดให้เกิดความสะอาด สงบ ร่มรื่น และเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน อันเป็นแนวทางให้โครงการ “วัดเป็นศูนย์กลางชุมชน” จึงมีนักเรียน นักศึกษา รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาแวะเวียนเข้าไปเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและกราบนมัสการสนทนาธรรมกับท่านอย่างไม่ขาดสาย

เป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียง ระดับต้นของประเทศ เป็นศิษย์สายหลวงปู่แจ้ง สายวัดกลางบางแก้ว หลวงปู่เจือ หลวงพ่อหยอด เป็นต้น และศึกษาวิชากับอาจารย์ฆราวาสที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่าน

วัตถุมงคลที่ท่านจัดสร้างได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยผู้ที่นำไปใช้และบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์ เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2559

ในการนี้ “พระครูพิศาลจริยาภิรม” หรือ “พระมหาสุรศักดิ์ อติสักโข” เป็นพระเถระที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ “พระภาวนาวิสุทธิโสภณ”

สร้างความปีติยินดีแก่คณะศิษยานุศิษย์ถ้วนหน้า


เมื่อเราคิดถึงท่าน ท่านก็จะมาอยู่ในใจเรา เมื่อใดที่เรามีทุกข์ร้อนใจ เพียงระลึกถึงคำสอนของท่าน ท่านก็จะมาอยู่ข้างเรา…..”

พลศรีทอง พระเครื่อง โดย บู เชียงราย

web (main) พระเครื่อง  : บู เชียงราย ร้านพลศรีทอง พระเครื่อง

http://www.ponsrithong.99wat.com/

Web ( มุมพระ) : มุมพระ https://www.mumpra.com/shop.php?shopid=507

Facebook : https://www.facebook.com/ponsrithong/

IG : https://www.instagram.com/bu_chiangrai.amulet/

This amulet get a lifelong warranty.
If you are audited there was spurious.
My shop (Ponsrithong Amulet) Refund the full amount lifelong.
And in the future if you want to sell amulet with the warranty card.
The Center amulet welcomes to buy in the market price of 20%.
by bule chiangrai +66877124640

Loading

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เจ้าสัวอัมพวาหล่อโบราณ(เนื้อขันลงหิน) ปลุกเสกเดี่ยวโดย “พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม” พ.ศ.๒๕๕๙ พร้อมกล่องเดิม”

Your email address will not be published. Required fields are marked *