พระเจ้าแสนแส้ รุ่น 1 วัดเชียงคาน

พระเจ้าแสนแส้ รุ่น 1 วัดเชียงคาน

พระเจ้าแสนแส้ (แซ่) วัดเชียงคาน จ.เชียงราย

ราคา : 3,XXX

พระเจ้าแสนแส้ รุ่น 1 วัดเชียงคาน

พระเจ้าแสนแส้ (แซ่) วัดเชียงคาน จ.เชียงราย นั้นตามจารึกที่ฐาน สร้างศักราช 898ตั๋ว ประมาณอยุธยาตอนปลาย สร้างโดยเจ้านัน ถวายวัดบ้านแหน คือวัดร้างบริเวณโรงเรียนบ้านเชียงคานนั้นเอง ประมาณ 60-70 ปีที่แล้วชาวบ้านขุดพบ แล้วนำมาไว้ที่วัดเชียงคานปัจจุบัน และเรียกขานนามพระว่า พระเจ้าแสนแซ่ ตามลักษณะของพระที่มีการหล่อแล้วใช้แซ่น่าจะเป็นทอง (สลักยึดชิ้นส่วนพระไว้) เรื่องความศักดิ์สิทธิ์นั้น มีมากมายครับ มีการสร้างวัตถุมงคลไว้ 5 รุ่น เจตนาและพิธีดีมากครับ มีประสบการณ์มากมาย

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “พระเจ้าแสนแส้ รุ่น 1 วัดเชียงคาน”

Your email address will not be published. Required fields are marked *