รูปหลวงปู่ดู่ แบบท่านนั่งจาร หลังปั๊มตราวัด ขนาด 6 x 8 นิ้ว หลวงปู่ดู่อธิฐานจิต เอาไปใส่กรอบบูชาไว้บนหิ้งได้เลยครับ แท้ๆทันหลวงปู่มาตฐานวงการครับ

รูปหลวงปู่ดู่ แบบท่านนั่งจาร หลังปั๊มตราวัด ขนาด 6 x 8 นิ้ว หลวงปู่ดู่อธิฐานจิต เอาไปใส่กรอบบูชาไว้บนหิ้งได้เลยครับ แท้ๆทันหลวงปู่มาตฐานวงการครับ


***หลวงปู่ดู่ วัดสะแก อธิษฐานจิต ปี2531***
“วัตถุมงคล ที่เหมือนหลวงปู่มากที่สุด” นั้นก็คือรูปถ่าย

เหมาะกับการนำไปเคลือบหรือใส่กรอบบูชา นั่งมองภาพหลวงปู่ก็เหมือนได้ทำกรรมฐานไปในตัว จิตคิดถึงพระดีกว่าไปคิดอย่างอื่นที่ไม่มีประโยชน์ ภาพของหลวงปู่ทุกภาพล้วนมีพลังงาน เมื่อเรามองภาพท่าน คิดถึงท่าน ท่านก็คิดถึงเรา พลังงานก็มาที่เรา เพราะเรามีทั้งรูปและนาม

กุศโลบายในการสร้างพระ

หลวงปู่ท่านไม่ได้ตั้งตัวเป็นเกจิอาจารย์ การที่ท่านสร้างหรืออนุญาตให้สร้างวัตถุมงคลก็เพราะเห็นประโยชน์ด้วยบุคคลจำนวนมากยังขาดที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ท่านเองมิได้จำกัดสิทธิ์อยู่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนั้นคณะศิษย์ของท่านจึงมีกว้างขวางออกไปทั้งที่ใส่ใจในธรรมล้วน ๆ หรือที่ยังต้องอิงกับวัตถุมงคล ท่านเคยพูดว่า  “ติดวัตถุมงคล ก็ยังดีกว่าที่จะไปติดวัตถุอัปมงคล” ทั้งนี้ท่านย่อมใช้ดุลย์พินิจพิจารณาตามความเหมาะสม ตามความเหมาะสมควรแก่ผู้ที่ไปหาท่าน


วัตถุมงคลพระบูชาต่าง ๆ ที่ท่านเมตตาอธิษฐานจิตให้แล้วนั้นปรากฏผลแก่ผู้บูชาในด้านต่าง ๆ เช่นแคล้วคลาด เป็นต้น นั่นก็เป็นเพียงผลพลอยได้ซึ่งเป็นประโยชน์ในทางโลก แต่ประโยชน์ที่ท่านผู้สร้างมุ่งหวังอย่างแท้จริงนั้นก็คือใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติภาวนา มีพุทธานุสติกรรมฐานเป็นต้น

นอกจากนี้แล้วผู้ปฏิบัติยังได้อาศัยพลังจิตที่ท่านตั้งใจบรรจุไว้ในพระเครื่องช่วยน้อมนำและประคับประคองให้จิตรวมสงบได้เร็วขึ้น ตลอดถึงการใช้เป็นเครื่องสร้างเสริมกำลังใจ และระงับความหวาดวิตกขณะปฏิบัติอีกด้วย สิ่งนี้ถือเป็นประโยชน์ทางธรรมซึ่งจะก่อให้เกิดพัฒนาการทางจิตของผู้ใช้ไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ เพราะการที่เราได้อาศัย พุทธัง สรณัง คัจฉามิ  ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ และสังฆัง สรณัง คัจฉามิ  คือได้ยึดได้อาศัยเอาพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะในเบื้องต้นก่อน


พลศรีทอง พระเครื่อง โดย บู เชียงราย

. https://ponsrithong.com/

web (main) พระเครื่อง  : บู เชียงราย ร้านพลศรีทอง พระเครื่อง

Web ( มุมพระ) : มุมพระ
https://www.mumpra.com/shop.php?shopid=507
web (99wat) เว็บที่1 : 99วัด
http://www.ponsrithong.99wat.com/

web (99wat) เว็บที่2 : 99วัด
http://www.ponsrithong2.99wat.com/
Facebook เพจพลศรีทอง พระเครื่อง บู เชียงราย
https://www.facebook.com/ponsrithong/
IG :https://www.instagram.com/bu_chiangrai.amulet/

Loading

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “รูปหลวงปู่ดู่ แบบท่านนั่งจาร หลังปั๊มตราวัด ขนาด 6 x 8 นิ้ว หลวงปู่ดู่อธิฐานจิต เอาไปใส่กรอบบูชาไว้บนหิ้งได้เลยครับ แท้ๆทันหลวงปู่มาตฐานวงการครับ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *