พระกริ่ง( สมเด็จพระสังฆราชแพ) รุ่น5 สมเด็จ วัดสุทัศน์ฯ ปี36

฿2,000.00

โทร : 063-969-5995

ID.LINE busoftware52
#พระทุกองค์รับประกันพระแท้ตลอดชีพ

พระกริ่ง( สมเด็จพระสังฆราชแพ) รุ่น5 สมเด็จ วัดสุทัศน์ฯ ปี36

ออกวัดท่าราบ จ.ราชบุรี เนื้อนวะโลหะเต็มสุตร แบบหล่อโบราณตามแบบฉบับวัดสุทัศน์ ท่านอาจารย์หนู นิรันดร์แดงวิจิตร รับเป็นประธานในการควบคุมการจัดสร้าง

          ชนวนมวลสารสุดยอด พิธีเข้มขลัง จำนวนการจัดสร้างน้อย เนื้อนวะโลหะเต็มสุตรจำนวนการจัดสร้างเพียง 599 ชุด หายาก องค์นี้หมายเลข 456 สมัยนั้นราคาจองนวะโลหะชุดละ 7,500 บาท


ครั้งแรกและครั้งเดียว ที่มีการระดมศิษย์วัดสุทัศน์ ทุกรุ่น ทุกวัย ร่วมใจ จัดสร้าง พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศน์ฯ เพื่อน้อมรำลึก บูชาพระคุณญาบารมียิ่งล้น ของพระมาหาเถร อดีตอธิบดีสงฆ์ วัดสุทัศน์ ผู้ดำรงสมณศักดิ์ สมเด็จพระราชาคณะ 5 รูป พระกริ่ง – พระชัยวัฒน์ รุ่นนี้ จึงได้นามว่า “รุ่น 5 สมเด็จ” ปี 2536

ออกให้ร่วมทำบุญวัดท่าราบ อ.บางแพ จ. ราชบุรี เพื่อรายได้สมทบทุน ในการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ ของ วัดท่าราบ
ทุกองค์ ทุกรายการ ผสมชวนพระกริ่ง – พระชัยวัฒน์ สมัยสมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศน์ฯ 5 รุ่นชนวนพระกริ่ง – พระชัยวัฒน์ ที่พระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ฯ ได้จัดสร้างมาแล้วรวม 5 รุ่นนั้นด้วยชนวนพระกริ่ง – พระชัยวัฒน์ ที่พระครูภัทรวิริยคุณเจ้าคณะ 2 วัดสุทัศน์จัดสร้างขึ้น ตามตำรับสมเด็จพระสังฆราช (แพ) อีก 5 รุ่น และแผ่นทองชวน (ทองคำ – นาก – เงิน) ที่ 5 สมเด็จพระราชาคณะ ได้เมตตาลงยันต์ จารอักขระนั้น หล่อหลอมผสมอยู่ในอณูศักดิ์สิทธิ์นั้นด้วย
โดยการจัดสร้างครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก สมเด็จพระราชาคณะ ในสมัยนั้น 5 รูป ได้เเผ่เมตา อฐิฐานจิต ภาวนาพระคาถา ลงยันต์ จารอักขระ ในเเผ่นทองชนวน (ทองคํา-นาก-เงิน) เพื่อเสริมสร้างความศักดิ์สิทธิ์ ในการจัดสร้าง พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ รุ่น 5สมเด็จ ครั้งนี้โดยเฉพาะ ดังนี้
1. สมเด็จพระวันรัต วัดโสมนัสวิหาร 1 มีนาคม 2536
2. สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี วัดราชบพิธ 2 มีนาคม 2536
3. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดเบญจมบพิตร 2 มีนาคม 2536
4. สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศฯ 18 กุมภาพันธ์ 2536
5. สมเด็จพระมหาธีราจาย์ วัดชนะสงคราม 2 มีนาคม 2536

ในการจัดสร้าง พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ รุ่น5 สมเด็จ ครั้งนี้ โดยเฉพาะ ได้นํารูปแบบของพระกริ่ง – พระชัยวัฒน์ ของสมเด็จพระสังฆราช (เเพ) มาเป็นองค์ต้นเเบบ โดยพระกริ่งพระชัยวัฒน์ องค์ต้นแบบนี้ สมเด็จพระสังฆราช (เเพ) ทรงจัดสร้างขึ้นในสมัยที่ดำรงสมณศักดิ์ สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (แพ) เมื่อประมาณ พ.ศ. 2469 เนื้อนวโลหะเต็มสูตร สร้างขึ้นตามกำลังวัน จึงมีจำนวนน้อย หายากมาก ค่านิยมสูง พุทธคุณยอดเยี่ยม พระกริ่งองค์ต้นแบบนี้ จัดว่าสวยงามที่สุด ส่วนพระชัยวัฒน์ที่จัดสร้างขึ้นในเวลาเดียวกัน ก็มีชื่อเสียงเรียกขานกันในวงการว่า รุ่น “หัวไม้ขีด” มีขนาดเล็กที่สุด ในบรรดาพระชัยวัฒน์ ของ สมเด็จพระสังฆราช (แพ)
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ องค์ต้นแบบนี้ อาจารย์ นิรันดร์ เเดงวิจิตร (อาจารย์หนู) วัย 84 ปี ซึ่งเป็นศิษย์ก้นกุฎิ ได้รับมาจากพระหัตถ์ สมเด็จพระสังฆราช (เเพ) แล้วรักษาไว้เพื่อสักการบูชาด้วยความหวงแหนยิ่ง

ในการจัดสร้างพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ รุ่น 5สมเด็จ ที่จัดขึ้นครั้งเดียว..ครั้งเเรก นี้ อาจารย์ นิรันดร์ เเดงวิจิตร เต็มใจให้อัญเชิญมาเป็นองค์ต้นแบบ แล้วจัดการถอดแบบให้ด้วยตนเองพร้อมรับเป็นประธาน ฝ่ายการควบคุมการจัดสร้างการหล่อหลอมโลหะ – ทองชนวน เพื่อให้ได้เนื้อมวลสารและรูปลักษณ์ ใกล้เคียงองค์ต้นแบบให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ พร้อมได้มอบทองชนวนพระกริ่ง – พระชัยวัฒน์ ที่จัดสร้างในสมัยของสมเด็จพระสังฆราชเเพ รวม 5 รุ่น โดยเฉพาะรุ่นองค์ต้นเเบบ เพื่อให้เป็นทองชนวนระดับสุดยอด อีกด้วย บรรจุเม็ดกริ่ง ด้วยทองชนวนองค์ต้นเเบบ

(ความเกี่ยวข้อง ของวัดท่าราบกับวัดสุทัศน์) เจ้าอาวาส วัดสุทัศน์ ได้เมตตามอบฉันทานุมัติ ให้พระครูวิทิตวรเวช (พระอาจารย์ ส.เปลี่ยนศรี) เจ้าอาวาส วัดท่าราบ อ.บางเเพ จ.ราชบุรี ผู้เป็นศิษย์เก่าวัดสุทัศน์ รุ่นอาวุโส จัดสร้าง พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ รุ่น 5สมเด็จ เพื่อหารายได้สมทบทุน ในการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ ของ วัดท่าราบ ซึ่งเป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา ตอน กลาง เมื่อ ประมาณ 400ปีมาเเล้ว ได้รกร้างมานนานหลายปีแล้ว ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีเจ้าอาวาสครองวัดต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน เป็นรูปที่ 9
คณะกรรมการฝ่ายสงฆ์
1. พระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ ฯ ประธานอำนวยการ
2. พระครูวิทิตวรเวช เจ้าอาวาส วัดท่าราบ ประธานดำเนินงาน
3. พระครูโสภณกิตติยาภรณ์ เจ้าคณะ 11 วัดสุทัศน์ ประธานที่ปรึกษา
4. พระครูภัทรวิริยคุณ เจ้าคณะ 2 วัดสุทัศน์ ประธานฝ่ายพิธีกรรม
5. พระครูสุวัฒนประสิทธิ์ เจ้าคณะ 8 วัดสุทัศน์ ประธานฝ่ายรับจอง
และคณะกรรมการฝ่ายฆราวาส ทุกท่าน ล้วนเป็นศิษย์เก่า วัดสุทัศน์ ร่วมใจจัดสร้าง

มวลสารโลหะทุกรายการได้นําเข้าพิธีปลุกเสก ในพิธีมหาพุทธาภิเษก เสาร์5 ขึ้น5คํ่า ตรงกับวันที่27 มีมานาคม 2536 เป็นการเอาฤกษ์ประเดิมชัย ในวันสําคัญยิ่งนี้
การกําหนดวันหล่อหลอม ทองชนวน เททองหล่อ พระกริ่ง – พระชัยวัฒน์ รุ่น5 สมเด็จ ในวันวิสาขบูชา และเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา ในคืนวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2536 เเล้วนําเข้าพิธีมหาพุทธาภิเษกตลอดคืน ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศน์เทพวราราม กทม.
กําหนดพุทธาพิเษก ครั้งที่2 ณ อุโบสถ วัดท่าราบ อ.บางเเพ จ.ราชบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2536 ตรงกับวันขึ้น5คํ่า เดือน12
กําหนดมหาพุทธาภิเษก ครั้งที่3 (ครั้งสุดท้าย) ในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2536 ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศน์เทพวราราม เสาชิงช้า กทม
เม็ดกริ่ง ทุกองค์ ทุกเนื้อโลหะ ใช้มวลสารทองชนวนที่เหลือจากการสร้างพระกริ่งพระชัยวัฒน์ สมัยสมเด็จพระสังฆราช (แพ) โดยเฉพาะจากรุ่นต้นแบบมาบรรจุเป็นเม็ดกริ่ง โดยเฉพาะ และในการสร้าง ตอกโต๊ท มีหมายเลข
1. ชุดทองคำ (ใช้ทองคำสวิส99.99) จำนวนการสร้าง 108 ชุด
2. ชุดนวโลหะเต็มสูตร จำนวนการสร้าง 599 ชุด
3. ชุดเงินบริสุทธิ์ จำนวนการสร้าง 599 ชุด
4. ชุดทองแดงโบราณ (สมัย ร.5) จำนวนการสร้าง 1,250 ชุด
5. ชุดทองแดงผสมทองชนวนนวโลหะ จำนวนการสร้าง 2,536 ชุด


พลศรีทอง พระเครื่อง โดย บู เชียงราย

. https://ponsrithong.com/

web (main) พระเครื่อง  : บู เชียงราย ร้านพลศรีทอง พระเครื่อง

Web ( มุมพระ) : มุมพระ
https://www.mumpra.com/shop.php?shopid=507
web (99wat) : 99วัด
http://www.ponsrithong.99wat.com/
Facebook เพจพลศรีทอง พระเครื่อง บู เชียงราย
https://www.facebook.com/ponsrithong/
IG :https://www.instagram.com/bu_chiangrai.amulet/

Loading

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “พระกริ่ง( สมเด็จพระสังฆราชแพ) รุ่น5 สมเด็จ วัดสุทัศน์ฯ ปี36”

Your email address will not be published. Required fields are marked *