พระชัยวัฒน์นเรศวรเผด็จศึก ปี พ.ศ.2522 เนื้อนวะโลหะ พร้อมกล่องเดิม

โทร : 087 – 712 -4640 

ID.LINE busoftware52
#พระทุกองค์มีบัตรรับประกันจากร้านพลศรีทอง ตัวอย่าง…
พระชัยวัฒน์นเรศวรรุ่นเผด็จศึก ปี พ.ศ.2522 เนื้อนวะโลหะ พร้อมกล่องเดิม

   

พระอาจารย์ไสว สุมโนเจ้าพิธี
ช่างหรัส พัฒนางกูร ช่างหล่อ
ส่วนชนวนหลักจากพระกริ่งนเรศวร พิธีจักรพรรดิ์ 2515

    พระกริ่ง – พระชัยวัฒน์ พระนเรศวรเผด็จศึก สวยสมบรูณ์สุดๆมือเต็มบัวเต็มหล่อเข้มเต็มสูตร พระดี พิธีใหญ่ ชื่อแห่งชัยชนะไม่ว่าจะเผชิญกับอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าคุณศรัทธาในองค์สมเด็จพระนเรศวร “องค์ดำมหาอำนาจ”นี้จะไม่มีคำว่าพ่ายแพ้” ครับ

พุทธคุณ พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ พระนเรศวรเผด็จศึก: พระกริ่งรุ่นนี้ห้อยค้าขายก็ชนะคู่แข่ง เป็นหัวหน้าเจ้าของกิจการก็ปกครองคนได้สบาย  ห้อยเข้าป่าสถานที่อโคจรก็กันของแก้ของ อาราธนาทำน้ำมนต์ก็กันโรครักษาโรคได้ ห้อยหากเจอคนคิดร้ายก็ย้อนกลับไพรีพินา คิดทำการสิ่งใดก็สมเร็จ 

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ พระนเรศวรเผด็จศึก นี้จัดสร้างโดยนายละเมียด อัมพวะศิริ นายกพุทธสมาคมพิษณุโลก เป็นประธานในการจัด พระอาจารย์ไสว สุมโนเ เป็นเจ้าพิธี ถ้าคนที่อ่านหนังสือเกี่ยวกับโหราศาสตร์ และเลขยันต์ จะคุ้นกับชื่อท่านนี้มาก เนื่องจากท่านเขียนตำราไว้หลายเล่ม

มีหลวงพ่ออุตตมะเป็นประธาน เททอง เมื่อ 23 เมษายน 2521 มีพระเกจิอาจารย์16รูป ปรกอธิฐาน ณ.ศาลสมเด็จพระนเรศวร และประกอบพิธีพุทธาพิเษก เมื่อ 25มกราคม2522 พระเกจิอาจารย์ ที่ปลุกเสก16รูป ครบโสฬสมงคลสมัย ประกอบด้วย
1. หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
2. หลวงพ่อทองอยู่ วัดหนองพะอง สมุทรสาคร
3. พระญานโพธ์(เข็ม)วัดสุทัศน์
4. หลวงพ่อเส่ง วัดน้อยนาวหงษ์ กทม
5. พระธรรมปิฏก (นิยม)วัดชนะสงคราม
6. หลวงพ่อเที่ยง วัดม่วงชุม กาญจนบุรี
7. หลวงพ่อชื่น วัดมาบข่า ระยอง
8. พระสุทธิธรรมาจารย์ วัดชัยพฤกษ์ กทม
9. หลวงพ่อเทียม วัดกษัตรา อยุธยา
10. หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี
11. หลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอ ศรีสะเกษ
12. พ่อท่าคลิ้ง วัดถลุงทอง
13. พระครูเนกขัมมาภินันท์ วัดดอนตัน น่าน
14. หลวงปู่แก้ว วัดดอนโมคคัลลา เชียงใหม่
15. พระอาจารย์สมภพ วัดสาลีโข นนทบุรี
16. พระครูศิลสัมปันโน พิษณุโลก

เอาไว้ส่งงานประกวดครับ พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์นเรศวรเผด็จศึก รุ่นนี้เป็นเนื้อนวะหล่อตามสูตรสังฆราชแพ วัดสุทัศน์ จึงจัดได้ว่าเป็นพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์นเรศวรเผด็จศึก ดีมีอนาคต ใครที่ยังไม่มีแนะนำให้รีบเก็บ

พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์นเรศวรเผด็จศึก

อันวิเศษของ “พระกริ่ง” ที่มีมากไปกว่านั้น นั่นคือจาก มหาปณิธาน 12 ประการ ของ พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต และจากบันทึกของอาจารย์เสถียร โพธินันทะ ปราชญ์ในทางพระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึงพระกริ่งไว้ว่า “พระกริ่ง” คือ พระไภษัชยคุรุพระพุทธเจ้า พระองค์เป็นที่นับถือของปวงพุทธศาสนิกชนฝ่ายมหายาน มีพระประวัติในพระสูตรสันสกฤตสูตรหนึ่ง คือ พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา ราชามูลประณิธานสูตร และ มหาปณิธาน 12 ประการ อันเป็นคุณอันวิเศษที่ผู้ใดก็ตาม ได้ครอบครองหรือบูชา “พระกริ่ง” ด้วยความเลื่อมใส หรือเอ่ยพระนาม รำลึกถึงพระองค์ จะได้รับอานิสงส์แห่งการบูชามีดังต่อไปนี้

  1. ขอให้สรรพสัตว์จงมีวรกายดุจเดียวกับพระองค์
  2. ขอให้วรกายของพระองค์มีสีสันดุจไพฑูรย์ มีรัศมีรุ่งโรจน์โชตนาการยิ่งกว่าแสงอาทิตย์และแสงจันทร์ เพื่อส่องทางให้สัตว์ที่หลงในอบายคติพ้นไปสู่คติที่ชอบ
  3. ขอให้สรรพสัตว์ได้รับโภคสมบัตินานาประการ อย่าได้มีความยากจนใดๆ
  4. หากสรรพสัตว์ใดมีมิจฉาทิฐิ ขอให้พระองค์ทำให้เขาตั้งมั่นในสัมมาทิฐิในโพธิมรรค
  5. หากสรรพสัตว์ใดประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยแห่งพระองค์ขอให้อย่าได้มีศีลวิบัติ หากมีศีลวิบัติ เมื่อได้สดับพระนามแห่งพระองค์จงบริสุทธิ์บริบูรณ์
  6. หากสรรพสัตว์ใดมีรูปกายไม่งาม ผิวไม่ผ่องใส โง่เขลาเบาปัญญา ตาบอด หูหนวก เป็นใบ้ หลังค่อม สารพัดพยาธิทุกข์ต่างๆ เมื่อได้สดับพระนามแห่งพระองค์ขอให้หายและหลุดพ้นจากปวงทุกข์เหล่านั้น มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ผิวกายผ่องใส
  7. ขอให้สรรพความเจ็บป่วยทั้งหลายจงหมดไป และขอให้สรรพสัตว์เป็นผู้มีกายใจอันผาสุก มีบ้านเรือนอาศัย พรั่งพร้อมด้วยธนสารสมบัติ จนที่สุดสำเร็จแก่พระโพธิญาณ
  8. หากอิสตรีใดเบื่อหน่ายในเพศแห่งตน เมื่อสดับพระนามแห่งพระองค์ จักสามารถเปลี่ยนเพศจากหญิงเป็นชาย จนที่สุดสำเร็จแก่พระโพธิญาณ
  9. ขอให้สัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากข่ายแห่งมาร และตั้งอยู่ในสัมมาทิฐิได้
  10. 10. หากสรรพสัตว์ใดต้องพระราชอาญา ต้องคุมขัง หรือต้องอาญาถึงประหารชีวิต ตลอดจนได้รับการดูหมิ่นดูแคลน หากเอ่ยพระนามแห่งพระองค์และอาศัยบารมีและคุณาภินิหาริย์ของพระองค์ ขอสัตว์เหล่านั้นจงหลุดพ้นจากปวงทุกข์

11. ขอให้สัตว์ทั้งหลายบริบูรณ์ด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค มีความอิ่มหนำสำราญ
12. ขอให้สัตว์ทั้งหลายบริบูรณ์ด้วยสรรพอาภรณ์ เครื่องประดับ ธนสารสมบัติและเครื่องบำรุงความสุขต่างๆ

ด้วยมหาปณิธานทั้ง 12 ประการนี้ เพียงเอ่ยหรือได้ยินพระนาม “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต” หรือ “พระกริ่ง” ยิ่งได้ศรัทธา เลื่อมใส มีไว้ครอบครองบูชา จะยิ่งทำให้มีความสุข ความเจริญ รุ่งเรือง นับเป็นคุณอันวิเศษยิ่งนัก เหล่านี้คือ “บารมีแห่งพระกริ่ง”

เมื่อเราคิดถึงท่าน ท่านก็จะมาอยู่ในใจเรา เมื่อใดที่เรามีทุกข์ร้อนใจ เพียงระลึกถึงคำสอนของท่าน ท่านก็จะมาอยู่ข้างเรา…..”

พลศรีทอง พระเครื่อง โดย บู เชียงราย

. https://ponsrithong.com/

web (main) พระเครื่อง  : บู เชียงราย ร้านพลศรีทอง พระเครื่อง

Web ( มุมพระ) : มุมพระ
https://www.mumpra.com/shop.php?shopid=507
web (99wat) : 99วัด
http://www.ponsrithong.99wat.com/
web palana : พระล้านนา.คอม
http://www.pralanna.com/ponsrithong
Facebook เพจพลศรีทอง พระเครื่อง บู เชียงราย
https://www.facebook.com/ponsrithong/
IG :https://www.instagram.com/bu_chiangrai.amulet/

Loading

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “พระชัยวัฒน์นเรศวรเผด็จศึก ปี พ.ศ.2522 เนื้อนวะโลหะ พร้อมกล่องเดิม”

Your email address will not be published. Required fields are marked *