พระชัยวัฒน์ มหายันต์ วัดสุทัศน์ ปี2521 เนื้อนวะ จัดสร้าง1000องค์ องค์ที่ 2

พระชัยวัฒน์ มหายันต์ วัดสุทัศน์ ปี2521 เนื้อนวะ จัดสร้าง1000องค์ องค์ที่ 2


      รุ่นนี้พระอาจารย์ถนอมเจ้าคณะ2 ได้นำแผ่นยันต์ที่ท่านเจ้าคุณศรีประยัด ได้เก็บสะสมไว้ตั้งแต่ปี2496 และปี2500พิธี25ศตวรรษโดยท่านเจ้าคุณศรีประยัดได้นำแผ่นทองแดงไปถวายให้ท่านเกจิอาจารย์ที่มาในพิธีพุทธาภิเษกลงแผ่นยันต์ให้และท่านได้เก็บสะสมไว้ เมื่อท่านมรณภาพลงท่านอาจารย์ถนอมได้นำแผ่นยันต์ทั้งหมดมาทำเป็นเนื้อชนวนจำนวนประมาณ1000กว่าแผ่น โดยท่านอาจารย์กิจจา วาจาสัจ และคุณเป็งย้ง เป็นคนยกคนละ 1โตกใหญ่จากพระอุโบสถไปใส่ในเตาหลอมเนื้อชนวน รวมถึงเนื้อชนวนพระกริ่งก้นเบ้าที่เจ้าคุณศรีประยัดได้เก็บสะสมไว้เป็นเวลานาน

ครั้นเมื่อสมเด็จฯ สิ้นพระชนม์ลง พระมงคลราชมุนี (สนธิ์ ยติธโร) หรือเป็นที่รู้จักในบรรดาเซียนพระว่า “เจ้าคุณศรีสนธิ์” ได้เป็นผู้รับช่วงปฎิบัติตามพิธีการต่าง ๆ ไว้ครบถ้วน เริ่มยุคของท่านตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๓ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๕ ระยะเวลารวมทั้งหมด ๑๒ ปีเศษ วัตถุมงคลที่ท่านสร้างหนักไปทางคงกระพันชาตรีมาก เป็นที่นิยมของบรรดานักสะสมพระเครื่องมากไม่แพ้ของสมเด็จพระสังฆราช (แพ)
ลุล่วงถึง พ.ศ. ๒๔๘๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๐ ถึงยุคสมัยของเจ้าคุณพระศรีสัจจญาณเถร (ประหยัด ปญาธโร) ท่านเจ้าคุณอาจารย์จัดว่าเป็นศิษย์รุ่นน้องของเจ้าคุณศรีสนธิ์ ได้เคยเห็นกรรมพิธีในการสร้างพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ในสมัยของสมเด็จพระสังฆราช (แพ) และมีส่วนร่วมจัดพิธีกับเจ้าคุณศรีสนธิ์ ฉะนั้นพิธีกรรมขั้นตอนต่าง ๆ ล้วนถูกถ่ายทอดมาโดยลำดับ ด้วยเหตุนี้ วัตถุมงคลของเจ้าคุณศรี (ประหยัด) จึงมีมหิทธานุภาพมาก ทั้งเมตตามหานิยม และคงกระพันชาตรี เป็นเลิศนัก
นับตั้งแต่ปีที่เจ้าคุณพระศรีสัจจญาณเถร (ประหยัด ปญาธโร) มรณภาพลง พระอาจารย์ถนอม (ถนอม ธมมฐีติ) ผู้เป็นศิษย์ใกล้ชิดที่สุดของเจ้าคุณอาจารย์ ได้เรียนรู้หลักการ และพิธีการลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ไว้มาก ตลอดจนตำหรับตำราการสร้างพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ การลงอักขระเลขยันต์ และส่วนผสมเนื้อทองแร่โลหะต่าง ๆ ในการเททองหล่อพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ซึ่งทุกรุ่นที่จัดสร้างยังคงอนุรักษ์พิธีการสร้างแบบหล่อแบบโบราณเข้าดินไทย สุมทองเผาหุ่นไว้ครบถ้วน ดังจะนำมากล่าวแต่ละรุ่นเป็นลำดับไป
พ.ศ. ๒๕๒๑ คณะศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิต และคฤหัสถ์ โดยมีพระครูใบฎีกาถนอม ธมมฐีติ สมณศักดิ์ช่วงเวลานั้น เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ได้รวบรวมชนวนพระกริ่งเก่า ๆ และแผ่นยันต์ที่เหล่าพระคณาจารย์ลงอักขระเลขยันต์ ซึ่งเจ้าคุณอาจารย์ได้เก็บสะสมไว้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ถึง ๒๕๒๐ รวมน้ำหนักชั่งได้ ๕๙ กิโลกรัม และรวมทั้งแผ่นยันต์ที่เหล่าพระเกจิอาจารย์ต่างเมตตาลงอักขระแล้วนำมาให้ในพิธีเททอง อีกส่วนหนึ่ง

ารจัดพุทธาภิเษกในครั้งนี้ได้จัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่มโหฬาร เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ ๒๒ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ตรงกับวัน ๘–๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑ แต่ฤกษ์เททองวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ดังมีกำหนดการสร้างพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์รุ่น “มหายันต์” ดังนี้
รายนามคณาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต
พระสังวรวิมลเถร (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี ธนบุรี
พระครูจิตตานุรักษ์ วัดหนองสุ่ม สิงห์บุรี
พระญาณโพธิ (หลวงพ่อเข็ม) วัดสุทัศน์ฯ กทม.
พระครูพิพัฒนกิจ วัดแสนเกษม มีนบุรี
พระวิบูลย์เมธาจารย์ วัดดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
พระรักขิตวันมุนี วัดป่าเลไลก์ สุพรรณบุรี
พระนิโครธธรรมธาดา วัดกาไหล ไทรบุรี มาเลย์เซีย
พระครูถาวรวิทยาคม วัดสรรเพชญ์ นครปฐม
พระครูศรีพรหมโสภิต (หลวงพ่อแพ) วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี
พระครูวินัยธร สุข วัดสุทัศนเทพวราราม กทม.
พระอาจารย์หน่าย วัดบ้านแจ้ง อยุธยา
พระอาจารย์เปรื่อง วัดอัมพวา อยุธยา
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง สมุทรสาคร
หลวงพ่อทองอยู่ วัดท่าเสา อยุธยา


พลศรีทอง พระเครื่อง โดย บู เชียงราย

. https://ponsrithong.com/

web (main) พระเครื่อง  : บู เชียงราย ร้านพลศรีทอง พระเครื่อง

Web ( มุมพระ) : มุมพระ
https://www.mumpra.com/shop.php?shopid=507
web (99wat) เว็บที่1 : 99วัด
http://www.ponsrithong.99wat.com/

web (99wat) เว็บที่2 : 99วัด
http://www.ponsrithong2.99wat.com/
Facebook เพจพลศรีทอง พระเครื่อง บู เชียงราย
https://www.facebook.com/ponsrithong/
IG :https://www.instagram.com/bu_chiangrai.amulet/

Loading

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “พระชัยวัฒน์ มหายันต์ วัดสุทัศน์ ปี2521 เนื้อนวะ จัดสร้าง1000องค์ องค์ที่ 2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *